ลงทะเบียน แจกชุดตรวจโควิด ATK ฟรี คนละ 2 ชุด ผ่านแอป ‘เป๋าตัง’

ทั่วไป

26,975 VIEWS

ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียน แจกชุดตรวจโควิด ATK แบบตรวจด้วยตัวเองให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ฟรี คนละ 2 ชุด รวมทั้งสิ้นจำนวน 8.5 ล้านชุด โดย สปสช. ใช้รูปแบบการแจก 2 ช่องทาง ได้แก่ แจกในชุมชนแออัด-ตลาด และแจกที่หน่วยบริการ เช่น โรงพยาบาล คลินิก รวมถึงตามร้านขายยาในพื้นที่สีแดง ผ่านแอปเป๋าตัง เริ่มแจกได้ตั้งแต่ 15 กันยายน 2564

3 กันยนยน 2564 – นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า สปสช. มีแนวทางการกระจายชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แบบตรวจด้วยตัวเองให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง หลังจากที่องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้ลงนามจัดซื้อชุดตรวจ ATK ไปแล้ว 8.5 ล้านชุด โดยมีแผนการดังนี้ 

แจกชุดตรวจโควิด ATK ฟรี ให้ผู้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก่อน เริ่ม 15 ก.ย. 2564

เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางคณะทำงานวางแผนการกระจาย ATK ของ สปสช. โดยมีนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ได้วางแผนเร่งกระจายชุดตรวจ ATK แล้ว เบื้องต้นจะเน้นที่กลุ่มเสี่ยง อาทิ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่สีแดง ในครอบครัวหรือชุมชนมีผู้ติดเชื้อ เพื่อให้ตรวจหาเชื้อโควิดด้วยตัวเอง

ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มแจกได้ 15 กันยายน 2564 โดยเบื้องต้นนี้ สปสช. จะแจกคนละ 2 ชุด ใช้ตรวจห่างกัน 5 วัน

กลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิลงทะเบียน

 1. ผู้มีโรคประจำตัวกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด
 2. ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ เช่น มีไข้ มีอาการไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบ หายใจลำบาก
 3. ผู้ที่อยู่อาศัยร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อโควิด
 4. ผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชน

2 ช่องทางหลักสำหรับ แจกชุดตรวจโควิด ATK ฟรี ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง

นพ.จเด็จ กล่าวเพิ่มเติมว่า สปสช. จะใช้รูปแบบการแจก 2 ช่องทาง ได้แก่ แจกในชุมชนแออัด-ตลาด และแจกที่หน่วยบริการ เช่น โรงพยาบาล คลินิก รวมถึงตามร้านขายยาในพื้นที่สีแดง

ช่องทางที่ 1 แจกชุดตรวจโควิด ATK ฟรี ผ่านผู้ประสานงาน

ช่องทางแรกคือกระจายชุดตรวจโควิด ATK ให้ชุมชนแออัด รวมทั้งกระจายไปตามตลาดต่างๆ โดยที่ประชาชนไม่ต้องเดินทางมารับที่หน่วยบริการ

ทั้งนี้ จะกระจายชุดตรวจโควิดผ่านทางผู้นำชุมชน หรือผู้ประสานงาน หรืออาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อนำไปกระจายให้กลุ่มเป้าหมายต่อไป

ช่องทางลงทะเบียนรับชุดตรวจโควิด
 • ประชาชนในพื้นที่ กทม. – ลงทะเบียนรับชุดตรวจโควิด ATK กับศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) 68 แห่งทั่วกรุงเทพฯ >> ดูช่องทางติดต่อ ศบส.
 • พื้นที่ต่างจังหวัด – ลงทะเบียนรับชุดตรวจโควิด ATK กับหน่วยบริการในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือ โรงพยาบาลใกล้บ้าน

ช่องทางที่ 2 แจกที่หน่วยบริการ

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถติดต่อขอรับแจกชุดตรวจโควิด ATK ฟรี เพื่อนำกลับไปตรวจที่บ้าน โดยลงทะเบียนขอรับผ่านผ่านแอป เป๋าตัง ของธนาคารกรุงไทย

ทั้งนี้สามารถติดต่อเข้าไปรับชุดตรวจได้ที่หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่สีแดง ได้แก่

 • โรงพยาบาล
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • คลินิก
 • ร้านขายยา

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับชุดตรวจโควิด ATK ผ่านแอปเป๋าตัง (เริ่ม 11 กันยายน 2564)

 1. เปิดแอป “เป๋าตัง”
 2. ไปที่เมนู “รับชุดตรวจโควิด-19 ฟรี” ในหัวข้อ “เป๋าตังสุขภาพ”
 3. ทำแบบคัดกรองความเสี่ยง
 4. กด “รับชุดตรวจโควิด-19”

หากผลประเมินพบว่าอยู่ในเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง แอปเป๋าตังจะแสดงร้านขายยาใกล้บ้านเพื่อไปขอรับหรือให้ผู้อื่นไปรับที่หน่วยบริการ โดยจะมีข้อมูลให้ติดต่อเข้ารับชุดตรวจ ATK ตามหน่วยบริการที่ระบุไว้ในพื้นที่ใกล้บ้าน

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการได้ผ่านแอป “เป๋าตัง” ในเมนู “รับชุดตรวจโควิด-19 ฟรี” ในหัวข้อ “เป๋าตังสุขภาพ” (เริ่มเช็กรายชื่อหน่วยบริการได้ 11 กันยายน 2564) และสามารถสังเกตได้จากหน้าร้านยาที่มีสติกเกอร์แสดงตัวว่าเป็นจุดแจก ATK ของ สปสช. ด้วย

ขั้นตอนการเข้ารับชุดตรวจโควิด ATK หลังลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังสำเร็จ

 1. ไปที่หน่วยบริการใกล้บ้านที่ลงทะเบียนไว้
 2. สแกน QR Code ในแอป “เป๋าตัง” เพื่อยืนยันตัวตน
 3. รับชุดตรวจโควิด ATK ฟรี จำนวน 2 ชุด สำหรับตรวจ 2 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 5 วัน พร้อมรับคำแนะนำการดูแลตนเอง
 4. กรณีที่ตรวจแล้วพบว่ามีเชื้อโควิด (ผลตรวจเป็นบวก) จะสามารถเข้าสู่ระบบการดูแล Home Isolation

เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยสาเหตุที่ต้องแจกผ่านหน่วยบริการ เช่น โรงพยายาล คลินิก ร้านขายยา เนื่องจากต้องการให้ประชาชนได้รับคำแนะนำ และท่ีต้องแจกชุดตรวจให้คนละ 2 ชุด เนื่องจากแม้จะตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด (ผลเป็นลบ) แต่ก็ยังไม่อาจไว้วางใจได้ จึงเห็นว่าควรตรวจอีกครั้งใน 5 วันถัดไป ซึ่งหากพบว่ามีผลเป็นบวกก็จะมีขั้นตอนเพื่อนำเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้านหรือ Home Isolation หรือถ้าเข้าระบบการดูแลในระบบชุมชน หรือ Community Isolation ก็จะต้องตรวจซ้ำด้วย RT-PCR

ช่องทางติดต่อ กรณีพบปัญหาการรับชุดตรวจโควิด ATK

หากประชาชนมีปัญหาในการรับชุดตรวจ ATK สามารถติดต่อ สปสช. ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. สายด่วน สปสช. 1330 สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. LINE Official Account สปสช. โดย add LINE ID: @nhso
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)