ขายชุดตรวจ ATK ออนไลน์ www.gpoplanet.com องค์การเภสัชกรรม

ทั่วไป

31,098 VIEWS

องค์การเภสัชกรรม จำหน่ายชุดตรวจโควิด-19 คุณภาพ ภายใต้ “โครงการ ATK คุณภาพเพื่อสังคมไทย”ในราคาชุดละ 35 บาท โดยเปิดช่องทาง การจำหน่ายเพิ่มเติมในระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.gpoplanet.com

ขายชุดตรวจ ATK ออนไลน์ อย. รับรองแล้ว

11 มกราคม 2565 – องค์การเภสัชกรรม (GPO) ได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางจำหน่ายชุดตรวจโควิด-19  Antigen Test Kit (ATK) ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของ อย. คุณภาพ ภายใต้ “โครงการ ATK คุณภาพเพื่อสังคมไทย” ในราคาชุดละ 35 บาท โดยเปิดช่องทาง การจำหน่ายเพิ่มเติมในระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.gpoplanet.com ซึ่งได้รับอนุญาต จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว 

ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ชุดตรวจโควิด-19 (ATK) ในโครงการ “ATK คุณภาพ เพื่อสังคมไทย” ซึ่งเป็นชุดตรวจโควิด-19 (แบบตรวจแอนติเจนด้วยตนเอง) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยองค์การเภสัชกรรม ได้นำมาจำหน่ายราคาชุดละ 40 บาท ซึ่งได้รับกระแสตอบรับจากประชาชน องค์กร บริษัทและหน่วยงานอื่นเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้จากการจัดซื้อรอบใหม่ ทำให้ได้ราคาลดลงจากก่อนหน้านี้ องค์การเภสัชกรรมจึงนำมาจำหน่ายให้ประชาชนในราคา 35 บาทต่อชุด จำนวน 3 ล้านชุด โดยเริ่มจำหน่ายวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ผ่านร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรมทั้ง 8 สาขา

สำหรับการจำหน่ายทางออนไลน์ขององค์การเภสัชกรรม เริ่มจำหน่ายวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.gpoplanet.com ขณะเดียวกันองค์การเภสัชกรรม ยังได้เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มอีกจำนวน 3.5 ล้านชุด โดยวันที่ 11 มกราคม 2565 มีการเซ็นสัญญากับบริษัทผู้จัดจำหน่ายไปแล้วและบริษัทจะเริ่มทยอยส่งมอบในสัปดาห์หน้า สัปดาห์ละ 1 ล้านชุด และดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในสถานการณ์ขณะนี้ ทั้งนี้ขอขอบคุณบริษัทผู้ประกอบการทุกรายที่เข้าร่วมโครงการ “ATK คุณภาพ เพื่อสังคมไทย” ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงชุดตรวจ ATK ได้ในราคาที่เหมาะสม

รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า สำหรับประชาชนผู้สนใจสามารถซื้อได้ที่ร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรมทั้ง 8 สาขา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 1648 หรือซื้อผ่านทางเว็บไซต์ www.gpoplanet.com และสามารถเชื่อมต่อไปยังช่องทางการสั่งซื้อของบริษัทร่วมทุนองค์การเภสัชกรรม ประกอบด้วย บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจำกัด และบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งเครือข่ายตัวแทนร้านยาผู้จำหน่ายช่วงขององค์การเภสัชกรรมทั่วประเทศ

ช่องทางขายชุดตรวจ ATK ออนไลน์

 • เว็บไซต์องค์การเภสัชกรรม >> www.gpoplanet.com 

รายละเอียดการ ขายชุดตรวจ ATK ช่องทาง ‘ออนไลน์’

 • จำกัดจำนวนที่ซื้อได้ต่อคน – 1 กล่อง
 • จำนวนชุดตรวจ ATK ต่อกล่อง – 20 ชิ้น
 • ราคาชุดตรวจ ATK ต่อกล่อง – 700 บาท
 • ค่าส่ง – 52 บาท
 • ราคาชุดตรวจ ATK รวมค่าส่งแล้ว – 852 บาท

กำหนดการ ขายชุดตรวจ ATK ออนไลน์

 • ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

ขั้นตอนการชำระเงิน (รับการชำระเงินผ่าน QR จากระบบเท่านั้น)

 1. คลิกปุ่ม “ชำระเงิน”
 2. แสกน QR Code ชำระเงินด้วยแอป Mobile Banking ของธนาคารใดก็ได้
 3. เมื่อชำระเงินสำเร็จแล้ว จะเปลี่ยนสถานะเป็น “รอจัดส่ง”

คำแนะนำเกี่ยวกับการสั่งซื้อและการชำระเงิน

 • โปรดระบุอีเมลระหว่างขั้นตอนการส่งซื้อเพื่อติดตามสถานะการจัดส่ง
 • โปรดตรวจสอบ ชื่อ-ที่อยู่จัดส่ง ให้ถูกต้องไม่รับเปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่ภายหลังการสั่งซื้อ
 • กรณีชำระเงินผ่านคอมพิวเตอร์: สแกน QR Code ด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านแอป Mobile Banking
 • กรณีชำระเงินผ่านมือถือ: แคปภาพหน้าจอ › เลือกรูปเพื่อจ่ายผ่านแอป Mobile Banking

รายละเอียดชุดตรวจ ATK

 • ชุดตรวจ HIP Biotech ตรวจแบบ Nasal Swab แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเองโดยใช้ก้านเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งภายในของโพรงจมูก
 • ใบรับรองการประเมินเทคโนโลยีที่ T 6400460
 • ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.1843/2564

คำเตือน

 • อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

คำแนะนำ

 • ใช้สำหรับตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น และเหมาะกับผู้ที่มีประวัติความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโควิด-19 โดยหากมีแอนติเจนของเชื้อโควิด-19 ปริมาณน้อยอาจให้ผลคลาดเคลื่อนได้

การเก็บรักษาและการรักษาคุณภาพ

 • เก็บที่อุณหภูมิ 4-30 องศาเซลเซียส

วิธีใช้

 1. ล้างมือให้สะอาด
 2. สอดก้านเก็บตัวอย่างเข้าไปในโพรงจมูกลึกประมาณ 2.5 เซนติเมตร หมุนข้างละ 5 รอบ
 3. คลายเกลียวฝาหลอดสกัดตัวอย่าง นำสารสกัดใส่ลงไปในหลอดสกัด
 4. นำก้านเก็บตัวอย่างใส่ลงไปในหลอดสกัดทำการหมุนก้านเก็บตัวอย่าง 3-5 ครั้ง
 5. ปล่อยก้านเก็บตัวอย่างไว้ในหลอดสกัดเป็นเวลา 1 นาที
 6. ทำการบีบใต้หลอดสกัดแล้วดึงก้านเก็บตัวอย่างขึ้นจากหลอดสกัด
 7. ปิดฝาหลอดสกัดให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันไม่ให้สารสกัดไหลออก
 8. หยดสารสกัด 3 หยด ลงไปยังตลับทดสอบ
 9. อ่านผลการทดสอบใน 15-20 นาที
 10. เมื่อตรวจเสร็จแล้วให้ทิ้งทุกอย่างในซองพลาสติกที่ให้มา แยกทิ้งเป็นขยะติดเชื้อ

ขายชุดตรวจ ATK ออนไลน์ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัด

ทั้งนี้ เพื่อกระจายชุดตรวจดังกล่าวให้กับประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัด และไม่สะดวกในการเดินทาง ทำให้ประชาชนได้เข้าถึงชุดตรวจ ATK ได้มากขึ้น และในอนาคต องค์การฯ จะมีการกระจายชุดตรวจ ATK โดยจำหน่ายผ่านร้านผู้จำหน่ายช่วงซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายขององค์การเภสัชกรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศอีกด้วย

สถานที่จำหน่าย ร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรม 8 สาขาทั่วกรุงเทพ

ชุดตรวจ ATK ราคา 35 บาท จะมีจำหน่ายที่ร้าuขายยาองค์การเภสัชกรรม 8 สาขา ได้แก่

1. สาขาราชเทวี (สำนักงานใหญ่) ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี

 • โทร.0-2203-8847, 0-2203-8849

2. สาขายศเส ด้านข้างโรงพยาบาลหัวเฉียว

 • โทร. 0-2222-5931 ,0-2225-6367

3. สาขาจรัญสนิทวงศ์

 • โทร. 0-2412-9377

4. สาขาเทเวศร์ เยื้องธนาคารแห่งประเทศไทย

 • โทร. 0-2282-0729

5. สาขารังสิต ใกล้ตลาดสี่มุมเมือง

 • โทร.0-2536-3526 ,0-2536-4086

6. สาขากระทรวงสาธารณสุข ตึกกรมการแพทย์ อาคาร 2 ชั้น 1

 • โทร.0-2951-0925, 0-2590-6034

7. สาขาเวชศาสตร์เขตร้อน ข้างธนาคารไทยพาณิชย์

 • โทร. 0-2354-9061

8. สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 • โทร. 0-2143-8768

ช่องทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม องค์การเภสัชกรรม

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1648
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)