ช่องทางแจ้งลดหย่อน กองทุน SSF / RMF / Thai ESG 2566

ลดหย่อนภาษี

2,551 VIEWS

ช่องทางแจ้งลดหย่อน กองทุน SSF / RMF / Thai ESG ปีภาษี 2566 ตามที่ กรมสรรพากรกำหนดเกณฑ์ตั้งปี 2565 ให้ผู้เสียภาษีที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนกองทุนรวมลดหย่อนภาษี เช่น SSF RMF และ Thai ESG จะต้องแจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่คุณซื้อหน่วยลงทุนให้ทราบด้วยว่าคุณต้องการใช้สิทธิลดหย่อน เพื่อให้ บลจ. ส่งการแจ้งความประสงค์ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนของคุณให้กรมสรรพากรทราบต่อไป หากคุณไม่แจ้งความประสงค์ อาจเสียสิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF ปี 2566 ได้

แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF RMF และ Thai ESG ได้ที่ บลจ. ที่ซื้อหน่วยลงทุนไว้

คุณสามารถแจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อน SSF RMF และ Thai ESG กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบัญชีกองทุนลดหย่อนภาษีของคุณ หรือแจ้งโดยตรงกับ บลจ.ที่คุณซื้อกองทุนรวมลดหย่อนภาษีไว้หรือคุณตามช่องทางที่บริษัทกำหนด ซึ่งบางบริษัทมีช่องทางออนไลน์ให้คุณสามารถดำเนินการแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิลดหย่อน SSF/RMF/ThaiESG ได้ด้วยตัวเอง ซึ่ง iTAX ได้รวบรวม Link ช่องทางแจ้งขอใช้สิทธิของแต่ละ บลจ. ไว้ให้แล้ว เพื่อให้คุณได้มีโอกาสรักษาสิทธิลดหย่อนภาษี 2566 ได้อย่างเต็มที่


ค้นหากองทุน SSF และ RMF ลดหย่อนภาษี

ดูที่ iTAX shop


รายชื่อ บลจ. และช่องทาง แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF/Thai ESG

รวมช่องทาง แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์ลดหย่อน SSF/RMF/Thai ESG กับ บลจ. ดังนี้ (Update ล่าสุด 22 ธันวาคม 2566)

KTAM – บมจ. บลจ. กรุงไทย

KSAM – บลจ. กรุงศรี จำกัด

KAsset – บลจ. กสิกรไทย จำกัด

KKPAM – บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด

KWIAM – บลจ. คิง ไว (เอเชีย) จำกัด

DAOL INVESTMENT – บลจ. ดาโอ จำกัด

TALISAM – บลจ. ทาลิส จำกัด

TISCOAM – บลจ. ทิสโก้ จำกัด

SCBAM – บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด

 • แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ » https://e-service.scbam.com/

BBLAM – บลจ. บัวหลวง จำกัด

BCAP – บลจ. บางกอกแคปปิตอล จำกัด

 • แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ » https://service.bcap.co.th/

Principle – บลจ. พรินซิเพิล จำกัด

PAMC – บลจ. ฟิลลิป จำกัด

MPAM – บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด

 • แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ » ไม่มีข้อมูล

UOBAM – บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

LHFUND – บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ONEAM – บลจ. วรรณ จำกัด

ABERDEEN – บลจ. อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด

EASTSPRING – บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

XSpring AM – บลจ. เอ็กซ์สปริง จำกัด

AWAM – บลจ. เอเชีย เวลท์ จำกัด

 • แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ » ไม่มีข้อมูล

MFC – บมจ. บลจ. เอ็มเอฟซี

AIAIM – บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย)

 • แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ » ไม่มีข้อมูล

ASSETFUND – บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด

วิธีกรอกค่าลดหย่อนกองทุนรวม SSF บนแอป iTAX

หากคุณต้องการใช้สิทธิค่าลดหย่อน SSF สามารถนำมาคำนวณบนแอป iTAX ได้ดังนี้

 1. ในหน้าแรก (Home) กดที่ »  ค่าลดหย่อน
 2. เลือก ‘ค่าซื้อ SSF’
 3. กรอกจำนวนเงินค่าซื้อ SSF ที่จ่ายตลอดทั้งปี
 4. กด Done

แอปจะพากลับไปที่หน้า Home และแสดงผลการคำนวณภาษีหลังใช้สิทธิค่าลดหย่อนค่าซื้อ SSF แล้วให้อัตโนมัติ

วิธีกรอกค่าลดหย่อนกองทุนรวม RMF บนแอป iTAX

หากคุณต้องการใช้สิทธิค่าลดหย่อน RMF สามารถนำมาคำนวณบนแอป iTAX ได้ดังนี้

 1. ในหน้าแรก (Home) กดที่ »  ค่าลดหย่อน
 2. เลือก ‘ค่าซื้อ RMF’
 3. กรอกจำนวนเงินค่าซื้อ RMF ที่จ่ายตลอดทั้งปี
 4. กด Done

แอปจะพากลับไปที่หน้า Home และแสดงผลการคำนวณภาษีหลังใช้สิทธิค่าลดหย่อนค่าซื้อ RMF แล้วให้อัตโนมัติ

วิธีกรอกค่าลดหย่อนกองทุนรวม Thai ESG บนแอป iTAX

หากคุณต้องการใช้สิทธิค่าลดหย่อน Thai ESG สามารถนำมาคำนวณบนแอป iTAX ได้ดังนี้

 1. ในหน้าแรก (Home) กดที่ »  ค่าลดหย่อน
 2. เลือก ‘ค่าซื้อ Thai ESG’
 3. กรอกจำนวนเงินค่าซื้อ Thai ESG ที่จ่ายตลอดทั้งปี
 4. กด Done

แอปจะพากลับไปที่หน้า Home และแสดงผลการคำนวณภาษีหลังใช้สิทธิค่าลดหย่อนค่าซื้อ Thai ESG แล้วให้อัตโนมัติ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)