เช็กวันโอนเงินเราชนะงวดแรก เงินเข้าแล้ววันนี้!

ทั่วไป

ครม. ได้กำหนดวันโอนเงินเราชนะ จำนวน 2,000 บาท ให้ผู้ได้รับสิทธิทุกคนภายในเดือนพฤษภาคม 2564 ผู้ได้รับสิทธิสามารถ เช็กวันโอนเงินเราชนะงวดแรก ได้ในวันที่ 20 พ.ค. 2564 เข้าแอป ‘เป๋าตัง’

เช็กวันโอนเราชนะ ม33เรารักกัน เงินเยียวยา 2,000 บาท

เราชนะตรวจสอบสิทธิ ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

กำหนดการโอนเงินเยียวยา โครงการเราชนะ

เช็กวันโอนเงินเราชนะงวดแรก แยกตามช่องทางการรับเงินเยียวยา

ผู้ได้รับสิทธิรับเงินเยียวยา 2,000 บาทจากโครงการ ‘เราชนะ’ สามารถ เช็กวันโอนเราชนะงวดแรก ตามวิธีการรับเงินเยียวยา เนื่องจากวันที่โอนเงินงวดแรกจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าเลือกรับเงินเข้าแอปเป๋าตัง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรประชาชน

วันที่โอนเข้าแอป “เป๋าตัง”

บุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนรับสิทธิเราชนะแล้วจะรับเงินเยียวยาโครงการเราชนะผ่าน แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย

  • งวดแรก วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท
  • งวดสอง วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

เงินช่วยเหลือนี้สามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้ถึง วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564

วันที่โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะรับเงินเยียวยาโครงการเราชนะผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

  • งวดแรก วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564  จำนวน 1,000 บาท
  • งวดสอง วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564  จำนวน 1,000 บาท

เงินช่วยเหลือนี้สามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้ถึง วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564

วันที่โอนเข้าบัตรประชาชนสำหรับกลุ่มเปราะบาง

กลุ่มเปราะบางจะรับเงินเยียวยาโครงการเราชนะผ่านบัตรประชาชน

  • งวดแรก วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564  จำนวน 1,000 บาท
  • งวดสอง วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564  จำนวน 1,000 บาท

เงินช่วยเหลือนี้สามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้ถึง วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)