ลงทะเบียน จองวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบ 3 เริ่ม 11 ส.ค. 2564

ทั่วไป

264,740 VIEWS

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดให้ประชาชนทั่วไป ลงทะเบียน จองวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบ 3 สำหรับบุคคลธรรม เริ่ม 11 สิงหาคม 2564 เวลา 8.18 น. เปิดจองชุดที่สามจำนวน 100,000 ราย ราคาโดสละ 777 บาท (รวม 2 โดส 1,554 บาท) โดยเปิดจองวัคซีนผ่านเว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th หรือจองผ่านแอป CRA SINOP โหลดฟรีทั้ง iOS และ Android

ช่องทางการลงทะเบียน จองซิโนฟาร์ม ผ่านเว็บไซต์

ช่องทางการโหลดแอป CRA SINOP

 • ผู้ใช้งาน Android โหลดผ่าน Google Play Store >> แอป CRA SINOP สำหรับแอนดรอยด์
 • ผู้ใช้งาน iPhone โหลดผ่าน App Store >> แอป CRA SINOP สำหรับ iOS

หมายเหตุ: อัปเดตแอปพลิเคชัน CRA SINOP เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงทะเบียน จองวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบ 3

9 สิงหาคม 2564 – ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมเปิดรอบ 3 ลงทะเบียนวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับบุคคลธรรมดา โดยได้ชี้แจงเงื่อนไขและขั้นตอนการจองวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชนทั่วไป รอบ 3 จำนวน 100,000 ราย ซึ่งจะเริ่มเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงชื่อขอจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มในวันที่ 11 ส.ค. 64 เวลา 8.18 น. โดย สรุปได้ดังนี้

 • เปิดระบบลงทะเบียน เวลา 8.18 น.
 • เปิดระบบการจองวัคซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ เวลา 14.00 น.  

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จในรอบที่ 3 สามารถเข้ามาดำเนินการจองวัคซีน เลือกโรงพยาบาล เลือกวันนัดฉีดและโอนเงินให้เสร็จสิ้นได้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. หากไม่เข้ามาดำเนินการตามวันที่กำหนดระบบจะลบข้อมูลท่านออกจากการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ และท่านต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง หากประสงค์ขอรับการจัดสรรในครั้งต่อไป

สิทธิ์ลงทะเบียน จองวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบ 3 ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้

 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้น
 • ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น
 • คนต่างชาติ ใช้เลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
 • ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี

ทุกๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส

จองวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดส ราคา 1,554 บาท (ไม่รวมค่าบริการฉีดและค่าบริการทางการแพทย์ที่ผู้ฉีดจะต้องชำระ ณ โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการโดยตรง) และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมบริจาคสมทบอีกครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส โดยให้ท่านระบุข้อมูลการจองตามขั้นตอน ดังนี้

 • เลือกกลุ่มที่ประสงค์จะให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บริจาควัคซีน
 • เลือกโรงพยาบาลและวันนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน
 • บริจาคเพิ่มเติมสมทบทุนเพื่อการป้องกันและรักษาโควิด-19 ตามจิตศรัทธา (ไม่สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้)
 • ตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียนจองวัคซีน
 • กดยืนยันชำระเงิน เพื่อรับ QR Code แจ้งยอดชำระทั้งหมด

ชำระเงินการ จองวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบ 3

 • บันทึกคิวอาร์โค้ด และนำไปสแกนชำระผ่านแอปพลิเคชั่นทุกธนาคาร ชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง
 • กรณีเกินกำหนดชำระเงิน ผู้จองสิทธิ์จะไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในรอบนี้
 • หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รอยืนยันสถานะการชำระเงินในระบบภายใน 2 วันทำการ ท่านจึงจะสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้

ทำแบบคัดกรองและใบยินยอมการฉีดวัคซีน

โดยหลังจากทำแบบคัดกรองและใบยินยอมเสร็จสิ้น ท่านจะได้รับ QR Code ให้ท่านบันทึกเก็บไว้เพื่อนำไปติดต่อโรงพยาบาลที่ท่านเลือกเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามวันที่นัดหมาย

เริ่มฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มแรกได้เมื่อไหร่?

 • ประชาชนที่จองสำเร็จจะเริ่มเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม – 5 กันยายน 2564
 • นำ QR Code พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง ติดต่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ตามวันนัดหมายกับโรงพยาบาลที่ท่านเลือก และชำระค่าบริการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลโดยตรง

รายชื่อโรงพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

กรุงเทพและปริมณฑล

 • โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 • โรงพยาบาลปิยะเวท
 • โรงพยาบาลพญาไท 3
 • โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
 • โรงพยาบาลอินเตอร์เมด
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย
 • โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
 • โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
 • โรงพยาบาลเทพธารินทร์
 • โรงพยาบาลบางปะกอก 1
 • โรงพยาบาลเวชธานี
 • โรงพยาบาลมิชชั่น
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
 • โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ปทุมธานี
 • โรงพยาบาลเอกชัย สมุทรสาคร
 • โรงพยาบาล อินเตอร์กำแพงแสน นครปฐม
 • โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ นครปฐม
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี
 • โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สมุทรปราการ

ภาคกลาง

 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์
 • โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล จ.สระบุรี
 • โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง จ.กำแพงเพชร
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ จ.อุทัยธานี
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.พิจิตร
 • โรงพยาบาลเพชรรัตน์ จ.เพชรบูรณ์
 • โรงพยาบาล ศรีสุโข จ.พิจิตร
 • โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ.นครสวรรค์
 • โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ จ.ลพบุรี
 • โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม
 • โรงพยาบาลศุภมิตร จ.สุพรรณบุรี
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.พิษณุโลก
 • โรงพยาบาลรวมแพทย์ จ.พิษณุโลก

ภาคใต้

 • โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จ.สงขลา
 • โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส
 • โรงพยาบาลสงขลา
 • โรงพยาบาลสิโรรส จ.ยะลา
 • โรงพยาบาล รวมแพทย์ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลนครินทร์ จ.นครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลนครคริสเตียน จ.นครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จ.ชุมพร
 • โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • โรงพยาบาล วัฒนแพทย์อ่าวนาง จ.กระบี่
 • โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ จ.ตรัง
 • โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง
 • โรงพยาบาลสิโรรส จ.ปัตตานี
 • โรงพยาบาลควนขนุน จ.พัทลุง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จ.อุดรธานี
 • โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา จ.อุดรธานี
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 • โรงพยาบาลปากช่องนานา จ.นครราชสีมา
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี
 • โรงพยาบาลโขงเจียม อุบลราชธานี
 • โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จ.ขอนแก่น
 • โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
 • โรงพยาบาลเมืองเลยราม จ.เลย
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ จ.ศรีสะเกษ
 • โรงพยาบาลชัยภูมิ
 • โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ จ.สุรินทร์
 • โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์) จ.สุรินทร์
 • โรงพยาบาลหนองคาย-วัฒนา จ.หนองคาย
 • โรงพยาบาลบุรีรัมย์ราม จ.บุรีรัมย์
 • โรงพยาบาลรักษ์สกล จ.สกลนคร
 • โรงพยาบาลรวมแพทย์ จ.หนองคาย
 • โรงพยาบาลนาแก จ.นครพนม
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรี จ.ร้อยเอ็ด
 • โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จ.มุกดาหาร
 • โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี จ.กาฬสินธุ์

ภาคตะวันออก

 • โรงพยาบาลชลบุรี
 • โรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน จ.ชลบุรี
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง
 • โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 จ.ฉะเชิงเทรา
 • โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

ภาคเหนือ

 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ จ.เชียงใหม่
 • โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่
 • โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ จ.ลำพูน
 • โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ จ.ลำพูน
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.อุตรดิตถ์
 • โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม จ.ลำปาง
 • โรงพยาบาลแพร่-ราม จ.แพร่
 • โรงพยาบาลพะเยา ราม จ.พะเยา
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ จ.เชียงราย

ภาคตะวันตก

 • โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
 • โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ จ.เพชรบุรี
 • โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จ.ราชบุรี
 • โรงพยาบาลสินแพทย์กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
 • โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล จ.ตาก

หมายเหตุ: ค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดส ราคา 1,554 บาท ยังไม่รวมค่าบริการฉีดและค่าบริการทางการแพทย์ที่ผู้ฉีดจะต้องชำระ ณ โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการโดยตรง โปรดดู ช่องทางการติดต่อนัดหมายและเวลาให้บริการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง

เงื่อนไข จองวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบ 3 สำหรับประชาชน

 1. อัตราโดสละ 777 บาท รวมค่าประกันผลข้างเคียงแล้ว แต่ไม่รวมค่าบริการฉีดและค่าบริการทางการแพทย์ที่ผู้ฉีดจะต้องชำระ ณ โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการโดยตรง
 2. การจองวัคซีน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งานที่ระบุตามเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง ทั้งนี้ ผู้จองสิทธิ์จะไม่สามารถโอนสิทธิ์การ จองวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้กับบุคคลอื่นได้ทุกกรณี
 3. ผู้จองสิทธิ์รับวัคซีนซิโนฟาร์ม ยินดีและเต็มใจสละสิทธิ์การรับวัคซีนหลักพื้นฐานในภาวะฉุกเฉินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 และเป็นบุคคลอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน กรณีปกปิดข้อมูลการรับวัคซีน เพื่อให้ได้รับวัคซีนต่างชนิดหรือใช้วัคซีนเพื่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันก่อนเวลาที่เหมาะสม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะไม่รับผิดชอบผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม และการประกันอาจไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลที่เกิดจากอาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน
 4. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนวัคซีนทุกกรณี ภายหลังจากที่ผู้จองสิทธิ์ได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

รู้จักวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’

วัคซีนโควิด ‘ซิโนฟาร์ม’ (Sinopharm) ผลิตโดย สถาบันชีววัตถุแห่งกรุงปักกิ่ง (Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd. หรือ BIBP) เป็นวัคซีนโควิดตัวที่ 5 ที่ อย. ได้อนุมัติขึ้นทะเบียนให้ โดยระบุรายละเอียดว่าวัคซีนซิโนฟาร์มมีชื่อว่าทางการค้าว่า “BBIBP-CorV” เป็นวัคซีนเชื้อตาย ซึ่งผลิตโดย สถาบันชีววัตถุแห่งกรุงปักกิ่ง (BIBP) ที่ได้รับการรับรองขององค์การอนามัยโลก (WHO) สามารถฉีดให้กับกลุ่มผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและจนถึงผู้สูงอายุได้ โดยไม่จำกัดอายุสูงสุดไว้ ใช้ขนาด 2 โดส ห่างกัน 21-28 วัน

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)