ภาษีที่ดิน มิ.ย. เริ่มแล้ว! ส่งประเมินภาษีให้เจ้าของทุกคน

ภาษี

2,637 VIEWS

ตามที่ช่วงปลายปี 2562 กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งว่า ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะเริ่มในปี 2563 นี้จะถูกเลื่อนออกไปอีก 4 เดือน เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ดังนั้น ตามกำหนดการดังกล่าว ภายในเดือนมิถุนายน 2563 ผู้เสียภาษีจะเริ่มทยอยได้รับการแจ้งการประเมินภาษีที่ดินฯ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเจ้าของแต่ละคนจะมีภาระภาษีที่ดินฯ เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่บ้าง
อนึ่ง ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศเลื่อนการจัดเก็บภาษีที่ดินที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยแต่อย่างใด แต่ ครม. มีแผนเตรียมออกกฎหมายลดภาษีที่ดินให้

กำหนดการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 

กิจกรรม กำหนดการ 2563
ประกาศราคาประเมินที่ดิน  ก่อน 1 มิ.ย. 2563
แจ้งการประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ภายใน มิ.ย. 2563
ชำระภาษี ภายใน ส.ค. 2563
ภาษีที่ดินใหม่ 2563
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)