ลงทะเบียนไฟฟ้าฟรี เดือนละ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

ทั่วไป

156,611 VIEWS

ลดค่าไฟสูงสุดเดือนละ 315 บาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง ลงทะเบียนไฟฟ้าฟรี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สิทธิ์สวัสดิการตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ใช้สิทธิได้

ช่องทาง ‘ลงทะเบียนไฟฟ้าฟรี’ รับสิทธิประโยชน์ใช้ไฟฟ้าฟรี

เงื่อนไข ลงทะเบียนไฟฟ้าฟรี 2566 บัตรคนจน

 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
 2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้
 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป
 4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น
 5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
 6. หากลงทะเบียนระหว่าง 15 มีนาคม ถึง 8 เมษายน 2566 จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2566
 7. หากลงทะเบียนตั้งแต่ 9 เมษายน 2566 ไปแล้วจะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าเดือนถัดไป

ขั้นตอน ลงทะเบียนลดค่าไฟ 2566 สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ (อยู่ในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง)

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สามารถลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ไปที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง >> http://meagate1.mea.or.th/welfareregis
 2. กรอกข้อมูลรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะหมายเลข 8 หลัก)
 3. กรอกบัญชีแสดงสัญญา (เฉพาะหมายเลข 9 หรือ 10 หลัก)
 4. ชื่อ นามสกุล และที่อยู่จะแสดงตามที่ระบบค้นหาจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)
 5. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 6. ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ และ e-mail ของผู้ลงทะเบียน สามารถเว้นว่างได้
 7. กดปุ่ม ‘ลงทะเบียน’

ขั้นตอน ลงทะเบียนลดค่าไฟ 2566 สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่นอกกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ (อยู่ในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สามารถลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ไปที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค >> https://welfareregis.pea.co.th
 2. เลือก ‘ลงทะเบียน’
 3. กด ‘ยอมรับเงื่อนไข’
 4. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 5. กรอกเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 6. กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
 7. กรอกหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า
 8. กรอกรหัสเครื่องวัดไฟฟ้า
 9. เลือกบิลประจำเดือน
 10. กรอกจำนวนเงินค่าไฟฟ้าตามบิลประจำเดือนที่เลือกไว้
 11. กด ‘ยืนยันข้อมูล’
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)