จอง วัคซีนโมเดอร์นา ราคา 1,900 ต่อโดส เริ่มนำเข้า ต.ค. 64

ทั่วไป

7,336 VIEWS

วันนี้ (7 มิถุนายน 2564) สมาคมโรงพยาบาลเอกชน มีมติกำหนดราคากลางค่าบริการ ‘วัคซีนโมเดอร์นา’ ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือกในราคา 1,900 บาทต่อโดส โดยกำหนดให้เป็นราคารวมค่าวัคซีน ค่าประกันวัคซีน และค่าบริการของโรงพยาบาลเอกชนแล้ว ซึ่งจะจะจัดซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรม (อภ.)

อัพเดตล่าสุด (1 ก.ค. 2564) สมาคมโรงพยายามเอกชนปรับราคาเหลือ 1,650 บาทต่อโดสแล้ว

ประชาชนฉีดวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’ ไม่ฟรี ราคาไม่เกินพัน นำเข้า มิ.ย. นี้

สธ. เตรียมซื้อวัคซีน ไฟเซอร์-จอห์นสันฯ 25 ล้านโดส

‘วัคซีนโมเดอร์นา’ ต้องใช้ 2 โดส ราคารวม 3,800 บาท รวมค่าบริการและประกันวัคซีน

ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนโมเดอร์นาจำเป็นต้องใช้อย่างน้อย 2 โดส รวมเป็นเงิน 3,800 บาท ซึ่งประชาชนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เป็นวัคซีนทางเลือกสามารถรับบริการได้ในอัตราเดียวกันนี้จากทุกโรงพยาบาลเอกชน โดยเป็นราคาที่รวมต้นทุนค่าวัคซีน ค่าบริการของโรงพยาบาลเอกชน และประกันวัคซีนโควิด-19 ทั้งหมดแล้ว

อนึ่ง ค่ายาและค่าบริการเวชกรรมเป็นกิจกรรมได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

คาดกำหนดส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา ต.ค. 2564

สมาคมโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่ากำหนดส่งวัคซีนโมเดอร์นา คาดว่าจะเป็นช่วงเดือนตุลาคม 2564 โดยจะสั่งซื้อวัคซีนโมเดอร์นา ผ่านองค์การเภสัชกรรม (อภ.) รวม 10 ล้านโดส โดยจะทยอยเข้ามาจำนวน 3 ล็อต ดังนี้

  • ล็อตแรก: 4 ล้านโดส – ตุลาคม 2564
  • ล็อตที่สอง: 1 ล้านโดส – ช่วงต้นปี 2565
  • ล็อตสุดท้าย: 5 ล้านโดส – จะทยอยเข้ามาต่อเนื่อง

วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) เป็นวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตโดยบริษัท Moderna และได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้สามารถใช้ในกรณีฉุกเฉินได้

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)