“คนละครึ่งเฟส 5” แจก 800 บาท ครม.เห็นชอบ เริ่ม ก.ย. 2565

ทั่วไป

ครม.เห็นชอบ คนละครึ่งเฟส 5 แจกเงินคนละ 800 บาท ช่วยค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า และบริการ เงินเข้าแอปเป๋าตังเริ่มกันยายน 2565  ช่วยเหลือ 26.5 ล้านคน

ครม.อนุมัติ “คนละครึ่งเฟส 5” ให้วงเงินช่วยเหลือคนละ 800 บาท ไม่เกิน 150 บาทต่อวัน

26 กรกฎาคม 2565 – ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการ “คนละครึ่งเฟส 5” ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง อนุมัติงบประมาณ 2.1 หมื่นล้านบาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนจำนวน 26.5 ล้านคน ให้ได้รับเงินช่วยเหลือวงเงินคนละ 800 บาท โดยให้รัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าและบริการที่กำหนดในอัตรา 50% แต่ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน

โครงการคนละครึ่งเฟส 5 เริ่ม 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 รวม 2 เดือน

โครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะเริ่มให้ประชาชนรับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 รวม 2 เดือน โดยคาดว่าโครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าโครงการคนละครึ่งด้วยหลักเกณฑ์เดียวกันกับโครงการคนละครึ่งเฟส 4

รู้จักโครงการคนละครึ่งเฟส 4

ก่อนหน้านี้โครงการคนละครึ่งเฟส 4 เป็น โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 โดยที่ประชุม ครม. อนุมัติภายใต้กรอบวงเงิน 34,800 ล้านบาท เพื่อจ่ายเงินให้ ผู้ได้รับสิทธิ วงเงินคนละ 1,200 บาท โดยสามารถนำไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2565 รวมเป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งเป็นโครงการที่เสนอโดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564

ผู้มีสิทธิขอรับเงินจาก โครงการคนละครึ่งเฟส 4 ได้จะต้องมีคุณสมบัติครบ ดังนี้

  1. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
  2. อายุ 18 ปีบริบูรณ์
  3. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com แล้ว
  4. ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)