ครบทั้งความคุ้มครองและการออมทรัพย์
อยากจ่ายเบี้ยสั้น - ยาว ก็เลือกได้เอง

รับความคุ้มครองต่อเนื่อง

จ่ายเบี้ยครบสัญญา ไม่หยุดคุ้มครอง

ซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้

ซื้อเพิ่มหนึ่งครั้ง คุ้มครองตลอดชีพ

ค่าเบี้ยประกันไม่แพง

เมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่ได้รับ

สิทธิลดหย่อนภาษี

ลดหย่อนภาษีตามกฎหมายกำหนด

ประกันชีวิตตลอดชีพ
ลดหย่อนภาษี ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด

* อ้างอิงจากเพศชาย อายุ 35 ปี งบประมาณ ฿50,000

ตลอดชีพ 90/90

จ่ายเมื่อเสียชีวิต ฿2,840,000

ตลอดชีพ 90/ @60

จ่ายเมื่อเสียชีวิต ฿2,430,000

ห่วงรัก พรีเมียร์

จ่ายเมื่อเสียชีวิต ฿2,240,000

ทำความรู้จัก ประกันชีวิตตลอดชีพ (Whole Life insurance)

ประกันชีวิตตลอดชีพ คืออะไร?
ประโยชน์ของ ประกันชีวิตตลอดชีพ
ประกันชีวิตตลอดชีพ ทำตอนไหนดี?
ประกันตลอดชีพ เหมาะกับใคร?

ประกันชีวิตตลอดชีพ คือ แผนประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองระยะยาว ส่วนใหญ่จะไม่มีเงินคืนระหว่างสัญญา โดยบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้กับผู้เอาประกัน เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ (ส่วนจะจ่ายให้แก่ทายาท ผู้รับผลประโยชน์ หรือ ผู้เอาประกันในกรณีที่มีมีชีวิตอยู่ครบอายุสัญญา นั้นเป็นไปตามสัญญาที่ระบุในกรมธรรม์)

จุดประสงค์การทำประกันชีวิตตลอดชีพ

การทำประกันชีวิตตลอดชีพ หลักๆ ก็หนีไม่พ้นความต้องการลดความเสี่ยงในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินทำให้ต้องเสียชีวิต หรือรายได้  ประกันตลอดชีพจึงเป็นเสมือนหลักประกันให้อุ่นใจว่า หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นครอบครัวที่อยู่ข้างหลังจะไม่ลำบาก เพราะยังมีเงินทุนไว้สำหรับตั้งตัว เพื่อใช้เป็นเงินสำหรับการรักษาตัวสำหรับอาการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย ค่าทำศพ รวมถึง เพื่อใช้เป็นเงินสำหรับการชำระหนี้ก้อนสุดท้ายด้วย

ประกันตลอดชีพ กับระยะเวลาการจ่ายเบี้ย

เนื่องจากประกันชีวิตตลอดชีพ เป็นแผนประกันชีวิตที่เน้นความคุ้มครองเป็นหลัก ค่าเบี้ยประกันชีวิตจึงไม่สูงมาก (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและความคุ้มครองของแต่ละแผนประกัน) และผู้เอาประกันสามารถเลือกได้ว่า อยากจ่ายค่าเบี้ยประกันเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ เช่น 15 - 20 ปี หรือ ตลอด 90 - 99  ปี ก็ได้

ประกันตลอดชีพ กับเรื่องต้องระวัง

เนื่องจากประกันชีวิตตลอดชีพเป็นแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองค่อนข้างยาวนาน ทำให้ ระยะเวลาการจ่ายค่าเบี้ยประกัน ก็ยาวนานตามไปด้วย (ระยะเวลาการจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตอาจจะยาวนานตลอดอายุสัญญา) ทำให้เมื่อเข้าวัยเกษียณคุณอาจจะยังต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตอยู่นั่นเอง

แน่นอนว่า ประกันชีวิตไม่ได้มีดีแค่ช่วยลดหย่อนภาษี เท่านั้น แต่ยังสามารถลดความเสี่ยงและเพิ่มความคุ้มครองด้านชีวิต และสร้างหลักประกันเพื่อครอบครัวและคนข้างหลัง ประกันชีวิตจึงกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคนที่อยากวางแผนชีวิต และแน่นอนว่า ประกันชีวิตแต่ละแบบมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป และการทำประกันชีวิตตลอดชีพส่งผลดีต่อชีวิตอย่างไร มาดูกัน!

ข้อดีของการทำประกันชีวิตตลอดชีพ

1. ความคุ้มครองที่ยาวนาน

ประกันชีวิตตลอดชีพ เป็นแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองที่ยาวนาน คุณจึงสามารถมั่นใจได้เลยว่า เมื่อจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตจนครบกำหนดแล้ว คุณจะยังได้รับความคุ้มครองจนครบกำหนดสัญญา (ระยะเวลาจ่ายค่าเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับแผนประกันและเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)

2. ซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ทุกเมื่อ

แม้ว่าแผนประกันชีวิตรูปแบบอื่นจะเปิดโอกาสให้คุณสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมจากความคุ้มครองที่แผนประกันมีให้ แต่สิ่งที่ทำให้ประกันตลอดชีพพิเศษกว่าประกันชีวิตแบบอื่นๆ ก็คือ คุณสามารถซื้อสัญญาความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ตลอดอายุสัญญา และไม่ต้องเริ่มซื้อใหม่เมื่อหมดอายุสัญญา เหมือนประกันชีวิตรูปแบบอื่น (ข้อมูลจาก www.konpakanpai.com)

3. ค่าเบี้ยประกันไม่แพง

ค่าเบี้ยประกันไม่แพงในที่นี้ ไม่ได้หมายความว่า ค่าเบี้ยประกันชีวิตตลอดชีพนั้นจะมีราคาถูกกว่าค่าเบี้ยประกันชีวิตรูปแบบอื่นแต่อย่างใด แต่หากเทียบนำค่าเบี้ยประกันมาเทียบกับระยะเวลาความคุ้มครอง และเบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญา ก็ถือได้ว่าเป็นการจ่ายค่าเบี้ยประกันที่ไม่แพงเลยก็ว่าได้ และมั่นใจได้เลยว่า ค่าเบี้ยประกันชีวิตที่คุณจ่ายไปจะไม่สูญเปล่า เพราะคุณจะได้รับเงินคืนเมื่อมีชีวิตอยู่ครบอายุสัญญา หรือจ่ายเงินทุนประกันให้ผู้รับผลประโยชน์ ในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้

4. สิทธิ์ลดหย่อนภาษีตามกฎหมายกำหนด

ค่าเบี้ยประกันชีวิตตลอดชีพ สามารถนำมาใช้ ลดหย่อนภาษี ได้ตามที่จ่ายจริง แต่จะต้องไม่เกิน ฿ 100,000 ภายใต้เงื่อนไข

 • ต้องเป็นประกันชีวิตที่มีความคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป
 • เป็นประกันชีวิตที่ทำกับบริษัทประกันชีวิตในไทย
 • ในกรณีที่ประกันชีวิตมีเงินปันผล หรือผลตอบแทนระหว่างสัญญา เงินปันผลนั้นจะต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี
 • ในกรณีที่มีได้รับเงินคืนประกันชีวิตตามช่วงระยะเวลา (จ่ายคืนทุกๆ 3 - 5 ปี เงินคืนนั้นจะต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมของช่วงระยะเวลา)
 • ต้องไม่เวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตก่อนถือครบ 10 ปี (ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม)

**จำนวนเงินคืนประกันชีวิตขึ้นอยู่กับแผนประกันและเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันชีวิต

 

ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทำประกันชีวิตตลอดชีพนั้นไม่ได้แตกต่างไปจากช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการทำประกันชีวิตรูปแบบอื่นๆ เท่าไหร่นัก นั่นก็เพราะสำหรับการทำประกันชีวิตแล้ว ยิ่งเริ่มทำประกันชีวิตเร็วเท่าไหร่ ย่อมส่งผลดีกับตัวคุณเองมากเท่านั้น เพราะอย่างที่เรารู้กันดีว่า เมื่อเราทำประกันชีวิตเมื่อมีอายุมากขึ้น ความเสี่ยงในการใช้ชีวิต และความเสี่ยงต่อที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน และปัจจัยเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อค่าเบี้ยประกันชีวิตของเราด้วย

ข้อดีของการทำประกันชีวิต ตั้งแต่อายุยังน้อย

 • ไม่ต้องแบกรับภาระค่าเบี้ยประกันชีวิตที่สูงมากไป
 • ได้รับความคุ้มครองชีวิตจากกรมธรรม์ประกันชีวิตนานขึ้น
 • เลือกได้เองว่าอยากจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบไหน (ระยะสั้น ระยะยาว)

ทั้งนี้ทั้งนั้น ระยะเวลาการทำประกันชีวิตที่เหมาะสมที่สุด คงจะเป็น ตอนที่คุณพร้อมและมีการวางแผนการเงินที่ดีมากพอ เพราะหากคุณตัดสินใจทำประกันชีวิตในตอนที่ยังไม่มีความพร้อมหรือตอนที่ยังไม่มีสภาพคล่องทางการเงินมากนัก ค่าเบี้ยประกันชีวิตอาจจะกลายมาเป็นภาระที่ทำให้คุณลำบากในอนาคตได้ (แน่นอนว่า การเวนคืนกรมธรรม์ ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเท่าไหร่นัก)

ทำประกันตลอดชีพ ทุนประกันเท่าไหร่ถึงจะพอ?

ทุนประกัน คือ เงินสินไหมทดแทนที่ผู้รับผลประโยชน์หรือบุคคลในครอบครัวของคุณจะได้รับกรณีที่คุณเสียชีวิต เพื่อใช้เป็นเงินไว้สำหรับตั้งหลัก หรือจ่ายค่าทำศพนั้น สามารถเลือกได้จากความต้องการของตัวคุณเอง (อย่าลืมว่า หากทุนประกันสูง ค่าเบี้ยประกันชีวิตก็จะสูงตามไปด้วย) และสามารถคำนวณทุนประกันได้ง่ายๆ โดย

 • (ค่าใช้จ่ายของครอบครัวต่อเดือน x 12) x จำนวนปีที่ครอบครัวต้องใช้ในการตั้งหลัก = จำนวนปีที่ให้ความคุ้มครอง (อ้างอิงข้อมูลจาก www.play.scblife.co.th )

แม้ว่าในปัจจุบันบริษัทประกันชีวิตจะมีแผนประกันชีวิตที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนในสังคมมากขึ้น ประกอบกับในยุคปัจจุบันเราไม่ต้องนั่งรอตัวแทนขายประกันนำเสมอแผนประกันที่เหมาะกับตัวเราอีกต่อไป เพราะเราสามารถทำการเปรียบเทียบแผนประกันชีวิต หรือ ประกันสุขภาพเพื่อลดหย่อนภาษี ได้ด้วยตัวเอง และหากคุณยังไม่แน่ใจว่า ประกันชีวิตตลอดชีพเหมาะกับใครมากที่สุด เราต้องขอบอกว่า

 • หัวหน้าครอบครัว

ประกันตลอดชีพ เหมาะกับหัวหน้าครอบครัว คนที่อยู่ในช่วงที่กำลังสร้างครอบครัว หรือคนที่ต้องการสร้างหลักประกันให้กับคนข้างหลัง เพราะประกันชีวิตตลอดชีพนี้จะช่วยคุ้มครองความเสี่ยงด้านชีวิตไปพร้อมๆ กับสร้างความมั่นคงให้คนในครอบครัว ทำให้คุณสามารถมั่นใจได้เลยว่า หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นคนข้างหลังจะยังมีเงินทุนสำหรับตั้งตัว และไม่ต้องเผชิญกับความยากลำบาก

 • คนที่อยากได้ความคุ้มครองยาวนาน

จริงอยู่ที่ประกันชีวิตตลอดชีพให้ความคุ้มครองด้านชีวิตค่อนข้างยาวนาน แต่คุณต้องไม่ลืมว่า ความคุ้มครองด้านสุขภาพก็เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เช่นกัน และหากคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องการความคุ้มครองด้านสุขภาพที่ยาวนาน ประกันชีวิตตลอดชีพจึงเป็นตัวเลือกที่ดีทางหนึ่ง เพราะคุณสามารถซื้อความคุ้มครองประกันสุขภาพเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเริ่มต้นสัญญาใหม่

 • นักธุรกิจหรือบุคคลทั่วไป

นักธุรกิจใหม่ หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการมองหาตัวช่วยคุ้มครองภาระหนี้ และไม่ต้องการให้หนี้ที่คุณมีนั้นเป็นภาระตกทอดไปถึงคนข้างหลัง ประกันชีวิตตลอดชีพจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจากประกันตลอดชีพจะจ่ายเงินในกรณีที่ผู้เอาประกันมีชีวิตจนครบอายุสัญญาหรือกรณีเสียชีวิต ดังนั้น คุณจึงสามารถมั่นใจได้เลยว่าหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ภาระหนี้สินจะไม่ตกถึงคนข้างหลังแน่นอน