จองวัคซีน Moderna เช็กรายชื่อโรงพยาบาลที่เปิดรับจอง

ทั่วไป

290,873 VIEWS

โรงพยาบาลเอกชนเปิดรับ จองวัคซีน Moderna (โมเดอร์นา) ราคาโดสละ 1,650 บาท (รวม 2 เข็มลดเหลือ 3,300 บาท) โดยใช้อัตราเดียวกันนี้กับโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการทุกแห่ง รวมค่าวัคซีน ค่าบริการ และค่าประกันวัคซีนแล้ว โดยสามารถจองกับโรงพยาบาลแต่ละแห่งโดยตรง เช็กรายชื่อโรงพยาบาลที่เปิดรับจองได้ที่นี่

ศบค. ปลดล็อก รพ.เอกชน-อปท. จัดหาวัคซีนเองได้

ฉีดวัคซีนโควิด ผู้สูงอายุ 75 ขึ้นไป ที่ศูนย์บางซื่อ ไม่ต้องลงทะเบียน

อย. ขึ้นทะเบียน ‘วัคซีนไฟเซอร์’ ให้ใช้ในไทยได้แล้ว

จองวัคซีน Moderna ที่ไหนได้บ้าง?

วัคซีน Moderna ราคามาตรฐานโดสละ 1,650 บาท

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เปิดเผยว่า สมาคมโรงพยาบาลเอกชน องค์การเภสัชกรรม และบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ในฐานะตัวแทนจำหน่ายวัคซีน โมเดอร์นา ได้ร่วมประชุมเพื่อกำหนดราคาค่าบริการวัคซีน ‘โมเดอร์นา’ ของโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือกสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยได้กำหนดอัตราค่าบริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 1,650 บาทต่อโดส และต้องใช้ครบ 2 โดส ราคารวมจึงอยู่ที่ 3,300 บาท (จากเดิมราคารวม 3,800 บาท) โดยอัตราค่าบริการนี้รวมค่าวัคซีน ค่าบริการ และค่าประกันวัคซีนทั้งหมดแล้ว ซึ่งจะใช้อัตราเดียวกันนี้ทุกโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการ

 

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)