Update การผ่อนภาษี 2562 (ยื่นภาษีต้นปี 2563) ใหม่ มีอะไรเปลี่ยน

ทั่วไป

108,985 VIEWS

ผู้เสียภาษีหลายคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า สรรพากรขยายเวลาการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2562 จากเดิมที่ต้องยื่นภาษีภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ยื่นภาษีออนไลน์ได้ถึง 8 เมษายน 2563) เป็นสามารถยื่นภาษีได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 แต่นอกจากการขยายเวลายื่นภาษีแล้ว มีอะไรเปลี่ยนไปอีกบ้าง iTAX จะบอกให้ฟัง

Q: ทำไมสรรพากรต้องขยายเวลายื่นภาษี

สาเหตุที่ทำให้กรมสรรพากรประกาศยืดระยะเวลายื่นภาษี 2562 ออกไปอีก 3 เดือน เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนาส่งผลให้การท่องเที่ยวหยุดชะงัก และส่งผลกระทบอย่างหนักต่อระบบเศรษฐกิจ ประกอบกับความล่าช้าของงบประมาณประจำปี 2563 รัฐบาลจึงจำเป็นที่ต้องประกาศนโยบายทางภาษีเพื่อหวังกระตุ้นการลงทุน และเพื่อให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มขึ้น

ขยายเวลายื่นภาษี 2562 มีอะไรเปลี่ยนบ้าง

เพราะการขยายเวลายื่นภาษีไม่ได้มีเพียงแค่วันสิ้นสุดการยื่นภาษีเท่านั้น แต่ยังมีรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มอีก ไม่ว่าจะเป็น

1. ระยะเวลายื่นภาษี

  ระยะเวลายื่นภาษี (เดิม)

ระยะเวลายื่นภาษี 2562 (ยื่นต้นปี 2563)

ยื่นภาษีแบบกระดาษ ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 1 ม.ค. – 31 สิงหาคม 2563
ยื่นภาษีออนไลน์ 1. ม.ค. – 8 เม.ย. 1 ม.ค. – 31 สิงหาคม 2563

2. ระยะเวลาการผ่อนชำระภาษี

สำหรับผู้เสียภาษีที่ยื่นภาษีและพบว่ามีค่าภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่ม ไม่ต้องเป็นกังวลไป เพราะสรรพากรเปิดโอกาสให้คุณสามารถ ผ่อนจ่ายภาษี ได้ (ผ่อนได้ทั้ง ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ) แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

  • ภาษีที่จ่ายเพิ่มต้องมากกว่า 3,000 บาทขึ้นไป
  • ผ่อนจ่ายภาษีได้ 3 งวดเท่าๆ กัน ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  • ใช้สิทธิ์ผ่อนภาษีได้ทั้งการยื่นภาษีออนไลน์ (www.rd.go.th) และ การยื่นภาษีแบบกระดาษที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่

2.1 ระยะเวลาการผ่อนภาษีสำหรับ การยื่นแบบกระดาษ

สำหรับคนที่เลือกยื่นภาษีแบบกระดาษ และต้องการแบ่งชำระภาษี คุณสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ พร้อมทั้งขอใบแจ้งค้างชำระภาษีอากร (บ.ช. 35) และจะต้องจ่ายภาษี 3 งวดต่อไปนี้

ผ่อนชำระงวดที่ ระยะเวลาผ่อนจ่ายภาษี (เดิม) ระยะเวลาผ่อนจ่ายภาษี 2562 (ยื่นต้นปี 2563)
จ่ายภาษีงวดที่ 1 จ่ายพร้อมการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี จ่ายพร้อมการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563
จ่ายภาษีงวดที่ 2 ภายในวันที่ 30 เมษายน ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2563
จ่ายภาษีงวดที่ 3 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2563

2.2. ระยะเวลาการผ่อนภาษีสำหรับ การยื่นออนไลน์

ปกติแล้ว การยื่นภาษีออนไลน์จะสามารถยืดระยะเวลาการยื่นภาษีออกไปได้อีก 8 วัน แต่สำหรับการยื่นภาษีประจำปี 2562 ที่มีการขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นั้น

ไม่มีการขยายระยะเวลาสำหรับการยื่นภาษีออนไลน์ออกไปแต่อย่างใด ดังนั้น คุณจึงต้องทำการยื่นภาษีออนไลน์ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

และสำหรับคนที่เลือกยื่นภาษีออนไลน์ ที่ต้องจ่ายภาษีเพิ่ม และมียอดภาษีที่ต้องจ่ายตั้งแต่ 3,000 บาท เมื่อคุณยืนยันแบบแสดงรายการภาษี ระบบของกรมสรรพากรจะมีข้อความอัตโนมัติเด้งขึ้นมาว่า “ประสงค์ที่จะผ่อนชำระภาษีหรือไม่?” (หากไม่ต้องการผ่อนจ่ายภาษี สามารถเลือกเมนู “ไม่ประสงค์ผ่อนชำระ”) และจะต้องผ่อนชำระภาษีออนไลน์ ภายใน

ผ่อนชำระงวดที่  ระยะเวลาผ่อนจ่ายภาษี (เดิม) ระยะเวลาผ่อนจ่ายภาษี 2562 (ยื่นต้นปี 2563)
จ่ายภาษีงวดที่ 1 ภายในวันที่ 8 เมษายน (วันสุดท้ายที่กรมสรรพากรกำหนดให้ยื่นภาษีออนไลน์) จ่ายพร้อมการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563
จ่ายภาษีงวดที่ 2 ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม (1เดือนหลังจากวันที่จ่ายภาษีงวดที่ 1) ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2563 (1เดือนหลังจากวันที่จ่ายภาษีงวดที่ 1)
จ่ายภาษีงวดที่ 3 ภายในวันที่ 8 มิถุนายน (1เดือนหลังจากวันที่จ่ายภาษีงวดที่ 2) ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2563 (1เดือนหลังจากวันที่จ่ายภาษีงวดที่ 2)

ผ่อนภาษีกับเรื่องต้องระวัง

  • จะผ่อนภาษี หรือจ่ายเต็มจำนวน ต้องตัดสินใจเด็ดขาด เพราะเมื่อคุณเลือกผ่อนจ่ายภาษี 3 งวด หรือ จ่ายภาษีเต็มจำนวนไปแล้วแต่เปลี่ยนใจภายหลัง คุณจะต้องเริ่มต้นยื่นภาษีใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรก และจะสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระภาษีได้ก็ต่อเมื่อ ยังไม่ได้จ่ายภาษีเท่านั้น
  • เลือกช่องทางผ่อนภาษีที่สะดวกที่สุด เพราะหากคุณเลือกจ่ายภาษีผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในการผ่อนชำระภาษีงวดแรก คุณจะต้องเดินทางไปจ่ายภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในการผ่อนจ่ายภาษีงวดที่ 2 และ งวดที่ 3 เช่นกัน ไม่สามารถเปลี่ยนช่องทางการจ่ายเงินได้
  • สำนักงานสรรพากรพื้นที่รองรับการจ่ายภาษีทุกรูปแบบไม่ว่าจะการจ่ายด้วยเงินสด, บัตรเครดิต, บัตรเดบิต ฯลฯ
  • ผ่อนภาษีต้องจ่ายตรงเวลา อย่างที่บอกไปข้างต้นว่า เมื่อตัดสินใจผ่อนภาษีแล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนใจหรือหยุดจ่ายภาษีกลางทางได้ เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจ่ายภาษีไม่ตรงเวลา เมื่อนั้นสิทธิ์ในการผ่อนจ่ายภาษีของคุณจะหยุดลงทันที และคุณจะต้องจ่ายภาษีที่ค้างอยู่ทั้งหมด พร้อมกับจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน ของเงินภาษีงวดที่เหลืออยู่ด้วย
  • สรรพากรมีระบบแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาต้องจ่ายภาษี หากคุณกังวลและยังไม่กล้าที่จะผ่อนจ่ายภาษี เพราะกลัวว่าจะลืมจ่ายภาษีงวดใดงวดหนึ่ง ก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะกรมสรรพากรมีบริการส่ง SMS แจ้งเตือนผู้เสียภาษีเมื่อถึงกำหนดที่จะต้องจ่ายภาษีงวดถัดไป

ทั้งหมดนี้คือ การเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมกับการขยายระยะเวลายื่นภาษีเงินได้ประจำปี 2562 ที่สามารถยื่นภาษีและชำระภาษีได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และหากคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องยื่นภาษีและต้องเสียภาษีในปีนี้ด้วย เราอยากให้คุณทำการวางแผนเพื่อที่จะจ่ายภาษีให้พร้อม เพื่อที่คุณจะได้จ่ายภาษีได้ถูกต้องและตรงเวลาที่สุด

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)