กสทช. มีมติเอกฉันท์ 6-0 ทวง 600 ล้าน คืนจาก กกท. ภายใน 15 วัน

ทั่วไป

กสทช. มีมติเอกฉันท์ 6-0 ทวง 600 ล้าน คืนจาก กกท. ภายใน 15 วัน หลังผิดเงื่อนไขถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022 ปล่อยให้กล่องไอพีทีวี “จอดำ” หากไม่คืนจ่อฟ้องศาลปกครอง ด้าน กกท. ยันทำถูกต้องแล้ว

8 ธันวาคม 2565 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีการประชุมนัดพิเศษ เรื่อง การพิจารณาการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2022 (รอบสุดท้าย)

โดยที่ประชุมบอร์ด กสทช.จำนวน 6 คน มีมติเอกฉันท์ 6-0 ให้ส่งหนังสือคำสั่งทางปกครองไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. เพื่อให้ กกท. คืนเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2022 (รอบสุดท้าย) เต็มจำนวน เป็นเงิน 600 ล้านบาท ภายใน 15 วันหลังจากได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว หลังพบปัญหาโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกกล่องไอพีทีวี “จอดำ” ซึ่งเป็นการทำตามหน้าที่ในฐานะเจ้าของเงินสนับสนุน

ทั้งนี้ เอกสารสัญญาลงนามความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ระหว่าง กสทช. และ กกท. ระบุชัดว่า ผู้รับใบอนุญาตภายใต้กสทช.ต้องดูการถ่ายทอดสดบอลโลก 2022 (รอบสุดท้าย) ได้ ตามกฎ Must Have และ Must Carry หาก กสทช.ไม่ดำเนินการดังกล่าว จะถือเป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ดังนั้น หาก กกท.ไม่สามารถคืนเงินจำนวนดังกล่าวได้ ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้ในชั้นศาลปกครองต่อไป

กกท. ยัน กสทช. ไม่มีสิทธิ์ ทวง 600 ล้าน มั่นใจทำถูกกฎแล้ว

ด้านนายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท.เปิดเผยว่า กกท.ยืนยันว่าไม่ได้ทำผิดกฎ Must Carry แต่อย่างใดและส่งสัญญาณถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกให้ทุกคนได้ดูแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายตามกฎมัสต์แฮฟ (Must Have) แล้ว

“กกท.มั่นใจว่าไม่ได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขอะไร เราดำเดินตามกฎมัสต์ แคร์รี่ ด้วยการส่งสัญญาณไปยังดิจิทัลทีวี ทั้งภาคพื้นดินและดาวเทียมต่างๆ ซึ่งในกฎของ Must Carry ได้เขียนเอาไว้ว่าทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ด้วย ซึ่งศาลได้วินิจฉัยกรณีข้อพิพาทระหว่าง AIS กับ True โดยคำสั่งศาลได้กล่าวถึงการกีฬาแห่งประเทศไทย และ กสทช. ที่ดำเนินการถ่ายทอดฟุตบอลโลกให้ประชาชนได้ดูฟรีตามช่องทางต่างๆ ที่ไม่ใช่เฉพาะ IPTV เท่านั้น ถือว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ Must Carry แล้ว คำสั่งศาลเขียนไว้ชัดเจน เพราะฉะนั้นการดำเนินการของกกท.อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของคำสั่งศาล ไม่ได้ไปละเมิดอะไร” ผู้ว่าการ กกท.กล่าว

กสทช. เคยทำหนังสือถึง กกท. ประเด็น จอดำ มาครั้งนึงแล้ว

ก่อนหน้านี้ รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ได้ทำหนังสือถึงการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เรื่องแจ้งให้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2022 (รอบสุดท้าย) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. บันทึกข้อตกลงฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปและคนด้อยโอกาสสามารถรับชมและเข้าถึงการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2022 (รอบสุดท้าย) และผู้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่อยู่ในการกำกับดูแลของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. สามารถถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอสโลก ปี 2022 (รอบสุดท้าย) ได้โดยชอบด้วยกฎหมายภายใต้ประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปและคนด้อยโอกาสสามารถรับชมและเข้าถึงรายการดังกล่าว

2. ปัจจุบัน กกท. ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้อง จึงขอให้ กกท. ดำเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงฯ ตามข้อ 2.2 ข้อ 2.4-2.5 ข้อ 2.8 และข้อ 2.10 ซึ่งกำหนดให้ กกท. ต้องบริหารจัดการสิทธิให้ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่อยู่ในการกำกับดูแลของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. สามารถถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2022 รอบสุดท้าย ได้ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Must Carry)

รวมทั้งต้องดำเนินการให้ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกทุกราย ดำเนินการออกอากาศรายการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2022 (รอบสุดท้าย) (FIFA World Cup Final 2022) ให้สมาชิกสามารถได้รับบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปได้โดยตรงอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง ผังรายการหรือเนื้อหารายการตามข้อ 6 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป โดยทันทีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

2. กรณี กกท. ไม่ดำเนินการแก้ไข หรือไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กำหนดในข้อ 2 สำนักงาน กสทช. ขอสงวนสิทธิตามข้อ 8 ของบันทึกข้อตกลงฯ โดย กกท. มีหน้าที่ชำระเงินสนับสนุนที่ได้รับไว้ทั้งหมดคืนแก่สำนักงาน กสทช. ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรา 5% ต่อปี (หากมี) ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอสงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันเป็นผลเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงของ กกท. ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)