ครม.เห็นชอบ คนละครึ่งเฟส 4 วงเงิน 1,200 ใช้ได้ถึง เม.ย. 65

ทั่วไป

ครม. เห็นชอบแล้ว โครงการ “คนละครึ่งเฟส 4” วงเงิน 1,200 บาท ต่อคน (ไม่เกิน 150 บาท ต่อวัน) เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2565 กรณีเคยลงทะเบียนแล้ว กดรับสิทธิ์จากแอปเป๋าตังได้ทันที ส่วนผู้ลงทะเบียนใหม่เริ่ม 10 กุมภาพันธ์ ใช้ได้สิทธิได้ 17 กุมภาพันธ์ 2565

24 มกราคม 2565 – ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติโครงการ คนละครึ่งเฟส 4 กรอบวงเงิน 34,800 ล้านบาท จ่ายเงินให้คนละ 1,200 บาท โดยสามารถนำไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2565 รวมเป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งเป็นโครงการที่เสนอโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564

คนละครึ่งเฟส 4 ให้วงเงินช่วยเหลือคนละ 1,200 บาท ไม่เกิน 150 บาทต่อวัน

โครงการคนละครึ่งเฟส 4 นี้ รัฐบาลจะสนับสนุนค่าอาหาร-เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวดสปา ทำเล็บ ทำผม รวมถึงบริการขนส่งสาธารณะจากภาครัฐในอัตราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,200 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการคนละครึ่งเฟส 4 โดยจะเริ่มตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2565 รวมเป็นเวลา 3 เดือน

เคยลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 แล้วไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ รายใหม่เปิดให้ลงทะเบียน จำนวน 1 ล้านสิทธิ์ เริ่ม 10 ก.พ. 65 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 สำหรับคนที่เคยได้สิทธิคนละครึ่งเฟส 3 แล้ว จำนวนราว 27 ล้านคนนั้น สามารถกดยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. นี้ และสามารถเริ่มใช้จ่ายสิทธิได้เลย

ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อน เฟส 4 นั้น รัฐบาลได้กำหนดสิทธิไว้ให้ 1 ล้านสิทธิ โดยจะสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ได้ในวันที่ 10 ก.พ. นี้ และเริ่มใช้จ่ายสิทธิได้ในวันที่ 17 ก.พ. นี้ โดยให้วงเงินคนละ 1,200 บาท

‘ลงทะเบียนคนละครึ่ง.com’ เฟส 4 เพื่อรับแจกเงิน 1,200 บาท กรณีไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน

ผู้มีสิทธิขอรับเงินจาก โครงการคนละครึ่งเฟส 4 ได้จะต้องมีคุณสมบัติครบ ดังนี้

  1. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
  2. อายุ 18 ปีบริบูรณ์
  3. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com แล้ว
  4. ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

วิธีสมัคร ลงทะเบียนคนละครึ่ง.com เฟส 4 สำหรับผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิคนละครึ่งมาก่อน

  1. เข้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com (เปิดให้ลงทะเบียนเฟส 4 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565)
  2. รอรับผลการพิจารณาผ่านทาง SMS ของโครงการว่าได้รับอนุมัติหรือไม่
  3. หากได้รับอนุมัติแล้ว ดาวโหลดแอปเป๋าตังเพื่อรับเงิน 1,200 บาท จากโครงการคนละครึ่ง

เมื่อได้อนุมัติทาง SMS แล้ว สามารถนำไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565 ทั้งนี้ หากได้รับอนุมัติแล้ว แต่ไม่ได้ใช้สิทธิภายใน 14 วัน ระบบจะตัดสิทธิ์แล้วนำไปให้ผู้สมัครใหม่

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)