อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

คุณเสียภาษีอัตราไหน?

ให้ iTAX ช่วยคำนวณพร้อมแสดงอัตราภาษีของคุณ!

เริ่มคำนวณภาษี

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คำนวณภาษีแบบขั้นบันไดในอัตราตั้งแต่ 0-35% โดยจะเพิ่มขึ้นตามเงินได้สุทธิของผู้เสียภาษี ซึ่งอัตราภาษีปัจจุบันเป็นดังนี้*1

 
เงินได้สุทธิ อัตราภาษี
฿0 - ฿150,000 ยกเว้น*2
>฿150,000 - ฿300,000 5%
>฿300,000 - ฿500,000 10%
>฿500,000 - ฿750,000 15%
>฿750,000 - ฿1,000,000 20%
>฿1,000,000 - ฿2,000,000 25%
>฿2,000,000 - ฿5,000,000 30%
>฿5,000,000 35%

Edit

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


อ้างอิง

  • *1 :

    บัญชีอัตราภาษี (1) ประมวลรัษฎากร

  • *2 :

    พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 470) พ.ศ. 2551


Img loading