ค่าแรงขั้นต่ำ 2565 แยกตามจังหวัดในไทย

ทั่วไป

41,870 VIEWS

ค่าแรงขั้นต่ำ 2565 แยกตามจังหวัดในไทย อัพเดตล่าสุด อัตราค่าแรงขั้นต่ำ มี 10 อัตราแบ่งตามพื้นที่ โดยกำหนดอัตราต่ำสุด 313 บาท และอัตราสูงสุด 336 บาท อ้างอิงตาม ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ตารางสรุป ค่าแรงขั้นต่ำ 2565 แบ่งตามอัตราค่าจ้าง

อัตราค่าแรงขั้นต่ำ แบ่งได้เป็นจำนวน 10 อัตราแบ่งตามพื้นที่ โดยกำหนดอัตราต่ำสุด 313 บาท และอัตราสูงสุด 336 บาท

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เขตท้องที่บังคับใช้
336 บาท/วัน
 1. ชลบุรี
 2. ภูเก็ต
335 บาท/วัน
 1. ระยอง

331 บาท/วัน
 1. กรุงเทพมหานคร
 2. นครปฐม
 3. นนทบุรี
 4. ปทุมธานี
 5. สมุทรปราการ
 6. สมุทรสาคร
330 บาท/วัน
 1. ฉะเชิงเทรา
325 บาท/วัน
 1. กระบี่
 2. ขอนแก่น
 3. เชียงใหม่
 4. ตราด
 5. นครราชสีมา
 6. พระนครศรีอยุธยา
 7. พังงา
 8. ลพบุรี
 9. สงขลา
 10. สระบุรี
 11. สุพรรณบุรี
 12. สุราษฎร์ธานี
 13. หนองคาย
 14. อุบลราชธานี
324 บาท/วัน
 1. ปราจีนบุรี

323 บาท/วัน
 1. กาฬสินธ์ุ
 2. จันทบุรี
 3. นครนายก
 4. มุกดาหาร
 5. สกลนคร
 6. สมุทรสงคราม
320 บาท/วัน
 1. กาญจนบุรี
 2. ชัยนาท
 3. นครพนม
 4. นครสวรรค์
 5. น่าน
 6. บึงกาฬ
 7. บุรีรัมย์
 8. ประจวบคีรีขันธ์
 9. พัทลุง
 10. พิษณุโลก
 11. เพชรบุรี
 12. เพชรบูรณ์
 13. พะเยา
 14. ยโสธร
 15. ร้อยเอ็ด
 16. เลย
 17. สระแก้ว
 18. สุรินทร์
 19. อ่างทอง
 20. อุดรธานี
 21. อุตรดิตถ์
315 บาท/วัน
 1. กำแพงเพชร
 2. ชัยภูมิ
 3. ชุมพร
 4. เชียงราย
 5. ตรัง
 6. ตาก
 7. นครศรีธรรมราช
 8. พิจิตร
 9. แพร่
 10. มหาสารคาม
 11. แม่ฮ่องสอน
 12. ระนอง
 13. ราชบุรี
 14. ลำปาง
 15. ลำพูน
 16. ศรีสะเกษ
 17. สตูล
 18. สิงห์บุรี
 19. สุโขทัย
 20. หนองบัวลำภู
 21. อุทัยธานี
 22. อำนาจเจริญ
313 บาท/วัน
 1. นราธิวาส
 2. ปัตตานี
 3. ยะลา

ค่าแรงขั้นต่ำ 2565 แยกตามพื้นที่ 77 จังหวัด

1. กรุงเทพมหานคร

 • วันละ 331 บาท

2. กระบี่

 • วันละ 325 บาท

3. กาญจนบุรี

 • วันละ 320 บาท

4. กาฬสินธุ์

 • วันละ 323 บาท

5. กำแพงเพชร

 • วันละ 315 บาท

6. ขอนแก่น

 • วันละ 325 บาท

7. จันทบุรี

 • วันละ 323 บาท

8. ฉะเชิงเทรา

 • วันละ 330 บาท

9. ชลบุรี

 • วันละ 336 บาท

10. ชัยนาท

 • วันละ 320 บาท

11. ชัยภูมิ

 • วันละ 315 บาท

12. ชุมพร

 • วันละ 315 บาท

13. เชียงราย

 • วันละ 315 บาท

14. เชียงใหม่

 • วันละ 325 บาท

15. ตรัง

 • วันละ 315 บาท

16. ตราด

 • วันละ 325 บาท

17. ตาก

 • วันละ 315 บาท

18. นครนายก

 • วันละ 323 บาท

19. นครปฐม

 • วันละ 331 บาท

20. นครพนม

 • วันละ 320 บาท

21. นครราชสีมา

 • วันละ 325 บาท

22. นครศรีธรรมราช

 • วันละ 315 บาท

23. นครสวรรค์

 • วันละ 320 บาท

24. นนทบุรี

 • วันละ 331 บาท

25. นราธิวาส

 • วันละ 313 บาท

26. น่าน

 • วันละ 320 บาท

27. บึงกาฬ

 • วันละ 320 บาท

28. บุรีรัมย์

 • วันละ 320 บาท

29. ปทุมธานี

 • วันละ 331 บาท

30. ประจวบคีรีขันธ์

 • วันละ 320 บาท

31. ปราจีนบุรี

 • วันละ 324 บาท

32. ปัตตานี

 • วันละ 313 บาท

33. พระนครศรีอยุธยา

 • วันละ 325 บาท

34. พังงา

 • วันละ 325 บาท

35. พัทลุง

 • วันละ 320 บาท

36. พิจิตร

 • วันละ 315 บาท

37. พิษณุโลก

 • วันละ 320 บาท

38. เพชรบุรี

 • วันละ 320 บาท

39. เพชรบูรณ์

 • วันละ 320 บาท

40. แพร่

 • วันละ 315 บาท

41. พะเยา

 • วันละ 320 บาท

42. ภูเก็ต

 • วันละ 336 บาท

43. มหาสารคาม

 • วันละ 315 บาท

44. มุกดาหาร

 • วันละ 323 บาท

45. แม่ฮ่องสอน

 • วันละ 315 บาท

46. ยะลา

 • วันละ 313 บาท

47. ยโสธร

 • วันละ 320 บาท

48. ร้อยเอ็ด

 • วันละ 320 บาท

49. ระนอง

 • วันละ 315 บาท

50. ระยอง

 • วันละ 335 บาท

51. ราชบุรี

 • วันละ 315 บาท

52. ลพบุรี

 • วันละ 325 บาท

53. ลำปาง

 • วันละ 315 บาท

54. ลำพูน

 • วันละ 315 บาท

55. เลย

 • วันละ 320 บาท

56. ศรีสะเกษ

 • วันละ 315 บาท

57. สกลนคร

 • วันละ 323 บาท

58. สงขลา

 • วันละ 325 บาท

59. สตูล

 • วันละ 315 บาท

60. สมุทรปราการ

 • วันละ 331 บาท

61. สมุทรสงคราม

 • วันละ 323 บาท

62. สมุทรสาคร

 • วันละ 331 บาท

63. สระแก้ว

 • วันละ 320 บาท

64. สระบุรี

 • วันละ 325 บาท

65. สิงห์บุรี

 • วันละ 315 บาท

66. สุโขทัย

 • วันละ 315 บาท

67. สุพรรณบุรี

 • วันละ 325 บาท

68. สุราษฎร์ธานี

 • วันละ 325 บาท

69. สุรินทร์

 • วันละ 320 บาท

70. หนองคาย

 • วันละ 325 บาท

71. หนองบัวลำภู

 • วันละ 315 บาท

72. อ่างทอง

 • วันละ 320 บาท

73. อุดรธานี

 • วันละ 320 บาท

74. อุทัยธานี

 • วันละ 315 บาท

75. อุตรดิตถ์

 • วันละ 320 บาท

76. อุบลราชธานี

 • วันละ 325 บาท

77. อำนาจเจริญ

 • วันละ 315 บาท

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีรายได้ตามเกณฑ์ค่าแรงขั้นต่ำ

หากคุณรายได้จากงานประจำทางเดียวในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ โดยตลอดทั้งปีมีรายได้ไม่เกิน 120,000 บาท หรือเฉลี่ยไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท คุณจะไม่มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีประจำปีแต่อย่างใด เนื่องจากรายได้ต่อปียังไม่ถึงเกณฑ์ต้องยื่นภาษีประจำปี

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)