กองทุนรวมเพื่อการออม (กองทุน SSF) ขายวันแรก 1 เมษายน 2563

ลดหย่อนภาษี

11,382 VIEWS

เปิดตัวกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ลดหย่อนภาษี เริ่มขายวันแรกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดย SSF ที่ลดหย่อนภาษีได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้ SSF และ SSFX ซึ่งให้สิทธิประโยชน์แตกต่างกัน ดังนี้

เปิดขายกองทุน SSF

 • กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

หากลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม หรือ กองทุน SSF จะได้สิทธิลดหย่อนได้สูงสุด 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีแต่ไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับกองทุนการเกษียณอื่นๆ (เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ RMF) จะต้องไม่เกิน 500,000 บาท โดยมีเงื่อนไขการถือครอง 10 ปีบริบูรณ์

 • กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ (SSFX)

กองทุน Super Saving Fund Extra หรือ SSFX คือ กองทุนรวมลดหย่อนภาษีแบบพิเศษ ที่มีนโยบายการลงทุนอย่างน้อย 65% ในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย โดยจะได้สิทธิลดหย่อนได้สูงสุด 200,000 บาท โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเพดานสิทธิลดหย่อนที่เกี่ยวกับ % ของรายได้ และไม่ต้องใช้เพดานสิทธิร่วมกับกองทุนการเกษียณอื่นๆ ด้วย ซึ่งยังมีเงื่อนไขการถือครอง 10 ปีบริบูรณ์เช่นกัน ทั้งนี้ ต้องซื้อ SSFX ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น

เพิ่มเติมได้ที่ : กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

จากการแถลงความร่วมมือและความพร้อมในการเสนอขายกองทุนรวมเพื่อการออม (กองทุน SSF) จากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และ บลจ. ที่จะเสนอขายกองทุน SSF ในวันที่ 1 เมษายน 2563 ผ่าน Facebook : Thai Mutualfund : ให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้

คุณวศิน วรณิชย์วรนันต์ นายกสมาคมบริษัทจัดการกองทุน กล่าวว่า

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากจาก 3 สัปดาห์ที่แล้ว (นับจากวันที่มีมติ ครม. เรื่อง เพิ่มวงเงินกองทุน SSF) ทางสมาคมฯ เข้าใจถึงความยากลำบากของผุ้ประกอบการและนักลงทุน ว่าสถานการณ์ปัจจุบันทำให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นเรื่องที่ลำบาก และภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนอาจจะไม่ใช่เรื่องจำเป็นเร่งด่วน สมาคมต้องการจะย้ำเตือน ให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของการบริหารค่าใช้จ่าย การบริหารรายรับรายจ่าย และคำนึงถึงความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

และสำหรับผู้ลงทุนที่มีการลงทุนไปแล้ว หรือยังไม่ได้มีการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อ บลจ. เพื่อขอคำปรึกษาว่า ควรบริหารจัดการกองทุนอย่างไรในภาวะที่เกิดความยากลำบากเช่นนี้

นอกจากนี้ สมาคมบริษัทจัดการกองทุน และสมาชิกทุกท่านในสมาคม มีความพยายามอย่างมากที่จะบริหารและจัดการกองทุนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความรัดกุม รอบคอบมากยิ่งขึ้น และการตอบสนองนโยบายภาครัฐนี้เป็นไปเพื่อ เพิ่มประโยชน์ในการออมให้กับประชาชนทุกคน

ณ วันนี้ มีทั้งหมด 15 บลจ. ที่พร้อมขายกองทุน SSF ในวันที่ 1 เมษายน นี้ และ 6 บลจ. กำลังจะตามมา โดยคาดว่าจะมีเม็ดเงินจากการลงทุนประมาณ 6 หมื่นล้านบาท 

กองทุน SSF จาก 15 บลจ. ที่พร้อมขายวันที่ 1 เมษายน 2563

1. บลจ. กรุงไทย ประกอบไปด้วย

 • กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (KT70/30S-SSFX)
 • กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (KTESGS-SSFX)
ระยะเวลาที่เปิดขาย
 • รอบแรก (รอบ IPO) : 1 – 8 เมษายน 2563
 • เปิดขายอีกครั้ง : ในวันที่ 13 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 
ซื้อ – ขาย กองทุนได้ที่ไหนบ้าง? 
 • เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
 • ซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์
 • ผ่านบัตรเครดิต KTC

2. บลจ. กรุงศรี ประกอบไปด้วย

 • กองทุน SET 100 เพื่อการออมพิเศษ (KFS100SSFX)
ระยะเวลาที่เปิดขาย
 • รอบแรก (รอบ IPO)​ : 1 – 8 เมษายน 2563
มูลค่าซื้อหน่วยกองทุนขั้นต่ำ :
 • 500 บาท
ซื้อ – ขาย กองทุนได้ที่ไหนบ้าง? 
 • เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีทุกสาขา
 • ซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์
 • ซื้อขายผ่านตัวแทน

3.บลจ. กสิกรไทย 

 • กองทุน K SUPERSTAR SUPER SAVINGS FUND EXTRA
ระยะเวลาที่เปิดขาย
 • รอบแรก (รอบ IPO) : 1 – 10 เมษายน 2563
 • เปิดขายอีกครั้ง : วันที่ 15 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 
มูลค่าซื้อหน่วยกองทุนขั้นต่ำ :
 • 500 บาท (รับเงินคืน (Cash Back) สูงสุด 400 บาท เมื่อลงทุนในกองทุน K SUPERSTAR SUPER SAVINGS FUND EXTRA ภายในวันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2563)
ซื้อ – ขาย กองทุนได้ที่ไหนบ้าง? 
 • เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย
 • Application : KPLUS
 • Application : K-My Funds

4. บลจ. ทิสโก้ (TISCO)

 • กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม (TISCO EQUITY GROWTH SUPER SAVINGS FUND EXTRA)
  • TEGSSF
  • TEGSSFX
ระยะเวลาที่เปิดขาย
 • รอบแรก (รอบ IPO) : 1 – 15 เมษายน 2563
ซื้อ – ขาย กองทุนได้ที่ไหนบ้าง? 

5. บลจ. ไทยพาณิชย์

 • กองทุน SCBEQ – SSFX : การลงทุนเชิงรุก คัดสรรหุ้นที่ดีที่สุดมาให้คุณ
 • กองทุน SCBSET – SSFX : ลงทุนหุ้นไทนทั้งตลาด ตามดัชนี้ SET
 • กองทุน SCB70 – SSFX : ลงทุนหลากหลายสินทรัพย์ ให้คุณอุ่นใจมากขึ้น
ระยะเวลาที่เปิดขาย
 • 1 เม.ย. – 30 มิถุนายน 2563 (สำหรับกองทุน Super Saving พิเศษ)
มูลค่าซื้อหน่วยกองทุนขั้นต่ำ :
 • 1 บาท
ซื้อ – ขาย กองทุนได้ที่ไหนบ้าง? 
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
 • Application : SCB Easy App

6. บลจ. ธนชาต

 • กองทุน ธนชาต อีสท์สปริง (T-ES-EQDSSFX)
ระยะเวลาที่เปิดขาย
 • รอบแรก (รอบ IPO) 1 – 8 เมษายน 2563
มูลค่าซื้อหน่วยกองทุนขั้นต่ำ :
 • 1 บาท
ซื้อ – ขาย กองทุนได้ที่ไหนบ้าง? 
 • ThanachartFundEastspring.com
 • โทร : 1770

7. บลจ. บัวหลวง

 • กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อการออม (BEQSSF)

ระยะเวลาที่เปิดขาย
 • รอบแรก (รอบ IPO) 1 – 8 เมษายน 2563

มูลค่าซื้อหน่วยกองทุนขั้นต่ำ :
 • 500 บาท
ซื้อ – ขาย กองทุนได้ที่ไหนบ้าง? 
 • ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
 • ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทั้ง 9 แห่ง

8. บลจ. พรินซิเพิล

 • กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม หรือ Principal SET50 Index Super Savings Fund (PRINCIPAL SET50SSF)
  • ชนิดเพื่อการออมพิเศษ Super Savings Fund Extra Class (PRINCIPAL SET50SSF-SSFX)
  • ชนิดเพื่อการออม (PRINCIPAL SET50SSF-SSF)

เปิดขายรอบแรก (รอบ IPO) : 1 – 10 เมษายน 2563

 • กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม หรือ Principal Thai Dynamic Income Equity Fund SSF (PRINCIPAL TDIF-SSF)
 • กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์เฟล็กซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออม หรือ Principal Enhanced Property and Infrastructure Flex Income Fund SSF (PRINCIPAL iPROPEN-SSF)

เปิดขายตั้งแต่วันที่ : 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ซื้อ – ขาย กองทุนได้ที่ไหนบ้าง? 
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา
 • ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด โทร. 02-686-9595
 • www.principal.th

9. บลจ. ภัทร

 • กองทุนหุ้น SET 50 (PHATRA SET50 ESG-SSFX)
ระยะเวลาที่เปิดขาย
 • เปิดขายรอบแรก (รอบ IPO) : 1 – 8 เมษายน 2563 เวลา 8.30 – 16.30
 • เปิดขายอีกครั้งในวันที่ 13 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 
ซื้อ – ขาย กองทุนได้ที่ไหนบ้าง? 
 • ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขา
 • ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
 • www.phatraasset.com

10. บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย)

 • กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม : UOBEQ-SSF
 • กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออมพิเศษ : UOBEQ-SSFX
เปิดขายรอบแรก (รอบ IPO) :
 • 1 – 8 เมษายน 2563
ซื้อ – ขาย กองทุนได้ที่ไหนบ้าง? 
 • ธนาคารยูโอบีทุกสาขา
 • ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน

11. บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

 • กองทุนเปิด แอล แอช สมาร์ท เพื่อการออม (LH SMART SUPER SAVING FUND (LHSMARTDSSF))
เปิดขายรอบแรก (รอบ IPO) :
 • 1 – 15 เมษายน 2563
มูลค่าซื้อหน่วยกองทุนขั้นต่ำ :
 • ไม่มีขั้นต่ำ
ซื้อ – ขาย กองทุนได้ที่ไหนบ้าง? 

12. บลจ. วรรณ

 • กองทุนเปิด วรรณ เพื่อการออม (ONE SUPER SAVINGS FUND (ONE-SSF))
  • ชนิดการออมปกติ (SSF)
  • ชนิดการออมพิเศษ (SSFX) (ขายตั้งแต่ 7 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2563)\
เปิดขายรอบแรก (รอบ IPO) :
 • 7 เมษายน 2563
มูลค่าซื้อหน่วยกองทุนขั้นต่ำ :
 • มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก : 2,000 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป : ไม่มีขั้นต่ำ
ซื้อ – ขาย กองทุนได้ที่ไหนบ้าง? 
 • One Mobile Application

13. บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด

 • Aberdeen Standard Thai Equity Super Saving Fund
ซื้อ – ขาย กองทุนได้ที่ไหนบ้าง? 
 • www.aberdeenstandard.com
 • ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน

14. บลจ. เอ็มเอฟซี

 • กองทุนรวมตราสารทุน : กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม (MTQS)
 • กองทุนรวมผสม : กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม (MTFS)
เปิดขายรอบแรก (รอบ IPO) :
 • 1 – 15 เมษายน 2563
มูลค่าซื้อหน่วยกองทุนขั้นต่ำ :
 • 1,000 บาท
ซื้อ – ขาย กองทุนได้ที่ไหนบ้าง? 
 • ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
 • ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ
 • Application : MFCFUNDS
 • เบอร์ : 02-649-2000 กด 0

15. บลจ. Asset Plus

 • กองทุนเปิดแอสเซท พลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม (ASP-SME-MSSF)
 • ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (ASP-SME-SSFX)
เปิดขายรอบแรก (รอบ IPO) :
 • 1 – 17 เมษายน 2563
มูลค่าซื้อหน่วยกองทุนขั้นต่ำ :
 • 5,000 บาท
ซื้อ – ขาย กองทุนได้ที่ไหนบ้าง? 
 • Application : ASP Fund
 • ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
 • เบอร์ : 02-672-1111 
 • www.assetfund.co.th

ทั้งหมดนี้ คือ หน่วยการลงทุนที่จะมีการเปิดขายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป และหากคุณสนใจลงทุน SSF และ SSFX แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร คุณสามารถขอคำแนะนำจากทีมที่ปรึกษาการลงทุนของ iTAX ได้ทาง LINE ID: @itaxinvest โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เปิดบัญชีกองทุนรอกัน ตัดสินใจซื้อทีหลังได้ 

เปิดบัญชีได้ฟรีที่บ้านโดยไม่ต้องเดินทางออกจากบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงของตัวคุณเองและลดภาระให้บุคลากรทางการแพทย์

#ลงทุนfromHome

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)