‘ออมสิน’ พักหนี้ครู 1 ปี ยื่นร่วมโครงการผ่าน MyMo ถึง 30 มิ.ย. 64

ทั่วไป

5,381 VIEWS

“ออมสิน” จัด “มหกรรมผ่อนปรนการชำระหนี้ครู” 1-30 มิถุนายน 2564 พร้อมออกมาตรการช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา พักหนี้ครู 1 ปี ยับยั้งสถานะไม่ให้เป็นหนี้เสียจนถูกดำเนินคดี กระทบหน้าที่ราชการในอนาคต ยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านแอป MyMo ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน ช่วยเหลือประชาชน เริ่ม พ.ค. – มิ.ย. 2564

ลงทะเบียน ‘สินเชื่อโควิดออมสิน’ รอบใหม่ วงเงินกู้ 10,000 บาท

วันนี้ (14 มิ.ย. 2564) นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน และกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยลดภาระในชีวิตประจำวันแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษามาอย่างต่อเนื่องหลายโครงการในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนหนึ่งไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาจส่งผลทางอ้อมต่อรายได้ครอบครัว

ธนาคารออมสินจึงจัด “มหกรรมผ่อนปรนการชำระหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา”สำหรับข้าราชการครู ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษาที่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง สามารถเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้น และเลือกจ่ายดอกเบี้ยบางส่วน ตามแผนการชำระหนี้ที่ธนาคารกำหนด เป็นระยะเวลา 12 เดือน หรือนานที่สุดไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดปัญหาหนี้เสียจนเป็นเหตุให้อาจถูกดำเนินคดี ส่งผลเสียทางเครดิต และกระทบต่อหน้าที่ราชการในอนาคตได้

พักหนี้ครู สมัครผ่านแอป MyMo หรือเว็บไซต์ www.gsb.or.th ได้ถึง 30 มิ.ย. 64

ข้าราชการครู ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ สามารถเลือกแผนการชำระหนี้ตามความสามารถในการผ่อนชำระของตนเอง ผ่านแอป MyMo หรือที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th โดยเปิดให้แจ้งความประสงค์จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นี้เท่านั้น

ครูเกษียณขอเข้าโครงการสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญได้

นอกจากนี้ ข้าราชการครูที่เกษียณอายุแล้วและยังไม่เคยใช้สิทธิบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักประกันการกู้เงิน สามารถขอกู้สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญฯ ที่ผ่อนปรนให้ใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกันในการกู้ และนำเงินกู้ไม่ต่ำกว่า 50% ไปชำระหนี้เดิมกับธนาคารได้ ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ คงที่ 2.00% ต่อปี นานถึง 10 ปี หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ย MRR-2.50% ต่อปี ให้วงเงินกู้ 100% ของเงินบำเหน็จตกทอด ผ่อนชำระนาน 30 ปี โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือติดต่อสาขาที่ใช้บริการสินเชื่ออยู่ ทั้งนี้ นับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 เป็นต้นมา ธนาคารได้เน้นดำเนินการแก้ไขหนี้แก่ลูกหนี้ที่ประสบปัญหาการผ่อนชำระเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน มีผู้เข้ามาตรการแก้ไขหนี้กับธนาคารแล้วกว่า 6 แสนบัญชี วงเงินรวมกว่า 370,000 ล้านบาท โดยเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษากว่า 1 แสนบัญชี วงเงินรวมกว่า 120,000 ล้านบาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร. 1115 หรือติดต่อทาง เพจ GSB Society

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)