Tag: แจกชุดตรวจโควิดฟรี

ทั่วไป

ลงทะเบียน แจกชุดตรวจโควิด ATK ฟรี คนละ 2 ชุด ผ่านแอป ‘เป๋าตัง’

ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียน แจกชุดตรวจโควิด ATK แบบตรวจด้วยตัวเอง ฟรี คนละ 2 ชุด ผ่านแอป ‘เป๋าตัง’ เริ่มแจก 15 กันยายน 2564 อ่านต่อ

ทั่วไป

แจกชุดตรวจโควิดฟรี 8.5 ล้านชุด ให้ประชาชนทั่วประเทศ โดย สปสช.

บอร์ด สปสช. มีมติเห็นชอบ แจกชุดตรวจโควิดฟรี Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 8.5 ล้านชุดเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด วงเงิน 1,014 ล้านบาท อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)