คนละครึ่ง .com วิธีลงทะเบียนเฟส 2 รับเงิน 3,500 บาท

ทั่วไป

86,320 VIEWS

วันนี้ (16 ธ.ค. 2563) เริ่มตั้งแต่ 6.00 น. โครงการคนละครึ่งเฟส 2 เปิดให้ลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com  เพิ่มให้อีก 5 ล้านราย หลังจากเคยเปิดเฟสแรกไปแล้วเมื่อ ต.ค. 2563 โดยเฟสสองนี้ประชาชนผู้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่ลงทะเบียนสำเร็จ จะได้รับเงินคนละ 3,500 บาท เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่าย 50% เริ่มมีระยะเวลาดำเนินการ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2564 เป็นเวลา 3 เดือน

ผู้มีสิทธิรับ 3,500 บาท ในโครงการคนละครึ่งเฟส 2

ผู้มีสิทธิรับเงิน 3,500 บาทจาก โครงการคนละครึ่งเฟส 2 ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์บนเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

วิธีสมัคร ‘คนละครึ่ง.com’ เฟสสอง

  1. เข้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com (เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเฟส 2 ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 6.00 – 23.00 น.)
  2. รอรับผลการพิจารณาผ่านทาง SMS ของโครงการคนละครึ่ง
  3. หากได้รับอนุมัติแล้ว ให้ดาวโหลดแอป เป๋าตัง ของธนาคารกรุงไทยเพื่อรับเงิน 3,500 บาท จากโครงการคนละครึ่ง (โหลดฟรี)

เมื่อได้รับ SMS อนุมัติแล้ว คุณสามารถรับสิทธิได้ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564 รวมเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน

หมายเหตุ

หากได้รับอนุมัติแล้ว แต่ไม่ได้ใช้สิทธิภายใน 14 วัน ระบบจะตัดสิทธิ์แล้วนำไปให้ผู้สมัครใหม่จนกว่าจะครบ 10 ล้านสิทธิ์ (รวมยอดจากเฟส 1 ด้วย) โดยผู้ถูกตัดสิทธิ์จากคนละครึ่งเฟส 1 ยังสามารถลงทะเบียนเฟส 2 ได้อยู่

เงื่อนไขการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 2

รัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ประชาชนผ่านแอปเท่าจำนวนเงินที่ประชาชนเติมเข้าแอปเป๋าตัง หากต้องการเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 3,500 บาท ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังเพื่อใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน 3,500 บาทด้วยเช่นกัน ซึ่งเงื่อนไขโดยรวมยังคงเหมือนโครงการคนละครึ่งเฟสแรก โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ผู้ได้รับสิทธิ์ออกเอง 50% และรัฐบาลจะออกค่าใช้จ่ายให้อีก 50% โดยจำกัดให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ 150 บาท วงเงินสนับสนุนไว้สูงสุดตลอดโครงการไม่เกินคนละ 3,500 บาท
  2. ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องโหลด แอป ‘เป๋าตัง’ ของธนาคารกรุงไทย เพื่อรับเงินจากรัฐบาล โดยการใช้งานต้องเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังด้วย และเมื่อเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังแล้วจะไม่สามารถถอนเงินสดกลับมาได้
  3. เงินที่รัฐบาลโอนเข้าแอปเป๋าตังจะต้องใช้ให้หมดแบบวันต่อวันเท่านั้น หากใช้ไม่หมดจะไม่สามารถเก็บไว้ใช้ต่อวันอื่นได้
  4. ร้านค้าที่ผู้ได้รับสิทธิสามารถนำเงินจากแอปเป๋าตังไปใช้ได้ ต้องเป็นร้านค้าที่ขึ้นทะเบียน ‘ถุงเงิน’ กับธนาคารกรุงไทยแล้วเท่านั้น
  5. ผู้ที่เคยลงทะเบียนเฟส 1 ไปแล้ว ยังสามารถต่ออายุสิทธิได้ แต่ต้องกดรับสิทธิ์จากปุ่มหรือ SMS ที่ส่งมา
  6. ผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิจากเฟส 1 ยังมีสิทธิลงทะเบียนเฟส 2 ได้

ลงทะเบียน คนละครึ่ง เฟส 2

ร้านค้าที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 2

ร้านค้าที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้จะเป็นร้านค้ารายย่อยทั่วไป รวมถึงร้านหาบเร่ แผงลอย และร้านอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้า (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และบุหรี่) โดยร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียน “ถุงเงิน” ผ่านธนาคารกรุงไทยก่อน ติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)