เช็กคิวฉีดวัคซีนเข็ม 2 ประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33

ทั่วไป

157,337 VIEWS

เช็กคิวฉีดวัคซีนเข็ม 2 ประกันสังคม ของลูกจ้าง ม.33 ในระบบประกันสังคมได้ทาง SMS และเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เริ่มฉีดวัคซีนเข็ม 2 ตั้งแต่ 16 สิงหาคม 2564

ลูกจ้างในระบบประกันสังคมตามมาตรา 30 ที่เคยได้รับวัคซีนโควิดเข็มแรกแล้ว สามารถตรวจสอบวันนัดหมายเพื่อฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2 จากสำนักงานประกันสังคมได้ทาง SMS และเว็บไซต์ www.sso.go.th โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนเข็มสองได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ช่องทางตรวจสอบวันนัดหมายฉีดวัคซีนประกันสังคม เข็ม 2

 1. รับแจ้งคิวทาง SMS
 2. กรณีไม่ได้รับ SMS สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ “ตรวจสอบการนัดหมายฉีดวัคซีน Covid-19 เข็มที่ 2” ของสำนักงานประกันสังคม

ขั้นตอนการเช็กคิวฉีดวัคซีนเข็ม 2 ประกันสังคม ทางเว็บไซต์

 1. ไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th/eform_news
 2. เลื่อนลงไปที่เมนู “ตรวจสอบการนัดหมายฉีดวัคซีน Covid-19 เข็มที่ 2”
 3. กด ‘ตรวจสอบนัดหมายฉีดวัคซีน เข็มที่ 2’
 4. ระบบจะพามาที่หน้า “ตรวจสอบวันนัดฉีดวัคซีนโควิค-19 เข็ม 2 ผู้ประกันตนมาตรา 33”
 5. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 6. กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
 7. กด ‘ค้นหา’
 8. หากมีข้อมูลในระบบ ลูกจ้างจะได้รับข้อมูลการจัดคิววัคซีนของตัวเองว่าจะได้ฉีดวัคซีนเข็ม 2 วันไหน

หมายเหตุ: หากยังไม่พบกำหนดวันฉีดวัคซีนเข็มสอง ระบบจะแสดงผลว่า “อยู่ระหว่างดำเนินการ” หมายความว่าผู้ประกันตนจะได้ฉีดวัคซีนในภายหลัง โปรดติดตามกำหนดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 อีกครั้งในสัปดาห์ถัดไป

เช็กคิวฉีดวัคซีนเข็ม 2 ประกันสังคม เริ่ม 16 สิงหาคม 2564

ประกันสังคมจะเริ่มจัดคิวฉีดวัคซีนเข็มสองตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป โดยลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับคิวฉีดวัคซีนเข็มสองในครั้งนี้ ได้แก่

 1. ผู้ที่ฉีดแอสตร้าเซเนก้า เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 6-11 มิถุนายน 2564
 2. ผู้ที่ฉีดซิโนแวค เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 22-30 กรกฎาคม 2564

ส่วนผู้ประกันตนที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกไปหลังจากวันดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมกำลังดำเนินการประมวลผลข้อมูล โดยจะแจ้งให้ทราบความคืบหน้าอีกครั้งในสัปดาห์หน้า

ติดต่อสอบถามข้อมูล สายด่วน 1506

 • กรณีลูกจ้างมีข้อสงสัย ติดต่อสายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)