ครม. เห็นชอบ มาตรการ “ลดภาษีรถ EV“ แล้ว

ทั่วไป

2,699 VIEWS

ครม. เห็นชอบมาตรการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ลดภาษีรถ EV ช่วยเหลือทั้งการลดและยกเว้นอากรขาเข้า ลดภาษีสรรพสามิต และการให้เงินอุดหนุน

15 กุมภาพันธ์ 2565 – ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ครม. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 

ในการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญที่เข้าสู่การพิจารณา กระทรวงพลังงานได้เสนอมติคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ(บอร์ดอีวี) ครั้งที่ 3/2564 และครั้งที่ 1/2565 ซึ่งเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า รถอีวี หรือ รถ EV ทั้งระบบ โดยเฉพาะการสนับสนุนดีมานต์ผู้ใช้รถอีวีในประเทศ โดยแพคเกจที่บอร์ดอีวีจะมีการเสนอนั้นครอบคลุม ทั้งรถยนต์ รถกระบะ และรถจักรยานยนต์ โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแล้ว

มาตรการ “ลดภาษีรถ EV” ปี 2565-2568

  1. เงินอุดหนุนรถยนต์และรถกระบะคันละ 70,000-150,000 บาทต่อคัน และรถจักรยานยนต์ 18,000 บาทต่อคัน
  2. ลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์จากร้อยละเป็นร้อยละและรถกระบะเป็นร้อยละ 0
  3. ลดอากรขาเข้ารถยนต์ที่ผลิตต่างประเทศและนำเข้าทั้งคัน (CBU) สูงสุดร้อยละ 40 สำหรับรถยนต์ถึงปี 2566
  4. ยกเว้นอากรขาเข้ารถยนต์ที่ผลิตในประเทศ (CKD) จำนวน 9 รายการ

ทั้งนี้ ค่ายรถที่เข้าร่วมต้องรับเงื่อนไข ได้แก่ ผลิตชดเชยให้เท่ากับจำนวนที่นำเข้า CBU ช่วงปี 2565-2566 ในปี2567 แต่ขยายเวลาได้ ถึงปี 2568 จะต้องผลิตในอัตราส่วน 1.5 เท่า (นำเข้า 1 คัน ผลิต 1.5 คัน) ผู้ใช้สิทธิ์จะผลิต BEV รุ่นใดก็ได้เพื่อชดเชย ยกเว้นรถที่มีราคาขายปลีกราคา 2-7 ล้านบาท ต้องผลิตรุ่นเดียวกับที่นำเข้ามา เป็นต้น

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)