เรื่องต้องทำ เมื่อได้รับ จดหมายขอตรวจเยี่ยมธุรกิจ จากสรรพากร

SME

15,230 VIEWS

สำหรับเจ้าของธุรกิจที่ได้รับหนังสือขอตรวจเยี่ยมธุรกิจจากสรรพากร ทีมงาน iTAX อยากบอกว่าไม่ต้องตกใจไป เพราะทุกอย่างมีทางแก้ไข และหนังสือที่คุณได้รับอาจจะไม่ร้ายแรงอย่างที่คิด

ทำความเข้าใจการตรวจเยี่ยมธุรกิจของสรรพากร

การตรวจเยี่ยมธุรกิจของเจ้าหน้าที่สรรพากร ถือเป็น 1 ในกระบวนการทำงานของกรมสรรพากร ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีอยู่ 2 แบบคือ

1.  การตรวจแนะนำ

จุดประสงค์ของการตรวจแนะนำนั้นเป็นไปเพื่อให้ความรู้ด้านบัญชีแล้วภาษีกับผู้ประกอบการเป็นหลัก ไม่เกี่ยวกับการตรวจสอบเพราะต้องการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังแต่อย่างใด ที่ผ่านมา เจ้าของธุรกิจมักจะเข้าใจว่า เมื่อได้รับหนังสือขอตรวจเยี่ยมธุรกิจจากกรมสรรพากร เท่ากับว่า ธุรกิจของเรากำลังถูกสงสัยว่ากำลังหลีกเลี่ยงภาษี หรือ หนีภาษี และจะต้องถูกบังคับให้จ่ายภาษีย้อนหลัง แต่ในความเป็นจริง การตรวจเยี่ยมธุรกิจ(การตรวจแนะนำ) ของเจ้าหน้าที่จากกรมสรรพากร นั้นเป็นไปเพื่อ

 • แนะนำการทำบัญชีธุรกิจที่ถูกต้อง
 • แนะนำเรื่องภาษีที่ต้องระวังของธุรกิจนั้นๆ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านภาษีย้อนหลัง
 • แนะนำการยื่นแบบภาษีธุรกิจที่ถูกต้อง
 • ให้ความรู้ด้านภาษีธุรกิจกับเจ้าของกิจการ

การตรวจแนะนำนั้นมักเกิดขึ้นในกรณีที่ ธุรกิจของคุณเป็นกิจการเปิดใหม่, มีการย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจหรือ ย้ายออฟฟิศ ไปยังสรรพากรพื้นที่ใหม่ เป็นต้น

บอกก่อนว่า การตรวจเพื่อให้คำแนะนำเป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจ (นิติบุคคล) ต้องเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และไม่ได้มีอะไรน่ากลัวอย่างที่คิด เพราะในขั้นตอนนี้มักจะเป็นเพียงการทำความรู้จักกับธุรกิจ และต้องการตรวจสอบว่าธุรกิจของคุณมีตัวตนจริงๆ หรือไม่เท่านั้น เรื่องที่เจ้าหน้าที่สรรพากรสอบถามมักจะเป็นเรื่องทั่วไป เช่น

 • ธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไร?
 • มีรายได้มาจากไหน?
 • วิธีการออกบิล / บันทึกค่าใช้จ่ายของบริษัท
 • ความเสี่ยงบางอย่างในการทำธุรกิจ ฯลฯ

ในขั้นตอนนี้สิ่งที่คุณต้องทำคือ ตอบคำถามและให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่สรรพากรตามความเป็นจริงเท่านั้น

2. การตรวจปฏิบัติการ

หากจะบอกว่า การตรวจปฏิบัติการ คือ การยกระดับความเข้มข้นของการตรวจสอบธุรกิจก็ไม่ผิดนัก โดยส่วนมากขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่สรรพากรทำการตรวจแนะนำให้กับธุรกิจของคุณแล้ว

พูดง่ายๆ คือ หากเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำแก่ธุรกิจของคุณแล้ว แต่ยังพบความผิดปกติต่างๆ อยู่ เช่น ตรวจพบว่าธุรกิจยื่นภาษีไม่ถูกต้อง, บัญชีธุรกิจมีความผิดปกติ เป็นต้น และการตรวจปฏิบัติการนี้เป็นได้ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การส่งหนังสือขอให้มาชี้แจงข้อมูล, การขอเอกสารเพิ่มเติม เป็นต้น

เรื่องที่ต้องทำ เมื่อได้รับจดหมายขอตรวจเยี่ยมธุรกิจจากสรรพากร

ในวันที่คุณได้รับหนังสือหรือจดหมายเพื่อขอตรวจเยี่ยมธุรกิจจากสรรพากร สิ่งที่คุณต้องทำคือ

1. ตั้งสติ

ย้ำอีกครั้งว่า การได้รับหนังสือแจ้งตรวจเยี่ยมธุรกิจไม่ได้หมายความว่า ธุรกิจของคุณถูกเพ่งเล็งว่ากำลังเลี่ยงภาษี, เสียภาษีไม่ถูกต้อง หรือ จะต้องโดนตรวจสอบเพื่อจ่ายภาษีย้อนหลังเสมอไป ดังนั้น “สติ” จึงกลายเป็นเรื่องสำคัญขึ้นมาทันที

และคุณจำเป็นที่จะต้องรวบรวมสติให้มั่น เนื่องจากคุณจะต้องใช้สติทั้งหมดที่มีในการอ่านข้อมูลทั้งหมดในหนังสือหรือเอกสารจากกรมสรรพากรที่คุณได้รับมาอย่างละเอียด เพื่อที่คุณจะได้รู้ว่า จุดประสงค์ของการตรวจเยี่ยมธุรกิจนั้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด เช่น

 • เชิญเจ้าของกิจการเข้าพบเพื่อชี้แจงข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่สรรพากร
 • ขอข้อมูลในการทำธุรกิจเพิ่มเติม เช่น ที่มาของรายได้ (ธุรกิจนี้มีรายได้จากไหน) ฯลฯ
 • ขอเอกสารเพิ่มเติม เช่น รายรับรายจ่ายของธุรกิจ ฯลฯ
 • ขอเข้าตรวจสอบธุรกิจ

2. ตรวจเช็กรายละเอียดต่างๆ ในเอกสารที่ส่งมา

นอกจากใจความในจดหมายที่สรรพากรส่งมาแล้ว รายละเอียดต่างๆ ในหนังสือที่สรรพากรส่งมาก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน เมื่อได้รับหนังสือคุณจึงควรทำการตรวจเช็กข้อมูลอื่นๆ ประกอบด้วย ไม่ว่าจะเป็น

 • คนออกหนังสือเป็นใคร
 • หนังสือถูกออกจากสรรพากรพื้นที่ใด (โดยปกติจะต้องเป็นหนังสือที่มาจากสำนักงานพื้นที่ที่บริษัทหรือธุรกิจของคุณจดทะเบียน (กรณีนิติบุคคล), หรือที่อยู่ตามบัตรประชาชน (บุคคลธรรมดา))
 • ชื่อเจ้าหน้าที่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (มุมซ้ายล่างของหนังสือ)

3. เตรียมเอกสารให้พร้อม

ในกรณีที่หนังสือที่คุณได้รับมีการระบุเอกสารที่เจ้าหน้าที่สรรพากรต้องการเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น เอกสารทางบัญชี, บันทึกรายรับ-รายจ่ายของธุรกิจ, เอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ฯลฯ คุณจะต้องเตรียมเอกสารและข้อมูลตามที่ระบุในหนังสือให้ครบถ้วน เพราะคุณต้องใช้เอกสารเหล่านั้นในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่สรรพากร

ในกรณีที่เอกสารที่เจ้าหน้าที่สรรพากรร้องขอมีจำนวนมาก หรือ ต้องใช้เวลาในการจัดเตรียม และคุณคิดว่าไม่สามารถเตรียมเอกสารให้ทันในวันที่ระบุมาในหนังสือ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงหรือขอเลื่อนวันเวลาในการเข้าพบ หรือ วันเวลาที่สะดวกได้ (ชื่อเจ้าหน้าที่ และเบอร์ฯ สามารถดูได้ที่มุมซ้ายของหนังสือ)

เหตุผลที่กรมสรรพากรต้องส่งจดหมายก่อนตรวจเยี่ยมธุรกิจ

สาเหตุที่กรมสรรพากรต้องส่งจดหมายหรือหนังสือก่อนเข้าตรวจเยี่ยมธุรกิจก็เพราะ การติดต่อกับหน่วยงานราชการจำเป็นที่จะต้องใช้เอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และเอกสารหรือจดหมายดังกล่าวจะต้องตรวจสอบได้ ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่า กรมสรรพากรออกหนังสือเชิญพบจากประเด็นดังกล่าวจริงๆ

และถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรจะมีอำนาจในการตรวจสอบเมื่อพบว่าธุรกิจหรือประชาชนยื่นภาษีหรือจัดการภาษีไม่ถูกต้อง แต่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรจะไม่มีอำนาจมากพอที่จะสามารถโทรเรียกให้ประชาชนเข้ามาพบเพื่อให้ข้อมูลหรือขอเอกสารโดยที่ไม่มีสาเหตุ

ดังนั้น การออกหนังสือหรือจดหมายแจ้งเตือน หรือ หนังสือแจ้งขออนุญาตเข้าตรวจเยี่ยมธุรกิจ (ไม่ว่าจะเป็นการตรวจแนะนำหรือตรวจปฏิบัติการ) จึงเป็นวิธีที่จะช่วยปกป้องประชาชนหรือเจ้าของธุรกิจที่ได้รับหนังสือหรือจดหมายจากกรมสรรพากร และเป็นการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่สรรพากรใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยอีกทางหนึ่ง

ย้ำอีกครั้งว่า การได้รับจดหมายจากกรมสรรพากรไม่ได้หมายความว่า “คุณจะต้องจ่ายภาษีเพิ่ม” หรือ “มีความผิด” เสมอไป

ดังนั้น หากคุณโชคดีได้รับหนังสือหรือจดหมายจากกรมสรรพากร เราอยากให้คุณมีสติและตั้งใจอ่านเนื้อความในจดหมายให้ดีว่า กรมสรรพากรต้องการอะไรจากเรา เพื่อที่คุณจะได้เตรียมตัวและเตรียมเอกสารได้ทันเวลา

หากคุณเป็นหนึ่งคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเอง และไม่อยากเจอปัญหาการทำบัญชีหรือภาษีไม่ถูกต้องตรงตามหลักของกรมสรรพากร คุณสามารถให้ iTAX sme ช่วยคุณได้ รับรองเลยว่า ทีมงานของเราจะไม่ทำให้คุณต้องมีปัญหากับกรมสรรพากรย้อนหลังแน่ๆ ติดต่อสอบถามค่าบริการ โทร. 062-486-9787

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)