ด่วน! ครม. มีมติ “หยุดปีใหม่ 4 วัน” 29 ธ.ค. 2566-1 ม.ค. 2567

ทั่วไป

ด่วน! ครม. มีมติ “หยุดปีใหม่ 4 วัน” เริ่มวันที่ 29 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567 โดยสลับจากวันหยุดเดิม 2 มกราคม 2567 มาหยุดในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 แทน

24 ตุลาคม 2566 – นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาวันหยุดในช่วงปีใหม่ มีมติให้ หยุดปีใหม่ 4 วัน ติดต่อกัน โดยโยกจากวันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 มาหยุดในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 หรือเริ่มหยุดปีใหม่ในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567 ทำให้มีวันหยุดยาว 4 วันเท่าเดิม

ชงหยุดยาว 5 วัน สำหรับช่วงปลายปี 2557

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ส่วนในปี 2567 (ปีหน้า) จะมีวันหยุดเพิ่มเติมหรือไม่นั้น ได้เสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ครม เป็นวันหยุดเพิ่มอีก 1 วัน คือ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2567 จะทำให้มีวันหยุดติดต่อกันรวม 5 วัน คือ วันที่ 28 ธันวาคม 2567 – 1 มกราคม 2568

วันหยุดของสถาบันการเงิน ให้รอ ธปท. พิจารณาตามความเหมาะสม

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่า หลังจากครม. เห็นชอบการเลื่อนวันหยุดชดเชยช่วงเทศกาลปีใหม่ จากวันที่ 2 ม.ค.67 มาเป็น 29 ธ.ค. 66 เพื่อให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 4 วัน คือ วันที่ 29 ธ.ค. 66 – 1 ม.ค. 67 โดยวันหยุดของสถาบันการเงิน จะปรับเปลี่ยนตาม มติ ครม.หรือไม่ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)