Tag: ธุรกรรมบัญชีเดียว

SME

ทำธุรกิจแบบนี้ เสี่ยงต่อการโดนสรรพากรตรวจสอบนะ รู้ยัง?

ปัจจุบันกรมสรรพากรใช้ข้อมูลประกอบการตรวจสอบผู้ประกอบการ 3 ส่วน ได้แก่ การประเมินสถานะผู้ประกอบการ + Data Analytics + Risk Based Analysis (RBA) ทำให้ทราบได้ไม่ยากว่า ธุรกิจของคุณมีความผิดปกติอย่างไรบ้าง อ่านต่อ

SME

เหตุผลที่ สรรพากรต้องการผลักดัน มาตรการบัญชีเดียว

การทำธุรกิจโดยใช้บัญชีชุดเดียว จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถรู้สถานการณ์ของกิจการได้เร็ว และสามารถวางแผนสำหรับธุรกิจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ อ่านต่อ

error: Content is protected !!