ค่าจ้างขั้นต่ำ อัตราใหม่ (Update ล่าสุด 2565)

ทั่วไป

ค่าจ้างขั้นต่ำ อัตราใหม่ 2565 แยกตามจังหวัดในไทย อัพเดตล่าสุด เริ่มใช้บังคับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป อัตราต่ำสุด 328 บาท และอัตราสูงสุด 354 บาท ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11)

ค่าจ้างขั้นต่ำ อัตราใหม่ 2565 เริ่มใช้บังคับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ค่าจ้างขั้นต่ำ อัตราใหม่ 2565 อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11) เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป แบ่งได้เป็นจำนวน 9 อัตราแบ่งตามพื้นที่ โดยกำหนดอัตราต่ำสุด 328 บาท และอัตราสูงสุด 354 บาท

เรียงลำดับอัตราค่าแรงใหม่จากสูงไปต่ำ

1. อัตราค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มเป็นวันละ 354 บาท จำนวน 6 จังหวัด

ปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มเป็นวันละ 354 บาท ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่

 1. ชลบุรี (จากเดิมวันละ 336 บาท)
 2. ระยอง (จากเดิมวันละ 335 บาท) และ
 3. ภูเก็ต (จากเดิมวันละ 336 บาท)

2. อัตราค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มเป็นวันละ 353 บาท จำนวน 6 จังหวัด

ปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มเป็นวันละ 353 บาท ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่

 1. กรุงเทพมหานคร (จากเดิมวันละ 331 บาท)
 2. นนทบุรี (จากเดิมวันละ 331 บาท)
 3. นครปฐม (จากเดิมวันละ 331 บาท)
 4. ปทุมธานี (จากเดิมวันละ 331 บาท)
 5. สมุทรปราการ (จากเดิมวันละ 331 บาท) และ
 6. สมุทรสาคร (จากเดิมวันละ 331 บาท)

3. อัตราค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มเป็นวันละ 345 บาท จำนวน 1 จังหวัด

ปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มเป็นวันละ 345 บาท ในพื้นที่ 1 จังหวัด ได้แก่

 1. ฉะเชิงเทรา (จากเดิมวันละ 330 บาท)

4. อัตราค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มเป็นวันละ 343 บาท จำนวน 1 จังหวัด

ปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มเป็นวันละ 343 บาท ในพื้นที่ 1 จังหวัด ได้แก่

 1. พระนครศรีอยุธยา (จากเดิมวันละ 325 บาท)

5. อัตราค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มเป็นวันละ 340 บาท จำนวน 14 จังหวัด

ปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มเป็นวันละ 340 บาท ในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่

 1. กระบี่ (จากเดิมวันละ 325 บาท)
 2. ขอนแก่น (จากเดิมวันละ 325 บาท)
 3. เชียงใหม่ (จากเดิมวันละ 325 บาท)
 4. ตราด (จากเดิมวันละ 325 บาท)
 5. นครราชสีมา (จากเดิมวันละ 325 บาท)
 6. ปราจีนบุรี (จากเดิมวันละ 324 บาท)
 7. พังงา (จากเดิมวันละ 325 บาท)
 8. ลพบุรี (จากเดิมวันละ 325 บาท)
 9. สงขลา (จากเดิมวันละ 325 บาท)
 10. สระบุรี (จากเดิมวันละ 325 บาท)
 11. สุพรรณบุรี (จากเดิมวันละ 325 บาท)
 12. สุราษฎร์ธานี (จากเดิมวันละ 325 บาท)
 13. หนองคาย (จากเดิมวันละ 325 บาท) และ
 14. อุบลราชธานี (จากเดิมวันละ 325 บาท)

6. อัตราค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มเป็นวันละ 338 บาท จำนวน 6 จังหวัด

ปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มเป็นวันละ 338 บาท ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่

 1. กาฬสินธุ์ (จากเดิมวันละ 332 บาท)
 2. จันทบุรี (จากเดิมวันละ 332 บาท)
 3. นครนายก (จากเดิมวันละ 332 บาท)
 4. มุกดาหาร (จากเดิมวันละ 332 บาท)
 5. สกลนคร (จากเดิมวันละ 332 บาท) และ
 6. สมุทรสงคราม (จากเดิมวันละ 332 บาท)

7. อัตราค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มเป็นวันละ 335 บาท จำนวน 19 จังหวัด

ปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มเป็นวันละ 335 บาท ในพื้นที่ 19 จังหวัด ได้แก่

 1. กาญจนบุรี (จากเดิมวันละ 320 บาท)
 2. ชัยนาท (จากเดิมวันละ 320 บาท)
 3. นครพนม (จากเดิมวันละ 320 บาท)
 4. นครสวรรค์ (จากเดิมวันละ 320 บาท)
 5. บึงกาฬ (จากเดิมวันละ 320 บาท)
 6. บุรีรัมย์ (จากเดิมวันละ 320 บาท)
 7. ประจวบคีรีขันธ์ (จากเดิมวันละ 320 บาท)
 8. พะเยา (จากเดิมวันละ 320 บาท)
 9. พัทลุง (จากเดิมวันละ 320 บาท)
 10. พิษณุโลก (จากเดิมวันละ 320 บาท)
 11. เพชรบุรี (จากเดิมวันละ 320 บาท)
 12. เพชรบูรณ์ (จากเดิมวันละ 320 บาท)
 13. ยโสธร (จากเดิมวันละ 320 บาท)
 14. ร้อยเอ็ด (จากเดิมวันละ 320 บาท)
 15. เลย (จากเดิมวันละ 320 บาท)
 16. สระแก้ว (จากเดิมวันละ 320 บาท)
 17. สุรินทร์ (จากเดิมวันละ 320 บาท)
 18. อ่างทอง (จากเดิมวันละ 320 บาท) และ
 19. อุตรดิตถ์ (จากเดิมวันละ 320 บาท)

8. อัตราค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มเป็นวันละ 332 บาท จำนวน 22 จังหวัด

ปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มเป็นวันละ 332 บาท ในพื้นที่ 22 จังหวัด ได้แก่

 1. กำแพงเพชร (จากเดิมวันละ 315 บาท)
 2. ชัยภูมิ (จากเดิมวันละ 315 บาท)
 3. ชุมพร (จากเดิมวันละ 315 บาท)
 4. เชียงราย (จากเดิมวันละ 315 บาท)
 5. ตรัง (จากเดิมวันละ 315 บาท)
 6. ตาก (จากเดิมวันละ 315 บาท)
 7. นครศรีธรรมราช (จากเดิมวันละ 315 บาท)
 8. พิจิตร (จากเดิมวันละ 315 บาท)
 9. แพร่ (จากเดิมวันละ 315 บาท)
 10. มหาสารคาม (จากเดิมวันละ 315 บาท)
 11. แม่ฮ่องสอน (จากเดิมวันละ 315 บาท)
 12. ระนอง (จากเดิมวันละ 315 บาท)
 13. ราชบุรี (จากเดิมวันละ 315 บาท)
 14. ลำปาง (จากเดิมวันละ 315 บาท)
 15. ลำพูน (จากเดิมวันละ 315 บาท)
 16. ศรีสะเกษ (จากเดิมวันละ 315 บาท)
 17. สตูล (จากเดิมวันละ 315 บาท)
 18. สิงห์บุรี (จากเดิมวันละ 315 บาท)
 19. สุโขทัย (จากเดิมวันละ 315 บาท)
 20. หนองบัวลำภู (จากเดิมวันละ 315 บาท)
 21. อำนาจเจริญ (จากเดิมวันละ 315 บาท) และ
 22. อุทัยธานี (จากเดิมวันละ 315 บาท)

9. อัตราค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มเป็นวันละ 328 บาท จำนวน 5 จังหวัด

ปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มเป็นวันละ 328 บาท ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่

 1. ยะลา (จากเดิมวันละ 313 บาท)
 2. ปัตตานี (จากเดิมวันละ 313 บาท)
 3. นราธิวาส (จากเดิมวันละ 313 บาท)
 4. น่าน (จากเดิมวันละ 320 บาท) และ
 5. อุดรธานี (จากเดิมวันละ 320 บาท)

ค่าจ้างขั้นต่ำ อัตราใหม่ 2565 แยกตามพื้นที่ 77 จังหวัด

1. กรุงเทพมหานคร

 • วันละ 353 บาท

2. กระบี่

 • วันละ 340 บาท

3. กาญจนบุรี

 • วันละ 335 บาท

4. กาฬสินธุ์

 • วันละ 338 บาท

5. กำแพงเพชร

 • วันละ 332 บาท

6. ขอนแก่น

 • วันละ 340 บาท

7. จันทบุรี

 • วันละ 338 บาท

8. ฉะเชิงเทรา

 • วันละ 345 บาท

9. ชลบุรี

 • วันละ 354 บาท

10. ชัยนาท

 • วันละ 335 บาท

11. ชัยภูมิ

 • วันละ 332 บาท

12. ชุมพร

 • วันละ 332 บาท

13. เชียงราย

 • วันละ 332 บาท

14. เชียงใหม่

 • วันละ 340 บาท

15. ตรัง

 • วันละ 332 บาท

16. ตราด

 • วันละ 340 บาท

17. ตาก

 • วันละ 332 บาท

18. นครนายก

 • วันละ 338 บาท

19. นครปฐม

 • วันละ 353 บาท

20. นครพนม

 • วันละ 335 บาท

21. นครราชสีมา

 • วันละ 340 บาท

22. นครศรีธรรมราช

 • วันละ 332 บาท

23. นครสวรรค์

 • วันละ 335 บาท

24. นนทบุรี

 • วันละ 353 บาท

25. นราธิวาส

 • วันละ 328 บาท

26. น่าน

 • วันละ 328 บาท

27. บึงกาฬ

 • วันละ 335 บาท

28. บุรีรัมย์

 • วันละ 335 บาท

29. ปทุมธานี

 • วันละ 353 บาท

30. ประจวบคีรีขันธ์

 • วันละ 335 บาท

31. ปราจีนบุรี

 • วันละ 340 บาท

32. ปัตตานี

 • วันละ 328 บาท

33. พระนครศรีอยุธยา

 • วันละ 343 บาท

34. พังงา

 • วันละ 340 บาท

35. พัทลุง

 • วันละ 335 บาท

36. พิจิตร

 • วันละ 332 บาท

37. พิษณุโลก

 • วันละ 335 บาท

38. เพชรบุรี

 • วันละ 335 บาท

39. เพชรบูรณ์

 • วันละ 335 บาท

40. แพร่

 • วันละ 332 บาท

41. พะเยา

 • วันละ 335 บาท

42. ภูเก็ต

 • วันละ 354 บาท

43. มหาสารคาม

 • วันละ 332 บาท

44. มุกดาหาร

 • วันละ 338 บาท

45. แม่ฮ่องสอน

 • วันละ 332 บาท

46. ยะลา

 • วันละ 328 บาท

47. ยโสธร

 • วันละ 335 บาท

48. ร้อยเอ็ด

 • วันละ 335 บาท

49. ระนอง

 • วันละ 332 บาท

50. ระยอง

 • วันละ 354 บาท

51. ราชบุรี

 • วันละ 332 บาท

52. ลพบุรี

 • วันละ 340 บาท

53. ลำปาง

 • วันละ 332 บาท

54. ลำพูน

 • วันละ 332 บาท

55. เลย

 • วันละ 335 บาท

56. ศรีสะเกษ

 • วันละ 332 บาท

57. สกลนคร

 • วันละ 338 บาท

58. สงขลา

 • วันละ 340 บาท

59. สตูล

 • วันละ 332 บาท

60. สมุทรปราการ

 • วันละ 353 บาท

61. สมุทรสงคราม

 • วันละ 338 บาท

62. สมุทรสาคร

 • วันละ 353 บาท

63. สระแก้ว

 • วันละ 335 บาท

64. สระบุรี

 • วันละ 340 บาท

65. สิงห์บุรี

 • วันละ 332 บาท

66. สุโขทัย

 • วันละ 332 บาท

67. สุพรรณบุรี

 • วันละ 340 บาท

68. สุราษฎร์ธานี

 • วันละ 340 บาท

69. สุรินทร์

 • วันละ 335 บาท

70. หนองคาย

 • วันละ 340 บาท

71. หนองบัวลำภู

 • วันละ 332 บาท

72. อ่างทอง

 • วันละ 335 บาท

73. อุดรธานี

 • วันละ 328 บาท

74. อุทัยธานี

 • วันละ 332 บาท

75. อุตรดิตถ์

 • วันละ 335 บาท

76. อุบลราชธานี

 • วันละ 340 บาท

77. อำนาจเจริญ

 • วันละ 332 บาท

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีรายได้ตามเกณฑ์ค่าแรงขั้นต่ำ

หากคุณรายได้จากงานประจำทางเดียวในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ โดยตลอดทั้งปีมีรายได้ไม่เกิน 120,000 บาท หรือเฉลี่ยไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท คุณจะไม่มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีประจำปีแต่อย่างใด เนื่องจากรายได้ต่อปียังไม่ถึงเกณฑ์ต้องยื่นภาษีประจำปี

iTAX shop ลดหย่อนภาษี

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)