งานเข้า! ประกันสังคม เลื่อนฉีดวัคซีน ไป 28 มิ.ย. 64

ทั่วไป

กระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคม ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนออกไปก่อน ตั้งแต่วันที่ 12 – 27 มิถุนายน 2564 นี้ และจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง 28 มิถุนายน 2564 รมว.แรงงาน ยอมรับเป็นข่าวจริง แต่ไม่ใช่เพราะเหตุวัคซีนหมด

ลดจ่ายเงินประกันสังคม รอลุ้นรอบใหม่ เหลือ 2.5% มิ.ย. – ส.ค. 64

‘ประกันสังคม’ ฉีดวัคซีนโควิด ผู้ประกันตน ม.33 เริ่ม มิ.ย. 64

กลับมาแล้ว! ประกันสังคม พร้อมฉีดวัคซีนโควิดใหม่ เริ่ม 14 มิ.ย.

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่มีการรายงานข่าวว่าสำนักงานประกันสังคมจะหยุดปรับปรุงการให้บริการฉีดวัคซีนโควิดแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นการเป็นการชั่วคราวนั้นเป็นข่าวจริง

ทั้งนี้ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิดทั้งหมด 45 ศูนย์ จะปิดปรับปรุงตั้งแต่วันที่ 12 – 27 มิถุนายน 2564 และจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง 28 มิถุนายน 2564 โดยการปิดบริการชั่วคราวนี้ไม่ใช่เพราะวัคซีนไม่เพียงพอ เนื่องจากกระทรวงแรงงานได้รับจัดสรรวัคซีนจำนวน 1 ล้านโดส และได้เริ่มฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนในระบบไปแล้วตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงสาเหตุที่จำเป็นต้องปิดปรับปรุงว่า เป็นเพราะเริ่มพบปัญหาว่าผู้ประกอบการบางรายส่งยอดจำนวนลูกจ้างเข้ามาเป็นตัวเลขนึง แต่เมื่อถึงเวลานัดหมายจริงกลับพบว่ามีจำนวนไม่ตรงกับที่ได้แจ้งไว้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องทบทวนยอดลูกจ้างผู้ประกันตนที่จะรับวัคซีนกับสำนักงานประกันสังคมร่วมกับฝ่ายบุคคลของผู้ประกอบการเพื่อให้นำตัวเลขพนักงานกลับไปปรับปรุงให้ถูกต้องและการฉีดวัคซีนหลังจากที่กลับมาเปิดบริการแล้วเป็นไปด้วยความราบรื่น

ประกันสังคม เลื่อนฉีดวัคซีน

“ขออภัยปิดปรับปรุง ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 ชั่วคราว

เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งในเรื่องความต่อเนื่อง สถานที่ การให้บริการ สำนักงานประกันสังคม จึงขอปิดปรับปรุงระบบการให้บริการศูนย์ฯ เป็นการชั่วคราว โดยมีกำหนดการเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ จะแจ้งให้สถานประกอบกิจการ และผู้ประกันตน ทราบคิวนัดหมายใหม่อีกครั้ง จึงขออภัย ณ โอกาสนี้

สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 7″

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)