ลงทะเบียนคนละครึ่ง.com เฟส 3 สำหรับผู้ไม่เคยรับสิทธิ์มาก่อน

ทั่วไป

2,586 VIEWS

กระทรวงการคลังเตรียมเปิด ลงทะเบียนคนละครึ่ง.com เฟส 3 ในวันที่ 14 มิ.ย. 2564 เวลา 6.00 น. สำหรับผู้ไม่เคยรับสิทธิคนละครึ่ง จำนวน 16 ล้านสิทธิ์ให้ประชาชนผู้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยจะได้รับเงินคนละ 3,000 บาท เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่าย 50% ผ่าน www.คนละครึ่ง.com มีระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 เป็นเวลา 6 เดือน หลังจากเคยเปิดเฟสแรกไปแล้วเมื่อ ต.ค. 2563 และเฟสสองเมื่อ ธ.ค. 2563

การจ่ายเงินสนับสนุนในเฟส 3 นี้จะแบ่งเป็นช่วงแรก โดยในช่วงไตรมาส 3 (ก.ค. – ก.ย. 2564) จะทยอยจ่ายให้ก่อน 1,500 บาท และในช่วงไตรมาส 4 (ต.ค. – ธ.ค. 2564) จะจ่ายเพิ่มให้อีก 1,500 บาท

ทั้งนี้ โคงการคนละครึ่งจะครอบคลุมประชาชน 31,000,000 คน ซึ่งที่ผ่านมามีประชาชนเข้าโครงการมาแล้ว 15 ล้านราย ส่วนในเฟส 3 นั้นจะเปิดให้ประชาชนที่ไม่เคยรับสิทธิ์คนละครึ่งเข้ามาลงทะเบียนรับสิทธิอีก 16,000,000 คน ดูรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่ www.คนละครึ่ง.com

‘ลงทะเบียนคนละครึ่ง.com’ เฟส 3 เพื่อรับแจกเงิน 3,000 บาท กรณีไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน

ผู้มีสิทธิขอรับเงินจาก โครงการคนละครึ่งเฟส 3 ได้จะต้องมีคุณสมบัติครบ 3 ข้อ ดังนี้

 1. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2. อายุ 18 ปีบริบูรณ์
 3. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com แล้ว
 4. ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

วิธีสมัคร ลงทะเบียนคนละครึ่ง.com เฟส 3 สำหรับผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิคนละครึ่งมาก่อน

 1. เข้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com (เปิดให้ลงทะเบียนเฟส 3 ในวันที่ 14 มิ.ย. 2564 เริ่มเวลา 6.00 น.)
 2. รอรับผลการพิจารณาผ่านทาง SMS ของโครงการว่าได้รับอนุมัติหรือไม่
 3. หากได้รับอนุมัติแล้ว ดาวโหลดแอปเป๋าตังเพื่อรับเงิน 3,000 บาท จากโครงการคนละครึ่ง

เมื่อได้อนุมัติทาง SMS แล้ว สามารถนำไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564 เป็นเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ หากได้รับอนุมัติแล้ว แต่ไม่ได้ใช้สิทธิภายใน 14 วัน ระบบจะตัดสิทธิ์แล้วนำไปให้ผู้สมัครใหม่ ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์จากเฟสแรกและเฟสสองยังสามารถลงทะเบียนใหม่ได้อยู่

วิธีสมัคร ‘คนละครึ่ง’ เฟส 3 กรณีเคยได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 1 และเฟส 2 มาแล้ว

ผู้ที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 1 และเฟส 2 มาแล้ว ต้องลงทะเบียนใหม่เช่นกัน แต่สามารถเลือกลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

 1. ลงทะเบียนรับสิทธิผ่านเว็บไซต์ คนละครึ่ง.com
 2. ลงทะเบียนรับสิทธิบนแอป ‘เป๋าตัง’ พร้อมผูก G-wallet ตรงเมนูโครงการคนละครึ่ง 

การลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังมีข้อดี คือ ลดเวลาการกรอกข้อมูล ระบบจะดึงข้อมูลเดิมมาให้อัตโนมัติ ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลและกรอกเพิ่มเติมในส่วนของอาชีพกับรายได้

ได้รับ SMS “ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง” ต้องทำอย่างไร?

ถ้าได้รับ SMS มีข้อความว่า “ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง” ให้ลองลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

เงื่อนไขการลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 3

 1. รัฐบาลออกค่าใช้จ่ายให้ 50% และผู้ได้รับสิทธิ์ออกเอง 50% เบื้องต้นจำกัดให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ 150 บาท วงเงินสนับสนุนไว้สูงสุดตลอดโครงการไม่เกินคนละ 3,000 บาท
 2. ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับเงินผ่าน แอป เป๋าตัง ของธนาคารกรุงไทย ก็ต่อเมื่อเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังเท่านั้น และเมื่อเติมเงินเข้าไปแล้ว ไม่สามารถถอนคืนเป็นเงินสดได้
 3. เงินที่รัฐบาลโอนเข้าแอปเป๋าตังจะต้องใช้ให้หมดแบบวันต่อวันเท่านั้น ไม่สามารถเก็บไว้ใช้วันอื่นได้ ในกรณีใช้ไม่หมด
 4. ร้านค้าที่ผู้ได้รับสิทธิสามารถนำเงินจากแอปเป๋าตังไปใช้ได้ ต้องเป็นร้านค้าที่ขึ้นทะเบียน ‘ถุงเงิน’ กับธนาคารกรุงไทยแล้วเท่านั้น
 5. ผู้ที่เคยลงทะเบียนเฟส 1 ไปแล้ว มีสิทธิต่ออายุได้แต่ต้องกดรับสิทธิ์จากปุ่มหรือ SMS ที่ส่งมา
 6. ผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิจากเฟส 1 ยังมีสิทธิลงทะเบียนเฟส 2 ได้

ดังนั้น รัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ประชาชนผ่านแอปเท่าจำนวนเงินที่ประชาชนเติมเข้าแอปเป๋าตัง หากต้องการเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 3,000 บาท ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังเพื่อใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน 3,000 บาทด้วยเช่นกัน

ร้านค้าที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟสสาม

ร้านค้าที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้จะเป็นร้านค้ารายย่อยทั่วไป รวมถึงร้านหาบเร่ แผงลอย และร้านอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้า (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และบุหรี่) โดยร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียน “ถุงเงิน” ผ่านธนาคารกรุงไทยก่อน ติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)