คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ฯ เห็นชอบวงเงิน 2.25 หมื่นล้าน ซื้อเรือดำน้ำจีน 2 ลำ

งบประมาณ

วันนี้ (21 ส.ค. 2563) คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน  ได้มีมติเห็นชอบงบประมาณของกองทัพเรือ วงเงิน 2.25 หมื่นล้านบาท เพื่อจัดซื้อเรือดำน้ำจากประเทศจีนจำนวน 2 ลำ โดยมติของอนุกรรมาธิการออกเสียง 4 ต่อ 4 เท่ากัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการจึงใช้สิทธิออกเสียงเห็นชอบงบประมาณจัดซื้อเรือดำน้ำในที่สุด

เปิดผลโหวตเสมอ ก่อนประธานขอฟันธงเห็นชอบ

อนุกรรมาธิการฯ ฝ่ายคัดค้านมีจำนวน 4 คน โดยประกอบด้วยผู้แทนจากพรรคเพื่อไทย 2 คน พรรคเสรีรวมไทย 1 คน และพรรคก้าวไกล อีก 1 คน

ส่วนอนุกรรมาธิการฯ ที่ลงมติอนุมัติ มีจำนวน 4 คน เช่นกัน โดยประกอบด้วยผู้แทนจากพรรคพลังประชารัฐ 2 คน พรรคภูมิใจไทย 1 คน และพรรคประชาธิปัตย์ อีก 1 คน

เมื่อผลโหวต 4 ต่อ 4 เท่ากัน นายสุพล ฟองงาม ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และประธานอนุกรรมาธิการฯ จึงออกเสียงเห็นชอบผ่านงบประมาณจัดซื้อเรือดำน้ำวงเงิน 2.25 หมื่นล้านบาทของกองทัพเรือ

กองทัพเรือย้ำ เรือดำน้ำจำเป็นเพื่อความมั่นคงทางทะเล

กองทัพเรือให้เหตุผลต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ ว่าการจัดซื้อเรือดำน้ำเพิ่มอีก 2 ลำซึ่งจะใช้งบประมาณปี 2564 นั้น มีความจำเป็นเนื่องจากได้ลงนามความตกลงกับประเทศจีน “Agreement for construction of S26T submarine between government of Thailand and government of China” ไว้แล้วว่าจะต้องจัดซื้อเรือดำน้ำจำนวน 3 ลำ โดยก่อนหน้านี้กองทัพเรือได้จัดซื้อเรือดำน้ำลำแรกไปแล้วโดยใช้งบประมาณปี 2560 ส่วนลำที่  2 และ 3 นั้นจะใช้งบประมาณปี 2564 ซึ่งเป็นไปเพื่อเหตุผลด้านความมั่นคงทางทะเล

รองประธานฯ แย้งไม่มีข้อผูกพัน ไม่ต้องซื้ออีก 2 ลำก็ได้

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ฯ เปิดเผยว่าเมื่อได้พิจารณาความตกลงดังกล่าวแล้ว พบว่าไม่มีข้อห้ามเลื่อนซื้อเรือดำน้ำ และไม่พบข้อสัญญาที่ผูกพันให้ต้องจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่ 2 และ 3 ด้วย นอกจากนี้ยังมีอนุกรรมาธิการฯ ที่คัดค้านโดยให้เหตุผลว่ารัฐบาลได้กู้เงินจนเต็มเพดานเงินกู้ไปแล้ว และขณะนี้ประเทศไทยกำลังได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ

นายกฯ โอดเศรษฐกิจแย่ถึงปลายปีหน้า

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 13 ส.ค. ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่าประเทศไทยกำลังได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัสจากการที่โลกเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจที่เลวร้ายกว่าครั้งไหน เพราะเศรษฐกิจไทยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและคาดว่าจะต้องทนทุกข์กับวิกฤตนี้ไปจนถึงปลายปีหน้า

เปิดรายชื่อคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน

คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน ประกอบด้วย

  1. นายสุพล ฟองงาม พรรคพลังประชารัฐ  เห็นชอบ 
  2. นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร พรรคเพื่อไทย คัดค้าน
  3. นายชยุต ภุมมะกาญจนะ พรรคภูมิใจไทย เห็นชอบ
  4. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู พรรคประชาธิปัตย์ เห็นชอบ
  5. นายเรวัต วิศรุตเวช พรรคเสรีรวมไทย ✗ คัดค้าน
  6. นายดล เหตระกูล พรรคชาติพัฒนา — 
  7. นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา พรรคพลังประชารัฐ  เห็นชอบ 
  8. นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม พรรคเพื่อไทย ✗ คัดค้าน
  9. นางสาววรรณวรี ตะล่อมสิน พรรคก้าวไกล ✗ คัดค้าน
  10. นายจีรเดช ศรีวิราช พรรคพลังประชารัฐ เห็นชอบ 
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)