คลังเตรียมเปิดให้ เกษตรกรลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 7 พ.ค. 63

ทั่วไป

การระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง และหลังจากที่รัฐบาลได้มีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบผ่าน มาตรการเราไม่ทิ้งกัน ไปบ้างแล้วนั้น รัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเข็นมาตรการเยียวยาสำหรับเกษตรกรออกมาเช่นกัน โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยมีรายละเอียดแบ่งออกเป็น 2 แบบดังนี้

1. สำหรับเกษตรกรที่มีบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ในกรณีที่คุณเป็นเกษตรกรที่มีบัญชี ธ.ก.ส. อยู่แล้ว สามารถลงทะเบียนหรือแก้ไขข้อมูลเกษตรกรของตัวเองให้เป็นปัจจุบัน ได้ที่เว็บไซต์ farmer.doae.go.th และสามารถรอรับเงินโอนเข้าบัญชีได้ทันที ไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่

2. สำหรับเกษตรกรที่ไม่บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

สำหรับเกษตรกรที่ไม่บัญชี ธ.ก.ส. ก็ไม่ต้องกังวลใจไป และกระทรวงการคลังแจ้งว่า คุณไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สาขาของ ธ.ก.ส. เพื่อทำการเปิดบัญชีรับเงินเยียวยาแต่อย่างใด สิ่งที่คุณต้องทำมีเพียง แจ้งบัญชีธนาคารที่ท่านมี (ธนาคารใดก็ได้) ผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 7 พฤษภาคม เป็นต้นไป

เกษตรกรจะได้รับเงินเยียวยาเมื่อไหร่?

หากคุณดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็น

  • ลงทะเบียนหรือตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรผ่าน เว็บไซต์ farmer.doae.go.th ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
  • แจ้งเลขบัญชีธนาคารที่ต้องการรับโอนเงิน (กรณีที่ไม่มีบัญชี ธ...)

จากนั้น รัฐบาลจะทำการตรวจสอบว่าบัญชีเงินฝากที่แจ้งมานั้นมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการนี้หรือไม่ และเมื่อทำการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ธ... จะเริ่มทำการโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีเกษตรกรในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยคาดว่าจะสามารถทำการโอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้วันละ 1 ล้านราย

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

  • เกษตรกรที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา จะต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาจากโครงการเราไม่ทิ้งกันมาก่อน
  • ชื่อบัญชีที่แจ้งรับเงินเยียวยา จะต้องตรงกับชื่อของเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้ที่เว็บไซต์ farmer.doae.go.th เท่านั้น ไม่สามารถใช้บัญชีผู้อื่นเพื่อรับเงินเยียวยาได้

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา โดยเป็นการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐ จำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือนนั้น (พ.. – .. 63) โดยคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกรที่ลงทะเบียนเป็นจำนวน 10 ล้านราย โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณ 150,000 ล้านบาท

โดย ธ... จะใช้ข้อมูลผู้ที่ขึ้นทะเบียนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และทำการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง และหากเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับ ธ... อยู่แล้ว สามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้ และสำหรับเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ... สามารถแจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่ธนาคารใดก็ได้ ผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และหลังจากทำการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ธ... จะทำการโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า

โครงการดังกล่าว ธ.ก.ส. จะเร่งดำเนินการภายใต้การควบคุมการแพร่กระจายของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งนอกจากเกษตรกรไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. แล้ว ยังสามารถใช้บัตร ATM ของ ธ.ก.ส. ถอนเงินจากตู้ ATM ของทุกธนาคาร หรือใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร ATM ที่ตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ได้อีกด้วยนายอภิรมย์กล่าว

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)