กสทช.อนุมัติ 600 ล้าน ซื้อลิขสิทธิ์ “บอลโลก 2022” คนไทยดูฟรี

ทั่วไป

กสทช. อนุมัติเงินกองทุน กทปส. จำนวน 600 ล้านบาท ให้ กกท. ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด “บอลโลก 2022” รอบสุดท้ายให้คนไทยได้ดูฟรี ผ่านฟรีทีวีทุกแพลตฟอร์ม ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2565

9 พฤศจิกายน 2565 – นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช. โดยกรรมการเสียงข้างมาก มีมติอนุมัติสนับสนุนเงินงบประมาณแก่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อถ่ายทอดสด “บอลโลก 2022” การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย หรือ FIFA World Cup Final 2022 ตามจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ทั้งนี้ ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 600 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) และสำนักงาน กสทช. ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

กสทช. สนับสนุนค่าลิขสิทธิ์ บอลโลก 2022 พิจารณารอบคอบแล้วคนไทยได้ประโยชน์ ตามหลัก ‘Must Have’

ทั้งนี้ กรณีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022 ทั้ง 64 นัด ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 พ.ย. – 18 ธ.ค. 2565 ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ที่ประชุม กสทช. ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อย่างทั่วถึง ตามมาตรา 52 (1) แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นการดำเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป ตามมาตรา 36 และมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551

โดย กสทช. สามารถดำเนินการได้ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) ตามพ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อีกทั้งการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย (FIFA World Cup Final) เป็น 1 ใน 7 รายการที่ กสทช. กำหนดไว้ในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 (Must Have)

“กสทช. โดยกรรมการเสียงข้างมาก อนุมัติเงินจากกองทุน กทปส. 600 ล้านบาท (รวมภาษีและอากรอื่นใด) เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022 ทั้ง 64 นัด ผ่านฟรีทีวีทุกแพลตฟอร์ม เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ผู้มีรายได้น้อย และคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป”

กกท. หนักใจ ค่าลิขสิทธิ์ “บอลโลก 2022” 1,600 ล้าน ยังต้องหาเพิ่มเองอีก 1,000 ล้าน เตรียมคุยเอกชนช่วยหนุน

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลัง กสทช. มีมติอนุมัติเงินสนับสนุน 600 ล้านบาทให้ กกท. เพื่อถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022 แล้ว แต่ยังยอมรับว่ามีความหนักใจที่ต้องหาเงินเพิ่ม 1,000 ล้านบาท และเตรียมพูดคุยเอกชนหาผู้สนับสนุนเพิ่ม

“ยอมรับว่าค่อนข้างหนักใจกับจำนวนเงินที่ยังขาดอยู่ เพราะตอนแรกคาดว่าจะได้มากกว่านี้ แต่อย่างไรก็ตาม จะพยายามทำอย่างเต็มที่ในการหาเงินมาเพิ่มเติมให้ครบตามจำนวน ภายในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ไม่กี่วัน เพื่อที่จะให้คนไทยได้รับชมฟุตบอลโลก” ผู้ว่าการ กกท. กล่าว

ค่าลิขสิทธิ์ของฟุตบอลโลก 2022 ราว 1,600 ล้านบาท

ค่าลิขสิทธิ์ของฟุตบอลโลก 2022 ที่ทาง กกท. ได้รับแจ้งมาจากเอเจนต์ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) อยู่ที่ 42.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1,600 ล้านบาท โดยหลายฝ่ายมองว่าการสนับสนุนจาก กสทช. ครั้งนี้ แม้ว่าจะยังไม่ใช่การปิดดีลซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการ แต่อาจเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนได้มากขึ้น ด้วยจำนวนการสนับสนุนที่เหลือน้อยลงในการปิดดีลซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้ได้

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)