กทม. ประกาศ ผ่อนคลาย 5 กิจกรรม คลินิกความงาม-สวนสาธารณะ มีผลทันที

ทั่วไป

วันนี้ (14 มิถุนายน 2564) กรุงเทพมหานครออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 32 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร (คกก.) ที่เผยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ และประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนไปพอสมควรแล้ว จึงมีมติเห็นชอบมาตรการผ่อนคลาย 5 กิจการ-กิจกรรม โดยให้เริ่มมีผลใช้บังคับทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ไทยร่วมใจเลื่อนวันฉีดวัคซีนแล้ว! เริ่มตั้งแต่ 15 มิ.ย. เป็นต้นไป

กทม. เผยบุคลากรพร้อมอยู่แล้ว แต่วัคซีนจาก สธ. ไม่พร้อมเอง

5 กิจการ-กิจกรรมที่เปิดได้แล้วตามมาตรการผ่อนคลายเพิ่มเติมของ กทม.

  1. สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ แต่ห้ามใช้เพื่อสันทนาการอื่น ยกเว้น เดิน วิ่ง
  2. พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โดยมีมาตรการสังคมอย่างเคร่งครัด
  3. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม
  4. สปาเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อสุขภาพ อนุญาตเฉพาะนวดฝ่าเท้า
  5. ร้านทำเล็บและร้านสัก

ส่วนสถานที่และกิจการประเภทอื่นอีก 30 กิจการนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครยังคงให้ปิดต่อไปก่อนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)