Tag: ประจวบคีรีขันธ์

ทั่วไป

เขตเลือกตั้ง 2566 ประจวบคีรีขันธ์ ทั้ง 3 เขต (สส. 3 คน)

ประจวบคีรีขันธ์ มีราษฎร 540,522 คน เมื่อเฉลี่ยจำนวนราษฎร 162,766 คน ต่อ สส.แบบแบ่งเขตหนึ่งคน ทำให้แบ่ง เขตเลือกตั้ง ได้เป็น 3 เขต อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)