‘คลัง’ ยืนยัน ไม่มีแนวคิด จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 อัตรา

ข่าวภาษี

‘คลัง’ ยืนยันไม่มีแนวคิด “จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 อัตรา” แต่อย่างใด เผยการจัดเก็บรายได้ของกระทรวงการคลังขณะนี้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

‘คลัง’ เก็บภาษีได้ตามเป้า ยังไม่จำเป็นต้อง จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 อัตรา

26 กันยายน 2565 – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่คำชี้แจงของกระทรวงการคลังจากกรณีมีการหยิบยกประเด็นกระทรวงการคลังเตรียมเสนอแนวคิดการใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 2 อัตรา โดยใช้อัตราปกติ 7% สำหรับสินค้าทั่วไปและอัตราสูงกว่า 7% สำหรับสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น สุรา ยาสูบ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังยังไม่มีการหารือเรื่องแนวคิดการใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 2 อัตราอย่างจริงจัง ทุกอย่างยังเหมือนเดิม โดยหลักการขึ้นภาษีดังกล่าวนั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจและข้อจำกัดการจัดเก็บรายได้ของแต่ละประเทศ ซึ่งในส่วนของไทยขณะนี้ยังไม่มีปัญหาเรื่องการจัดเก็บแต่อย่างใด

เผยปีงบประมาณ 2565 ยังเก็บภาษีได้ตามเป้า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าโดยภาพรวมการจัดเก็บรายได้ในช่วง 11 เดือนของปีงบประมาณ 2565 ยังสามารถจัดเก็บได้ตามเป้าหมายและมีการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล เพื่อช่วยเหลือประชาชน แต่ทุกอย่างยังอยู่ในขีดความสามารถที่จะบริหารจัดการได้ ขณะเดียวกันในปีหน้ามีประเด็นที่ต้องติดตามคือ ความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกถดถอย ที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้มีการติดตามและประเมินเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ส่วนสถานการณ์เงินบาทที่อ่อนค่าลงขณะนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอด รวมถึงเรื่องเงินทุนไหลออก ธปท. ได้มีการติดตามและรายงานให้กระทรวงการคลังรับทราบตลอดเช่นกัน และยังไม่มีอะไรที่น่ากังวลตอนนี้

นอกจากนี้ นายอาคม กล่าวเพิ่มเติมว่า อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยที่ยังอยู่ในระดับสูงและเกินกรอบเป้าหมายนั้น ขณะนี้ยังไม่มีการปรับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อใหม่ โดยยังอยู่ที่ระดับ 1-3% ซึ่งตามหลักการแล้วหากเงินเฟ้อสูงเกินกรอบเป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการมาหารือกัน ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการพูดคุยกันแล้ว และ ธปท. จะมีการใช้มาตรการทางการเงินในการดูแลอย่างใกล้ชิด

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)