คนละครึ่งเฟส 3 ให้เพิ่ม งวด 3 อีก 1,500 เริ่มโอน พ.ย. 2564

ทั่วไป

ครม. มีมติเห็นชอบ ‘คนละครึ่งเฟส 3’ ให้เพิ่ม งวด 3 อีก 1,500 บาท เริ่มโอน พ.ย. 2564 ทำให้ผู้ได้รับสิทธิ โครงการคนละครึ่งเฟส 3 จะได้รับเงินช่วยเหลือรวม 4,500 บาท

19 ตุลาคม 2564 – ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้อนุมัติเพิ่มวงเงินสนับสนุนโครงการคนละครึ่งเฟส 3 กรอบวงเงิน 42,000 ล้านบาท ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โดยใช้เงินจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564

คนละครึ่งเฟส 3 แถมเพิ่ม งวด 3 อีก 1,500 บาท

โครงการคนละครึ่งเฟส 3 จะโอนเงินเข้าแอป ‘เป๋าตัง’ ให้กับผู้ได้รับสิทธิในโครงการอีกคนละ 1,500 บาท โดยคาดว่าจะเริ่มโอนต้นเดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นจำนวนเงินเพิ่มเติมจากเดิมที่โอนไปแล้ว ทำให้ผู้ได้รับสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 จะได้รับเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 4,500 บาท

ทั้งนี้ โครงการ “คนละครึ่ง เฟส 3” มีระยะเวลาการใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564

สรุป ยอดรวมวงเงินช่วยเหลือ คนละครึ่งเฟส 3 ทั้ง 3 งวด (รวม 4,500 บาท)

 • งวดแรก กรกฎาคม 2564 – วงเงินที่ได้รับ 1,500 บาท
 • งวดสอง ตุลาคม 2564 – วงเงินที่ได้รับ 1,500 บาท
 • งวดสาม พฤศจิกายน 2564 – วงเงินที่ได้รับ 1,500 บาท

ก่อนหน้านี้ สศค. ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้โอนเงินโครงการคนละครึ่ง 1,500 บาท ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ 27 ล้านคน โดยใช้งบประมาณ รวม 40,500 ล้านบาท และตั้งเป้าหมายจะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อให้ประชาชนใช้จ่ายในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 ได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2 เท่าตัว หรือ 81,000 ล้านบาท อีกทั้งประชาชนยังสามารถใช้จ่ายในโครงการได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ยังสามารถลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องได้ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. ของทุกวัน จนกว่าจะครบ 28 ล้านสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้สิทธิ ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3

 1. รัฐบาลออกค่าใช้จ่ายให้ 50% และผู้ได้รับสิทธิ์ออกเอง 50% เบื้องต้นจำกัดให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ 150 บาท วงเงินสนับสนุนไว้สูงสุดตลอดโครงการไม่เกินคนละ 4,500 บาท
 2. ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับเงินผ่าน แอป เป๋าตัง ของธนาคารกรุงไทย ก็ต่อเมื่อเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังเท่านั้น และเมื่อเติมเงินเข้าไปแล้ว ไม่สามารถถอนคืนเป็นเงินสดได้
 3. เงินที่รัฐบาลโอนเข้าแอปเป๋าตังจะต้องใช้ให้หมดแบบวันต่อวันเท่านั้น ไม่สามารถเก็บไว้ใช้วันอื่นได้ ในกรณีใช้ไม่หมด
 4. ร้านค้าที่ผู้ได้รับสิทธิสามารถนำเงินจากแอปเป๋าตังไปใช้ได้ ต้องเป็นร้านค้าที่ขึ้นทะเบียน ‘ถุงเงิน’ กับธนาคารกรุงไทยแล้วเท่านั้น
 5. ผู้ที่เคยลงทะเบียนเฟส 1 ไปแล้ว มีสิทธิต่ออายุได้แต่ต้องกดรับสิทธิ์จากปุ่มหรือ SMS ที่ส่งมา
 6. ผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิจากเฟส 1 ยังมีสิทธิลงทะเบียนเฟส 2 ได้

รัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ประชาชนผ่านแอปเท่าจำนวนเงินที่ประชาชนเติมเข้าแอปเป๋าตัง หากต้องการเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 4,500 บาท ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังเพื่อใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน 4,500 บาทด้วยเช่นกัน

ผู้มีสิทธิลงทะเบียน ‘คนละครึ่งเฟส 3’

ผู้มีสิทธิขอรับเงินจากโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 ได้จะต้องมีคุณสมบัติครบ 3 ข้อ ดังนี้

 1. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2. อายุ 18 ปีบริบูรณ์
 3. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com แล้ว
 4. ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

วิธีสมัคร ‘คนละครึ่ง’ เฟส 3 กรณีไม่เคยรับสิทธิคนละครึ่งมาก่อน

 1. เข้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com
 2. รอรับผลการพิจารณาผ่านทาง SMS ของโครงการว่าได้รับอนุมัติหรือไม่
 3. หากได้รับอนุมัติแล้ว ดาวโหลดแอปเป๋าตังเพื่อรับเงินช่วยเหลือจากโครงการคนละครึ่ง

เมื่อได้อนุมัติทาง SMS แล้ว สามารถนำไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564 เป็นเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ หากได้รับอนุมัติแล้ว แต่ไม่ได้ใช้สิทธิภายใน 14 วัน ระบบจะตัดสิทธิ์แล้วนำไปให้ผู้สมัครใหม่ ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์จากเฟสแรกและเฟสสองยังสามารถลงทะเบียนใหม่ได้อยู่

วิธีสมัคร ‘คนละครึ่ง’ เฟส 3 กรณีเคยได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 1 และเฟส 2 มาแล้ว

ผู้ที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 1 และเฟส 2 มาแล้ว ต้องลงทะเบียนใหม่ด้วยเช่นกัน โดยมีทางเลือกลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

 1. ยืนยันรับสิทธิผ่านเว็บไซต์ คนละครึ่ง.com
 2. ยืนยันสิทธิบนแอป ‘เป๋าตัง’ พร้อมผูก G-wallet ตรงเมนูโครงการคนละครึ่ง ซึ่งมีข้อดี คือ ลดเวลาการกรอกข้อมูล เพราะระบบจะดึงข้อมูลเดิมมาให้อัตโนมัติ ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลและกรอกเพิ่มเติมในส่วนของอาชีพกับรายได้

ได้รับ SMS “ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง” ต้องทำอย่างไร?

ถ้าได้รับ SMS มีข้อความว่า “ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง” ให้ลองลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)