กกต. รับรองผลเลือกตั้ง ส.ก. 40 เขตแล้ว

ทั่วไป

กกต. รับรองผลเลือกตั้ง ส.ก. (สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร) จำนวน 40 เขตแรก ส่วนการรับรองผลการเลือก ผู้ว่าฯ กทม. จะพิจารณาอีกครั้งพรุ่งนี้ (31 พ.ค. 2565)

30 พ.ค. 2565 – ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาผลการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว เห็นว่า การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงมีมติประกาศมีมติประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ชุดแรกจำนวน 40 เขต จากทั้งหมด 50 เขต ดังนี้

 1. เขตพระนคร น.ส.ศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม
 2. เขตดุสิต นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย
 3. เขตหนองจอก นายณรงค์ รัสมี
 4. เขตบางรัก นายวิพุธ ศรีวะอุไร
 5. เขตบางเขน นายนริสสร แสงแก้ว
 6. เขตบางกะปิ น.ส.นภัสสร พละระวีพงศ์
 7. เขตปทุมวัน น.ส.เมธาวี ธารดำรงค์
 8. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย น.ส.นิภาพรรณ จึงเลิศศิริ
 9. เขตพระโขนง นายสราวุธ อนันต์ชล
 10. เขตมีนบุรี นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์
 11. เขตลาดกระบัง นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา
 12. เขตยานนาวา นายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์
 13. เขตธนบุรี นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล
 14. เขตบางกอกใหญ่ นายวิรัช คงคาเขตร
 15. เขตคลองสาน นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล
 16. เขตตลิ่งชัน นางลักขณา ภักดีนฤนาถ
 17. เขตบางกอกน้อย นายนภาพล จีระกุล
 18. เขตบางขุนเทียน นายสารัช ม่วงศิริ
 19. เขตภาษีเจริญ นายกฤษฏ์ คงวุฒิปัญญา
 20. เขตราษฎร์บูรณะ นายไสว โชติกะสุภา
 21. เขตบางพลัด พ.ต.อ. ภิญโญ ป้อมสถิตย์
 22. เขตสาทร นายอานุภาพ ธารทอง
 23. เขตบางซื่อ น.ส.ภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย
 24. เขตจตุจักร นายอภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย
 25. เขตประเวศ นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล
 26. เขตคลองเตย นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ
 27. เขตสวนหลวง น.ส.ปิยะวรรณ จระกา
 28. เขตจอมทอง นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร
 29. เขตดอนเมือง นางกนกนุช กลิ่นสังข์
 30. เขตราชเทวี นายเอกกวิน โชคประสพรวย
 31. เขตวัฒนา นายสัณห์สิทธิ์ เนาถาวร
 32. เขตบางแค นายอำนาจ ปานเผือก
 33. เขตหลักสี่ นายตกานต์ สุนนทวุฒิ
 34. เขตคันนายาว นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ
 35. เขตสะพานสูง น.ส.มธุรส เบนท์
 36. เขตคลองสามวา น.ส.นฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์
 37. เขตบางนา นายฉัตรชัย หมอดี
 38. เขตทวีวัฒนา นายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม
 39. เขตทุ่งครุ นายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์
 40. เขตบางบอน นายณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ

เตรียมลุ้นพรุ่งนี้ กกต. รับรองผลเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 31 พ.ค. 2565

เพจ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อหาดังนี้

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 และได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปแล้ว นั้น

วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 40 ราย ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาผลการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว เห็นว่า การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงมีมติประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 40 ราย ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ส่วนกรณีการประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่ระหว่างการตรวจสอบเบื้องต้นว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และจะเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ต่อไป

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)