กสทช. ออก 4 มาตรการแก้ไขปัญหา “แก๊งคอลเซ็นเตอร์”

ทั่วไป

กสทช. กำหนด 4 มาตรการแก้ไขปัญหา “แก๊งคอลเซ็นเตอร์” เพิ่มเครื่องหมาย +66 นำหน้าเบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้ประชาชนทราบว่าเป็นการโทรมาจากต่างประเทศ

16 มีนาคม 2565 – นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้ร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาแก๊ง Call Center หลอกลวงประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้กำชับผู้ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (IDD) ทั้ง 6 ราย ได้แก่

  • บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด
  • บริษัท ดีแท็ค ไตรเน็ต จำกัด
  • บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ท จำกัด
  • บริษัท โอทาโร่ เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • บริษัททรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และ
  • บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินการการแก้ไขปัญหาแก๊ง Call Center หลอกลวงอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดมาตรการ ดังนี้

กสทช. เปิด 4 มาตรการ แก้ปัญหา “แก๊งคอลเซ็นเตอร์”

  1. ระงับสายโทรเข้ามาจากต่างประเทศที่มีรูปแบบของเบอร์ที่โทรเข้ามาเป็นเบอร์โทรศัพท์บ้าน เบอร์โทรศัพท์สั้น 3 หลัก และเบอร์โทรศัพท์สั้น 4 หลักของประเทศไทย ที่โทรมายังเลขหมายปลายทางของประเทศไทย
  2. ระงับสายโทรเข้ามาจากต่างประเทศที่มีรูปแบบของเบอร์ที่โทรเข้ามาเป็นรหัสโทรศัพท์ประจำประเทศ (Country Code) ที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ยังไม่ได้จัดสรรให้กับประเทศใด
  3. ดำเนินการตรวจสอบสายโทรเข้ามาจากต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย ว่ามีการดัดแปลงเลขหมายหรือไม่ ด้วยระบบ Test Call Generator (TCG) อย่างต่อเนื่อง
  4. ในกรณีที่สายโทรเข้ามาจากต่างประเทศไม่ได้มีการกำหนดเลขหมายต้นทาง (Non Calling Line Identification) ให้ดำเนินการเพิ่มเครื่องหมาย +66 นำหน้าเบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้ประชาชนทราบว่าเป็นการโทรเข้ามาจากต่างประเทศ

“มาตรการที่สำนักงาน กสทช. ย้ำผู้ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (IDD) ทั้ง 6 ราย ดำเนินการข้างต้น จะช่วยทำให้ประชาชนแยกแยะได้ว่า สายที่โทรเข้ามาเป็นสายที่โทรมาจากต่างประเทศ จะได้ไม่เผลอรับสายที่อาจเป็นสายจากแก๊ง Call Center ที่โทรศัพท์มาหลอกลวง” นายไตรรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)