ประชุมสภา เลือกนายก 13 กรกฎาคม 2566 LIVE

ทั่วไป

ประชุมสภา ประชุมสภา เลือกนายก 13 ก.ค. 2566 LIVE การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 จะเริ่มเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สภาผู้แทนราษฎร โดยสามารถชมสดผ่าน TPchannel, โทรทัศน์รัฐสภา

กำหนดการ ประชุมสภา เลือกนายกฯ คนที่ 30 ของประเทศไทย 13 ก.ค. 2566

  • 09.30 น. เริ่มเปิดประชุมสภาโดยยึดตามข้อบังคับการประชุมและรัฐธรรมนูญเป็นหลักในการประชุมสมาชิก ส.ส. และ ส.ว. จากพรรคการเมืองต่าง ๆ อภิปรายได้ไม่กำหนดเวลา แต่ต้องไม่เกิน 4 ชั่วโมง และนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แคนดิเดตนายกฯ แสดงวิสัยทัศน์ (กรณีที่ประชุมเสนอ)
  • 17.00 น. เริ่มเปิดให้สมาชิกรัฐสภาลงมติ โหวตนายกฯ คนที่ 30 ของประเทศไทย
  • 19.30 น. รายงานผลโหวตนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ กำหนดการจริงมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)