จองคิวต่อใบขับขี่ นอกเวลาราชการ เริ่ม 11 ก.ค. – 30 ก.ย. 2565

ทั่วไป

24,533 VIEWS

จองคิวต่อใบขับขี่ นอกเวลาราชการได้แล้ว กรมการขนส่งทางบก ขานรับมาตรการเปิดประเทศของรัฐบาล ให้บริการต่อใบอนุญาตขับรถนอกเวลาราชการ ถึงเวลา 18.00 น. ทุกวันทำการ เริ่มจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ต่อใบขับขี่นอกเวลาราชการได้ จองคิวต่อใบขับขี่ ผ่านแอป DLT Smart QUEUE ได้ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม 2565

กรมการขนส่งทางบก เปิดให้บริการต่อใบขับขี่นอกเวลาราชการได้ สำหรับวันธรรมดา (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่ 11 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565 และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยเริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2565 เพื่อให้รองรับความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น โดยเริ่มจองคิวผ่านแอป DLT Smart QUEUE ได้ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) กรมการขนส่งทางบกมีความจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงเวลาตามมาตรการ Social Distancing โดยใช้ระบบจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ทำให้สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้บริการได้เพียงกึ่งหนึ่งของขีดความสามารถในการให้บริการของสำนักงานขนส่ง ทำให้ปัจจุบันมีการจองคิวล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้มีการผ่อนคลายมาตรการบังคับใช้อำนาจตาม พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เริ่มเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 รวมถึงประกาศให้โควิด-19 รองรับเป็นโรคประจำถิ่น และผ่อนคลายมาตรการด้านสาธารณสุข กรมการขนส่งทางบก จึงปรับการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 และสำนักงานขนส่งจังหวัดและสาขา ในจังหวัดปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น

ขยายเวลาให้บริการต่ออายุใบขับขี่ถึง 6 โมงเย็น และให้บริการในวันเสาร์ด้วย

กรมขนส่งทางบกขยายระยะเวลาการให้บริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ในวันธรรมดา (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) นอกเวลาราชการ ซึ่งจะให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 นอกจากนี้ ยังได้เตรียมเปิดให้บริการต่อใบอนุญาตขับรถในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ตลอดเดือนสิงหาคม 2565 – กันยายน 2565 เป็นระยะเวลา 2 เดือน

ทั้งนี้ การเปิดให้บริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งให้บริการแก่ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องต่ออายุใบอนุญาต และเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนชนสามารถเข้ามาดำเนินการต่อใบขับรถอนุญาตได้รวดเร็วขึ้น โดยจะดำเนินการเฉพาะสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 จำนวน 5 แห่ง และสำนักงานขนส่งจังหวัดและสาขา ในจังหวัดปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยว จำนวนรวม 108 แห่ง ประกอบด้วย

 • ภาคกลาง
  • นนทบุรี
  • ปทุมธานี
  • สมุทรปราการ
  • พระนครศรีอยุธยา
  • นครปฐม
  • สมุทรสาคร
  • สุพรรณบุรี
  • ฉะเชิงเทรา
  • ลพบุรี
  • สระบุรี
 • ภาคตะวันออก
  • ชลบุรี
  • ระยอง
  • ปราจีนบุรี 
 • ภาคเหนือ
  • นครสวรรค์
  • พิษณุโลก
  • เชียงใหม่
  • เชียงราย
  • กำแพงเพชร
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ขอนแก่น
  • นครราชสีมา
  • อุบลราชธานี
  • บุรีรัมย์
  • สุรินทร์
  • อุดรธานี
  • มหาสารคาม
  • ชัยภูมิ
 • ภาคใต้
  • สุราษฎร์ธานี
  • ภูเก็ต
  • สงขลา
  • นครศรีธรรมราช
  • ภาคตะวันตก
  • กาญจนบุรี
  • ราชบุรี
  • เพชรบุรี  

จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เริ่ม 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น.

ประชาชนสามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ผู้ที่จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันไว้แล้ว หากต้องการเปลี่ยนวันและเวลาให้การดำเนินการให้เร็วขึ้น สามารถดำเนินการจองคิวใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. โดยคิวที่จองไว้เดิมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยจองคิวมาก่อนแต่ต้องการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตขับรถนอกเวลาราชการ สามารถจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เลือกนอกเวลาทำการ ได้เช่นเดียวกัน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการให้บริการที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ กรมการขนส่งทางบกยังคงดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19  ตั้งแต่การคัดกรองก่อนเข้าอาคาร เว้นระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing โดยให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาให้บริการ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนที่ติดต่อราชการ สวมหน้ากากอนามัยในการติดต่อราชการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรค

ขั้นตอนการจองคิวต่ออายุใบขับขี่ผ่านระบบออนไลน์ DLT Smart Queqe

ผู้ขับขี่สามารถดำเนินการต่ออายุใบขับขี่ด้วยตัวเองได้ง่ายๆ ดังต่อไปนี้

จองคิวต่ออายุใบขับขี่

จองคิวได้ที่แอป DLT Smart Queqe หรือที่เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th

ช่องทางการโหลดแอป ‘DLT Smart QUEUE’

ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าผ่านแอป DLT Smart QUEUE

ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งาน ‘DLT Smart QUEUE’

 1. โหลดแอป ‘DLT Smart QUEUE’ จาก Google Play Store หรือ App Store
 2. เลือก “ลงทะเบียน”
 3. เลือกประเภทผู้ใช้งาน “คนไทย (For Thai)”
 4. กรอกข้อมูลส่วนตัวดังต่อไปนี้
  • คำนำหน้า
  • ชื่อ-นามสกุล
  • เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  • วันเดือนปีเกิด (กรณีไม่ทราบวันเดือนปีเกิด ให้เลือกช่อง “ผู้ที่ไม่ทราบวัน/เดือน/ปีเกิด”)
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือ 10 หลัก
  • อีเมล
  • LINE ID
  • กำหนดรหัสผ่านไม่ต่ำกว่า 6 ตัวอักษร (รหัสผ่านต้องมีตัวเลขและตัวอักษร a-z หรือ A-Z อย่างน้อย 1 ตัว โดยใช้ได้ทั้งตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่)
 5. กดปุ่ม “ยืนยัน”
 6. กดช่อง “ยอมรับเงื่อนไข” แล้วกดปุ่ม “ลงทะเบียน”
 7. ระบบจะแจ้งลงทะเบียนสำเร็จ

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบเพื่อจองคิว

 1. กรอกเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่าน
 2. กด “เข้าสู่ระบบ”
 3. เลือกสำนักงานขนส่งพื้นที่ที่ต้องการจอง
 4. เลือกประเภทบริการ เช่น
  • งานทะเบียน สำหรับชำระภาษี
  • งานใบอนุญาต สำหรับการทำใบขับขี่ใหม่/ต่อใบขับขี่ เป็นต้น
 5. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการที่เกี่ยวข้องแล้วกดยืนยัน

วิธีการจองคิวต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ 5 ปี

 1. เข้าสู่ระบบจองคิวของกรมขนส่งทางบก ทั้งทางแอป หรือเว็บไซต์
 2. เลือกสำนักงานขนส่งพื้นที่ที่ต้องการจอง
 3. เลือกประเภทบริการ “ใบอนุญาต”
 4. เลือกประเภทใบอนุญาตขับรถ “ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล”
 5. เลือกประเภทเข้ารับบริการ “ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ”
 6. เลือกประเภทยานพาหนะ “รถยนต์”
 7. กรอกข้อมูลใบขับขี่ปัจจุบัน
  1. วันหมดอายุ
  2. ชนิดรถ
  3. กรณีใบขับขี่สูญหายหรือไม่ทราบวันหมดอายุหรือใช้หนังสือรับรองการอบรม ให้เลือกช่อง “ใบอนุญาตขับรถสูญหาย / ไม่ทราบวันหมดอายุ / ใช้หนังสือรับรองการอบรม”
 8. เลือกประเภทงานว่าเป็นการต่ออายุรูปแบบใด เช่น ต่ออายุจาก 5 ปีเป็น 5 ปี อบรมผ่าน e-learning เป็นต้น
 9. เลือกวันเวลาที่สะดวก
 10. ตรวจสอบรายละเอียดการจองคิวแล้วกด “ยืนยันจากจองคิว”
 11. เลือกช่อง “ยืนยัน” แล้วกดยืนยันอีกครั้ง
 12. ระบบจะแสดงรายละเอียดการจองคิว และ QR Code เพื่อใช้สำหรับการต่ออายุใบขับขี่ต่อไป
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)