ค่าแรงขั้นต่ำ สำหรับ 129 อาชีพ (อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ)

ทั่วไป

21,375 VIEWS

ค่าแรงขั้นต่ำ สำหรับ 129 อาชีพ ตามมาตรฐานฝีมือ (อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ) สำหรับ 21 สาขาอาชีพ/กลุ่มอุตสาหกรรม ตาม ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 12) กำหนด ค่าแรงขั้นต่ำ สำหรับ 129 อาชีพ ที่สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำทั่วไป

อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ คืออะไร?

อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ คือ อัตราค่าจ้างที่คณะกรรมการค่าจ้างกําหนดขึ้น ในแต่ละอาชีพ ในแต่ละสาขา และในแต่ละระดับตามมาตรฐานฝีมือ ซึ่งโดยปกติจะสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วไป

ค่าแรงขั้นต่ำ สำหรับ 21 สาขาอาชีพ/กลุ่มอุตสาหกรรม

อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ แบ่งเป็น 21 สาขาอาชีพ/กลุ่มอุตสาหกรรม โดยค่าแรงขั้นต่ำ จะสูงขึ้นหากแรงงานมีระดับมาตรฐานฝีมือที่สูงขึ้น โดยกำหนดได้ดังนี้

1. สาขาอาชีพช่างเครื่องกล

1.1 ช่างสีรถยนต์

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 440 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 515 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสาม: 585 บาท/วัน

1.2 ช่างเคาะตัวถังรถยนต์

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 465 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 560 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสาม: 650 บาท/วัน

1.3 ช่างซ่อมรถยนต์

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 400 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 490 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสาม: 585 บาท/วัน

1.4 ช่างบำรุงรักษารถยนต์

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 375 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 440 บาท/วัน

1.5 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 400 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 490 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสาม: 585 บาท/วัน

1.6 ช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็ก

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 400 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 490 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสาม: 585 บาท/วัน

1.7 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 430 บาท/วัน

1.8 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 430 บาท/วัน

1.9 ช่างตั้งศูนย์และถ่วงล้อรถยนต์

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 415 บาท/วัน

1.10 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 415 บาท/วัน

2. สาขาอาชีพภาคบริการ

2.1 ผู้ประกอบอาหารไทย

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 440 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 565 บาท/วัน

2.2 พนักงานนวดไทย

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 485 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 640 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสาม: 795 บาท/วัน

2.3 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด)

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 540 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 715 บาท/วัน

2.4 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (สุคนธบำบัด)

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 595 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 790 บาท/วัน

2.5 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (วารีบำบัด)

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 625 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 825 บาท/วัน

2.6 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (โภชนบำบัด)

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 680 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 900 บาท/วัน

2.7 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด)

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 460 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 575 บาท/วัน

2.8 ผู้ประกอบขนมอบ

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 400 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 505 บาท/วัน

2.9 พนักงานต้อนรับส่วนหน้า

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 440 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 565 บาท/วัน

2.10 พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 440 บาท/วัน

2.11 ช่างแต่งผมสตรี

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 440 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 510 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสาม: 650 บาท/วัน

2.12 ช่างแต่งผมบุรุษ

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 430 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 500 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสาม: 630 บาท/วัน

2.13 การดูแลผู้สูงอายุ

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 500 บาท/วัน

3. สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

3.1 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 440 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 550 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสาม: 660 บาท/วัน

3.2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 440 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 550 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสาม: 660 บาท/วัน

3.3 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 440 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 550 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสาม: 660 บาท/วัน

3.4 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 440 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 550 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสาม: 660 บาท/วัน

3.5 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์)

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 440 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 550 บาท/วัน

3.6 ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 450 บาท/วัน

3.7 ช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสอื่ สารดาวเทียม)

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 450 บาท/วัน

3.8 ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller : PLC)

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 450 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 540 บาท/วัน

3.9 ช่างไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมการจัดประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้า (MICE : Meetings Incentives Conventions Exhibitions)

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 440 บาท/วัน

3.10 ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 450 บาท/วัน

4. สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ

4.1 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 510 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 585 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสาม: 740 บาท/วัน

4.2 ช่างเชื่อมแม็ก

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 440 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 550 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสาม: 660 บาท/วัน

4.3 ช่างเชื่อมทิก

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 505 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 680 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสาม: 855 บาท/วัน

4.4 ช่างเชื่อมท่อพอลิเอทีลีนความหนาแน่นสูง

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 510 บาท/วัน

4.5 ช่างประกอบท่อ

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 440 บาท/วัน

4.6 ช่างทำแม่พิมพ์ฉีดโลหะ

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 530 บาท/วัน

4.7 ช่างกลึง

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 460 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 540 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสาม: 630 บาท/วัน

4.8 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 470 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 555 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสาม: 675 บาท/วัน

4.9 ช่างควบคุมเครื่อง Wire Cut

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 480 บาท/วัน

4.10 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 465 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 550 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสาม: 630 บาท/วัน

5. สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง

5.1 ช่างไม้ก่อสร้าง

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 425 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 545 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสาม: 670 บาท/วัน

5.2 ช่างก่ออิฐ

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 380 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 515 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสาม: 645 บาท/วัน

5.3 ช่างฉาบปูน

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 425 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 545 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสาม: 670 บาท/วัน

5.4 ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 405 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 525 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสาม: 645 บาท/วัน

5.5 ช่างหินขัด

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 440 บาท/วัน

5.6 ช่างฉาบยิปซัม

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 440 บาท/วัน

5.7 ช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 440 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 565 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสาม: 685 บาท/วัน

5.8 ช่างติดตั้งยิปซัม

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 450 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 595 บาท/วัน

5.9 ช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 645 บาท/วัน

5.10 ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 450 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 550 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสาม: 650 บาท/วัน

5.11 ช่างสีอาคาร

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 465 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 600 บาท/วัน

5.12 ช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 475 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 575 บาท/วัน

6. สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์

6.1 ช่างเย็บ

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 345 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 410 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสาม: 550 บาท/วัน

6.2 ช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี)

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 440 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 605 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสาม: 825 บาท/วัน

6.3 ช่างเครื่องเรือนไม้

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 370 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 425 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสาม: 480 บาท/วัน

6.4 ช่างบุครุภัณฑ์

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 355 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 410 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสาม: 465 บาท/วัน

6.5 ช่างสีเครื่องเรือน

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 385 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 495 บาท/วัน

6.6 ช่างเครื่องประดับ (รูปพรรณ)

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 450 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 550 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสาม: 650 บาท/วัน

6.7 ช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 430 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 550 บาท/วัน

6.8 ช่างฝีมือเครื่องประดับแนวอนุรักษ์ (เทคนิคโบราณ)

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 525 บาท/วัน

6.9 ช่างเครื่องถม

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 625 บาท/วัน

7. กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

7.1 พนักงานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 400 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 475 บาท/วัน

7.2 พนักงานประกอบมอเตอร์สาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 410 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 490 บาท/วัน

7.3 ช่างเทคนิคบำรุงรักษาเครื่องจักรกลสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 455 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 540 บาท/วัน

7.4 ช่างเทคนิคระบบรักษาความปลอดภัย

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 440 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 530 บาท/วัน

8. กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์

8.1 ช่างกลึงสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 440 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 530 บาท/วัน

8.2 ช่างเชื่อมมิก-แม็กสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 440 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 530 บาท/วัน

8.3 ช่างเทคนิคบำรุงรักษาเครื่องจักรกลสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 440 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 530 บาท/วัน

8.4 ช่างเทคนิคเครื่องกลึงอัตโนมัติสาหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 440 บาท/วัน

9. กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

9.1 ช่างเทคนิคพ่นสีตัวถังสำหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 440 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 530 บาท/วัน

9.2 ช่างเทคนิคพ่นซีลเลอร์ตัวถังสำหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 440 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 530 บาท/วัน

9.3 พนักงานประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ยานยนต์ (ขั้นสุดท้าย)

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 440 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 530 บาท/วัน

9.4 ช่างเทคนิคเชื่อมสปอตตัวถังสำหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 440 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 530 บาท/วัน

10. กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณี

10.1 ช่างเจียระไนพลอย

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 465 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 605 บาท/วัน

10.2 ช่างหล่อเครื่องประดับ

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 465 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 605 บาท/วัน

10.3 ช่างตกแต่งเครื่องประดับ

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 465 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 605 บาท/วัน

10.4 ช่างฝังอัญมณีบนเครื่องประดับ

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 465 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 605 บาท/วัน

11. กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

11.1 นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 460 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 550 บาท/วัน

11.2 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 400 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 475 บาท/วัน

11.3 ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 385 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 465 บาท/วัน

11.4 ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 375 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 455 บาท/วัน

12. กลุ่มอุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ

12.1 ช่างเทคนิคเขียนแบบเครื่องกล

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 510 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 605 บาท/วัน

12.2 ช่างเชื่อมทิกสำหรับอุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 550 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 660 บาท/วัน

12.3 ช่างเทคนิคระบบส่งกำลัง

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 495 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 595 บาท/วัน

12.4 ช่างเทคนิคระบบไฮโดรลิก

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 510 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 605 บาท/วัน

13. กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

13.1 ช่างเชื่อมระบบท่อในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 440 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 535 บาท/วัน

13.2 ช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 425 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 520 บาท/วัน

13.3 ช่างเทคนิคห้องเย็นขนาดเล็ก

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 425 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 520 บาท/วัน

13.4 พนักงานประกอบเครื่องปรับอากาศ

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 410 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 505 บาท/วัน

14. กลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์

14.1 ช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 495 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 595 บาท/วัน

14.2 ช่างเทคนิคเครื่องอีดีเอ็ม

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 475 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 570 บาท/วัน

14.3 ช่างเทคนิคเครื่องไวร์คัทอีดีเอ็ม

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 475 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 570 บาท/วัน

14.4 ช่างขัดเงาแม่พิมพ์

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 420 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 505 บาท/วัน

15. กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก

15.1 พนักงานหลอมเหล็กเตาอาร์คไฟฟ้า

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 515 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 620 บาท/วัน

15.2 พนักงานปรุงแต่งน้ำเหล็กในเตาปรุงน้ำเหล็ก (Ladle Furnace)

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 535 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 640 บาท/วัน

15.3 พนักงานหล่อเหล็ก

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 490 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 600 บาท/วัน

15.4 พนักงานควบคุมการอบเหล็ก

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 470 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 575 บาท/วัน

16. กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก

16.1 ช่างเทคนิคเครื่องฉีดพลาสติก

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 405 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 480 บาท/วัน

16.2 ช่างเทคนิคเครื่องเป่าถุงพลาสติก

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 405 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 480 บาท/วัน

16.3 ช่างเทคนิคเครื่องเป่าภาชนะกลวง

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 405 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 480 บาท/วัน

16.4 ช่างเทคนิคการซ่อมเครื่องเป่าถุงพลาสติก

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 440 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 515 บาท/วัน

17. กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

17.1 พนักงานเตรียมวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 350 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 380 บาท/วัน

17.2 พนักงานผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 395 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 455 บาท/วัน

17.3 พนักงานประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 365 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 415 บาท/วัน

17.4 ช่างทำสีเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 375 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 415 บาท/วัน

18. กลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า

18.1 พนักงานตัดวาดรองเท้า

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 395 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 435 บาท/วัน

18.2 พนักงานอัดพื้นรองเท้า

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 405 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 450 บาท/วัน

18.3 ช่างเย็บรองเท้า

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 405 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 450 บาท/วัน

18.4 พนักงานประกอบรองเท้า (เย็น)

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง: 385 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง: 415 บาท/วัน

19. สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ

19.1 ช่างระบบส่งถ่ายกำลัง

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 495 บาท/วัน

19.2 ช่างระบบปั๊มและวาล์ว

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 515 บาท/วัน

19.3 ช่างประกอบโครงสร้างเหล็ก

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 500 บาท/วัน

19.4 ช่างปรับ

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 500 บาท/วัน

19.5 ผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก-แม็ก

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 520 บาท/วัน

19.6 ช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 545 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง 635 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสาม 715 บาท/วัน

20. สาขาอาชีพช่างเครื่องกล

20.1 ช่างซ่อมรถแทรกเตอร์การเกษตร

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 465 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง 535 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสาม 620 บาท/วัน

20.2 ควบคุมเครื่องจักรรถตักหน้าขุดหลัง

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 585 บาท/วัน

20.3 ควบคุมเครื่องจักรรถขุด

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 570 บาท/วัน

20.4 ควบคุมเครื่องจักรรถลากจูง

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 555 บาท/วัน

20.5 ควบคุมเครื่องจักรตัก

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 520 บาท/วัน

21. สาขาอาชีพภาคบริการ

21.1 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (โภชนบำบัด)

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 500 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง 600 บาท/วัน

21.2 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (นักวารีบำบัด)

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 500 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง 600 บาท/วัน

21.3 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (สุคนธบำบัด)

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 500 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง 600 บาท/วัน

21.4 พนักงานผสมเครื่องดื่ม

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 475 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง 525 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสาม 600 บาท/วัน

21.5 การเลี้ยงเด็กปฐมวัย

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 530 บาท/วัน

21.6 ช่างเครื่องช่วยคนพิการ

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 520 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 600 บาท/วัน

ค่าแรงขั้นต่ำสำหรับการจ้างทั่วไป

อัตราค่าแรงขั้นต่ำทั่วไปที่ไม่ใช่ค่าจ้างมาตรฐานวิชาชีพ มี 10 อัตรา ซึ่งแบ่งตามพื้นที่แต่ละจังหวัด โดยกำหนดอัตราต่ำสุด 313 บาท และอัตราสูงสุด 336 บาท อ้างอิงตาม ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10) สรุปเป็นตารางได้ดังนี้

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เขตท้องที่บังคับใช้
336 บาท/วัน
 1. ชลบุรี
 2. ภูเก็ต
335 บาท/วัน
 1. ระยอง

331 บาท/วัน
 1. กรุงเทพมหานคร
 2. นครปฐม
 3. นนทบุรี
 4. ปทุมธานี
 5. สมุทรปราการ
 6. สมุทรสาคร
330 บาท/วัน
 1. ฉะเชิงเทรา
325 บาท/วัน
 1. กระบี่
 2. ขอนแก่น
 3. เชียงใหม่
 4. ตราด
 5. นครราชสีมา
 6. พระนครศรีอยุธยา
 7. พังงา
 8. ลพบุรี
 9. สงขลา
 10. สระบุรี
 11. สุพรรณบุรี
 12. สุราษฎร์ธานี
 13. หนองคาย
 14. อุบลราชธานี
324 บาท/วัน
 1. ปราจีนบุรี

323 บาท/วัน
 1. กาฬสินธ์ุ
 2. จันทบุรี
 3. นครนายก
 4. มุกดาหาร
 5. สกลนคร
 6. สมุทรสงคราม
320 บาท/วัน
 1. กาญจนบุรี
 2. ชัยนาท
 3. นครพนม
 4. นครสวรรค์
 5. น่าน
 6. บึงกาฬ
 7. บุรีรัมย์
 8. ประจวบคีรีขันธ์
 9. พัทลุง
 10. พิษณุโลก
 11. เพชรบุรี
 12. เพชรบูรณ์
 13. พะเยา
 14. ยโสธร
 15. ร้อยเอ็ด
 16. เลย
 17. สระแก้ว
 18. สุรินทร์
 19. อ่างทอง
 20. อุดรธานี
 21. อุตรดิตถ์
315 บาท/วัน
 1. กำแพงเพชร
 2. ชัยภูมิ
 3. ชุมพร
 4. เชียงราย
 5. ตรัง
 6. ตาก
 7. นครศรีธรรมราช
 8. พิจิตร
 9. แพร่
 10. มหาสารคาม
 11. แม่ฮ่องสอน
 12. ระนอง
 13. ราชบุรี
 14. ลำปาง
 15. ลำพูน
 16. ศรีสะเกษ
 17. สตูล
 18. สิงห์บุรี
 19. สุโขทัย
 20. หนองบัวลำภู
 21. อุทัยธานี
 22. อำนาจเจริญ
313 บาท/วัน
 1. นราธิวาส
 2. ปัตตานี
 3. ยะลา
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)