รอลุ้น กองทุน SSF มาแทน LTF ลดหย่อน RMF เป็น 30%

ลดหย่อนภาษี

4,415 VIEWS

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรีว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เปลี่ยนรูปแบบกองทุนเพื่อการออมระยะยาวรูปแบบใหม่ โดยมี 3 เรื่องด้วยกัน แต่ไฮไลท์สำคัญคือ กองทุน Super Savings Fund (SSF) โดยลดหย่อนภาษีได้ 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท และถือเป็นเวลา 10 ปี

1. กองทุน SSF (Super Savings Fund) มาแทน LTF

กองทุนรวมเพื่อการออม หรือ กองทุน SSF (Super Savings Fund) และสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ โดยมีเงื่อนไขการลงทุนเบื้องต้นคือ

  • ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท
  • ลงทุนได้ในหลักทรัพย์ทุกประเภท
  • ระยะเวลาในการถือหน่วยลงทุน 10 ปี (สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อถือมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปีนับจากวันที่ซื้อ)
  • ไม่มีขั้นต่ำ ไม่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี
  • กำไรที่ได้จากการขายคืน ได้รับการยกเว้นภาษี (หากปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด)
  • หากลงทุนในกองทุน SSF เมื่อรวมกับการลงทุนเพื่อการออมอื่นๆ (ได้แก่ RMF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กบข., กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และ กอช.) จะต้องไม่เกิน 5 แสนบาทต่อปี

ทั้งนี้ สามารถหักลดหย่อนค่าซื้อกองทุน SSF ได้ 5 ปี (2563 – 2567) โดยกระทรวงการคลังจะประเมินผลของมาตรการเพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป

นอกจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กองทุน SSF เพื่อลดหย่อนภาษีแล้ว คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบให้ปรับเกณฑ์การใช้กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) สำหรับการลดหย่อนภาษีด้วย

2. อัพเดทสิทธิประโยชน์ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

คณะรัฐมนตรี มีมติให้ปรับเกณฑ์ให้กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ใช้ลดหย่อนภาษีได้จากเดิมเล็กน้อย คือ

เงื่อนไขกองทุน RMF เดิม เงื่อนไขกองทุน RMF ใหม่
ลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท ลดหย่อนภาษีได้ 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท
ต้องซื้อขั้นต่ำ 3% ของเงินได้ฯ หรือ 5,000 บาท/ปี ไม่มีขั้นต่ำในการซื้อ

** เงื่อนไขอื่นๆ ยังคงเดิม

3. ย้ำอีกครั้ง LTF ยังใช้ลดหย่อนภาษีได้ในปี 2562

สำหรับผู้เสียภาษีที่ต้องการซื้อกองทุน LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ยังสามารถทำการซื้อกองทุน LTF และใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ใน 2562 หากถือกองทุนได้จนครบเงื่อนไข

อนึ่ง ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ผู้เสียภาษียังสามารถซื้อกองทุน LTF ได้อยู่ แต่ไม่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ ส่วนกำไรที่ได้จากการขายกองทุน LTF คืนยังคงได้รับการยกเว้นภาษี

ทั้งนี้ เงื่อนไขกองทุน SSF และการปรับเพิ่มเกณฑ์กองทุน RMF เพื่อลดหย่อนภาษีนั้น เป็นเพียงมติคณะรัฐมนตรีเท่านั้น ยังไม่มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ และหากมีการอัปเดตเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม ทีมงาน iTAX จะแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบต่อไป

เพิ่มเติมที่ : สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)