ข้อเสนอ แนวทางเก็บภาษีคริปโต โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ผู้ก่อตั้ง iTAX

วิเคราะห์

1,022 VIEWS

ด้วยความสนใจประเด็น #ภาษีคริปโต มาตั้งแต่วันพฤหัสที่แล้ว ทำให้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมลองทบทวน pain point หลายจุดที่เกิดจาก แนวทางเก็บภาษีคริปโต ของไทย ซึ่งความรู้สึกของผมก็สอดคล้องกับที่หลายคนพูดถึงความไม่ make sense การปฏิบัติจริงในหลาย use case ซึ่งก่อให้เกิดภาระกับผู้เสียภาษีเกินสมควร และแน่นอนว่าก็เป็นภาระกับเจ้าหน้าที่สรรพากรในการจัดการกับปัญหาส่วนนี้ด้วย

แน่นอนว่านักวิชาการอย่างเราจะไม่บ่นอย่างเดียวโดยไม่มีข้อเสนออะไรในมือ ผมเลยขอถือโอกาสนี้จัดทำร่างข้อเสนอ แนวทางเก็บภาษีคริปโต ในไทยเพื่อเสนอกรมสรรพากร

นโยบายนี้คัดกรองมาจากการสัมภาษณ์นักเทรดและการสังเกตจากความเห็นจำนวนมากในโซเชียลมีเดีย (social listening) รวมถึงเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติในประเทศอื่น ซึ่งหากท้ายที่สุดข้อเสนอนี้ถูกนำไปใช้จริง คงเรียกได้ว่าเป็นนโยบายภาษีฉบับแรกของประเทศที่เป็น data driven tax policy เพราะประชาชนแสดงความเห็นกันบนโซเชียลมีเดียเยอะมากๆ ทำให้ได้ insights ดีๆ มาจัดทำเป็นร่างข้อเสนอฉบับนี้ในที่สุด

อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวยังไม่ได้คิดว่านี่คือข้อเสนอที่ perfect ที่สุด และทั้งหมดนี้เป็นเพียงความเห็นเชิงวิชาการที่คาดว่าจะแก้ปัญหาในระยะสั้นได้สำหรับประชาชนนักเทรดคริปโตกลุ่มใหญ่ในไทยเท่านั้น หากมีข้อเสนออื่นที่ดีกว่าหรือพบความบกพร่อง หรือมีข้อติชมประการใดเพื่อให้ข้อเสนอนี้สมบูรณ์ขึ้น ผมขอน้อมรับไว้เพื่อปรับปรุงข้อเสนอ 1st draft นี้ให้รัดกุมยิ่งขึ้นต่อไปครับ

1. Background

ผู้เสียภาษีรู้สึกอย่างไรกับ แนวทางเก็บภาษีคริปโต ปัจจุบัน?

 • รู้สึกไม่ยุติธรรมที่ไม่สามารถนำขาดทุนมาหักลบได้
 • คำนวณต้นทุนยาก ไม่ทราบวิธีคำนวณต้นทุน/กำไรที่ชัดเจน
 • แนวปฏิบัติออกภายหลังจากสิ้นปีภาษี ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน
 • หลายอย่างไม่สามารถปฏิบัติได้จริง เช่น การหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ระหว่างกัน
 • เป็นภาระกับผู้เสียภาษีเกินสมควร

ผลกระทบที่ตามมาคืออะไร?

 • เป็นภาระของเจ้าหน้าที่สรรพากรที่ต้องตอบข้อสงสัยทุกช่องทาง
 • เกิดภาพจำว่ากรมสรรพากรคู่ขัดแย้งกับผู้เสียภาษี เป็นฝ่ายขูดรีด และตามไม่ทันโลกยุคปัจจุบัน
 • นักลงทุนไทยหยุดซื้อขายในไทย และเตรียมย้ายออกไปซื้อขายที่กระดานต่างประเทศ ซึ่งไม่อยู่ในเขตอำนาจที่ไทยจะสามารถเก็บภาษีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
 • Exchange ในไทยได้รับผลกระทบทันที การซื้อขายลดลงราว 30% ในวันเดียว
 • Exchange รายได้ลดลง ส่งผลต่อกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 ในภายหลัง ส่งผลให้เก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจาก Exchange ได้ลดลง

กำหนดเป้าหมาย

ทำอย่างไรให้ทุกฝ่ายรับได้?

 • ต้องลดภาระของผู้เสียภาษี เจ้าหน้าที่สรรพากร และบุคคลที่เกี่ยวข้องให้เหลือน้อยที่สุด
 • ต้องเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้จริงทั้งย้อนหลังและไปข้างหน้า
 • สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนไทยยังอยู่ในไทย
 • ยังอยู่ในกรอบของกฎหมายปัจจุบัน

อะไรบ้างที่ผู้เสียภาษีต้องการ

 • เข้าใจว่าต้องเสียภาษีจากกำไร แต่ต้องการให้คำนวณกำไรหลังหักผลขาดทุนระหว่างปีได้
 • ยกเลิกการหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
 • กำหนดวิธีคำนวณต้นทุนและการเกิดกำไรที่ชัดเจน
 • กำหนดให้ Exchange เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษีด้านการบันทึกข้อมูลซื้อขายและหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ยอมให้หักภาษีเป็น transaction tax จากทุกๆ ธุรกรรมการขายที่เกิดขึ้นได้
 • ยอมให้การหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็น Final Tax เหมือนดอกเบี้ย เงินปันผล โดยไม่ต้องนำมายื่นภาษีประจำปีได้

2. Solution

วิธีเสียภาษีสำหรับกำไรตาม มาตรา 40(4)(ฌ)

อนุญาตให้ผู้เสียภาษีเลือกเสียภาษีได้ 2 วิธี ได้แก่

 1. คำนวณกำไรส่วนเกินทุนสุทธิโดยต้องยอมให้หักผลขาดทุนออกจากกำไรได้ แล้วให้นำไปรวมคำนวณกับเงินได้อื่นๆ เพื่อเสียภาษีประจำปีจากเงินได้สุทธิ
 2. คำนวณภาษีแบบเหมา 5% ของยอดขายที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีโดยไม่หักผลขาดทุนใดๆ ทั้งสิ้น โดยไม่นำไปรวมกับเงินได้อื่นๆ (เทียบเคียง การประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายรับก่อนหักรายจ่าย มาตรา 71)

สำหรับปีภาษี 2565 เป็นต้นไป เฉพาะนักลงทุนที่ซื้อขายใน Exchange ไทย ให้ได้รับสิทธิเสียภาษีวิธีที่ 3 เพิ่มเติมดังนี้

 1. หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 0.1% ของราคาขาย/แลกเปลี่ยนโดยไม่รวมค่าธรรมเนียม Exchange (เทียบเคียง ภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพย์ มาตรา 91/5(7)) และอนุญาตให้เลือกเป็น Final Tax โดยไม่ต้องนำไปยื่นภาษีประจำปีได้ (เทียบเคียงภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของดอกเบี้ย/เงินปันผล) ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์ผู้เสียภาษีที่จะเลือกเสียภาษีตามวิธีที่ 1 และ 2

วิธีการคำนวณเงินได้

 • หากเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นคู่เหรียญภายใน Exchange ไทย เช่น แม้จะแลกเป็น Stable coin ยังไม่ให้คิดเป็นเงินได้ทันที แต่ให้คำนวณเป็น realized gain/loss ของธุรกรรมนั้น 
 • ให้เริ่มคำนวณเป็นเงินได้เมื่อมีการแลกกับเหรียญอื่นหรือขายเป็นเงินสดแม้จะยังไม่ได้นำเงินออกจาก Exchange (อิงตามเกณฑ์เงินสด) หรือเมื่อนำเหรียญคริปโตออกจาก Exchange ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น โอนให้ Wallet ของบุคคลอื่น หรือนำไปซื้อสินค้า/บริการ ทั้งนี้ หากเป็นการโอนเข้า Wallet ที่ตนเป็นเจ้าของ ให้สามารถนำหลักฐานมาแสดงความเป็นเจ้าของ Wallet ปลายทางดังกล่าวมายืนยันได้
 • หาก Exchange ไทยพิสูจน์ต้นทุนเหรียญดังกล่าวไม่ได้เนื่องจากไม่ได้ซื้อผ่านตนแต่แรก (เช่น โอนคริปโตจากข้างนอกเข้ามาที่ Exchange ไทย) ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเหรียญดังกล่าวมีต้นทุน 0 บาท แต่ให้ผู้เสียภาษีสามารถชี้แจงต้นทุนที่แท้จริงได้หากเลือกเสียภาษีโดยวิธีคำนวณกำไรส่วนเกินทุนสุทธิ (วิธีที่ 1)
ตัวอย่างที่ 1
 • ปี 2565 โอนเงินเข้า Exchange ไทยครั้งแรก 100,000 บาท เริ่มซื้อ BTC ครั้งแรกจำนวน 0.01 BTC เป็นเงิน 15,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมแล้ว) 
  • เหตุการณ์นี้บันทึกต้นทุน 0.01 BTC ที่ 15,000 บาท
 • ต่อมา BTC มูลค่าสูงขึ้นจึงนำ 0.01 BTC ไปแลก ETH จำนวน 0.2 ETH เป็นเงิน 20,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมแล้ว) 
  • เหตุการณ์นี้นำ 0.01 BTC ต้นทุน 15,000 บาท ไปแลก 0.2 ETH มูลค่า 20,000 บาท 
  • บันทึกกำไร realized gain ครั้งนี้ 5,000 บาท
  • บันทึกต้นทุน 0.2 ETH ที่ 20,000 บาท
 • ต่อมา ETH มูลค่าสูงขึ้นจึงนำ 0.1 ETH มาแลก 0.01 BTC เป็นเงิน 25,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมแล้ว) และส่วนอีก 0.1 ETH ยังเก็บไว้ 
  • เหตุการณ์นี้นำ 0.1 ETH ต้นทุน 10,000 บาท ไปแลก 0.01 BTC มูลค่า 25,000 บาท
  • บันทึกกำไร realized gain ครั้งนี้ 15,000 บาท
  • บันทึกต้นทุน 0.01 BTC ที่ 25,000 บาท
 • สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นปี 2565 คือ 
  • มีเงินสดใน exchange ไทยเหลืออยู่ 85,000 บาท
  • มี 0.1 ETH (ต้นทุน 10,000 บาท)
  • มี 0.01 BTC (ต้นทุน 25,000 บาท)
  • มีกำไร realized gain ในปี 2565 สะสม 2 ครั้ง 20,000 บาท (5,000 + 15,000)
 • ผลลัพธ์ที่ขึ้นระหว่างปี 2565 ผู้เสียภาษีสามารถเลือกเสียภาษีวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
  • เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 0.1% ของการขาย/แลกเปลี่ยน 2 ครั้ง = ราคาขาย 45,000 x 0.1% = 45 บาท
  • ถ้าเลือกเสียภาษีเหมา 5% ของราคาขาย 45,000 บาท จะเสียภาษี 45,000 x 5% = 2,250 บาท
  • ถ้าเลือกเสียจากกำไรส่วนเกินทุนสุทธิ ก็ให้นำกำไร 20,000 บาท ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีต่อไป เช่น ถ้าเสียภาษีในอัตราสูงสุด 15% ก็จะเสียภาษี 3,000 บาท 
 • เมื่อเสียภาษีเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะโดยวิธีการใด ให้จบปีภาษี 2565 แล้วเริ่มคิดภาษีของปีภาษี 2566 ด้วยกระบวนการเดิม โดยเริ่มต้นดังนี้
  • มีเงินสดใน exchange ไทยเหลืออยู่ 85,000 บาท
  • มี 0.1 ETH (ต้นทุน 10,000 บาท)
  • มี 0.01 BTC (ต้นทุน 25,000 บาท)
ตัวอย่างที่ 2
 • ปี 2565 โอนเงินเข้า Exchange ไทยครั้งแรก 100,000 บาท เริ่มซื้อ BTC ครั้งแรกจำนวน 0.01 BTC เป็นเงิน 15,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมแล้ว) 
  • เหตุการณ์นี้บันทึกต้นทุน 0.01 BTC ที่ 15,000 บาท
 • ต่อมา BTC มูลค่าสูงขึ้นจึงนำ 0.01 BTC ไปแลก ETH จำนวน 0.2 ETH เป็นเงิน 20,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมแล้ว) 
  • เหตุการณ์นี้นำ 0.01 BTC ต้นทุน 15,000 บาท ไปแลก 0.2 ETH มูลค่า 20,000 บาท 
  • บันทึกกำไร realized gain ครั้งนี้ 5,000 บาท
  • บันทึกต้นทุน 0.2 ETH ที่ 20,000 บาท
 • ต่อมา ETH และ BTC มูลค่าลดลงจึงนำ 0.1 ETH มาแลก 0.01 BTC เป็นเงิน 6,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมแล้ว) และส่วนอีก 0.1 ETH ยังเก็บไว้ 
  • เหตุการณ์นี้นำ 0.1 ETH ต้นทุน 10,000 บาท ไปแลก 0.01 BTC มูลค่า 6,000 บาท
  • บันทึกกำไร realized loss ครั้งนี้ -4,000 บาท
  • บันทึกต้นทุน 0.01 BTC ที่ 6,000 บาท
 • สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นปี 2565 คือ 
  • มีเงินสดใน exchange ไทยเหลืออยู่ 85,000 บาท
  • มี 0.1 ETH (ต้นทุน 10,000 บาท)
  • มี 0.01 BTC (ต้นทุน 6,000 บาท)
  • มีกำไร realized gain สุทธิในปี 2565 1,000 บาท (5,000 – 4,000)
 • ผลลัพธ์ที่ขึ้นระหว่างปี 2565 ผู้เสียภาษีสามารถเลือกเสียภาษีวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
  • เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 0.1% ของการขาย/แลกเปลี่ยน 2 ครั้ง = ราคาขาย 26,000 x 0.1% = 26 บาท
  • ถ้าเลือกเสียภาษีเหมา 5% ของราคาขาย 26,000 บาท จะเสียภาษี 26,000 x 5% = 1,300 บาท
  • ถ้าเลือกเสียจากกำไรส่วนเกินทุนสุทธิ ก็ให้นำกำไร 1,000 บาท ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีต่อไป เช่น ถ้าเสียภาษีในอัตราสูงสุด 15% ก็จะเสียภาษี 150 บาท
 • เมื่อเสียภาษีเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะโดยวิธีการใด ให้จบปีภาษี 2565 แล้วเริ่มคิดภาษีของปีภาษี 2566 ด้วยกระบวนการเดิม โดยเริ่มต้นดังนี้
  • มีเงินสดใน exchange ไทยเหลืออยู่ 85,000 บาท
  • มี 0.1 ETH (ต้นทุน 10,000 บาท)
  • มี 0.01 BTC (ต้นทุน 6,000 บาท)

มาตรการเสริมเฉพาะกิจ 2565 เพื่อสร้างความมั่นใจและดึงนักลงทุนไทยให้กลับมาซื้อขายใน Exchange ไทยอีกครั้ง

 • ยกเว้นการจัดภาษีคริปโตสำหรับปี 2564 และ 2565 เฉพาะนักลงทุนที่ซื้อขายใน Exchange ไทยในปี 2564 และ 2565 เพื่อให้ผู้เสียภาษี แพลตฟอร์ม เจ้าหน้าที่สรรพากร และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เตรียมระบบและเตรียมความพร้อมตามแนวปฏิบัติใหม่ เพื่อจูงใจให้นักลงทุนที่ย้ายเงินไปลงทุนใน Exchange ต่างประเทศไปแล้ว กลับมาซื้อขายในไทยอีกครั้ง และชดเชยความเสียหายจากความไม่ชัดเจนของแนวปฏิบัติที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
 • ส่วนนักลงทุนที่มีรายได้จากคริปโตนอก Exchange ไทย ให้เสียภาษีตามมาตรการเดิมที่กำหนดไว้ข้างต้น

หมายเหตุ

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงความเห็นเชิงวิชาการที่คาดว่าจะแก้ปัญหาในระยะสั้นได้สำหรับผู้เสียภาษีกลุ่มหนึ่ง หากมีข้อเสนอ แนวทางเก็บภาษีคริปโต อื่นๆ ที่เหมาะสมมากกว่าหรือมีข้อติชมประการใดเพื่อให้ข้อเสนอนี้สมบูรณ์ขึ้น ขอน้อมรับไว้เพื่อปรับปรุงข้อเสนอ 1st draft นี้ให้รัดกุมยิ่งขึ้นครับ

ร่างข้อเสนอฯ จัดทำโดย ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ CEO และผู้ก่อตั้ง iTAX

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)