วิเคราะห์ค่าภาษีตามฐานเงินเดือน 2562

27 มกราคม 2562 โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

การวิเคราะห์นี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า ผู้เสียภาษีมีแค่ค่าลดหย่อนส่วนตัว ฿60,000 และ เงินประกันสังคม ฿9,000 เท่านั้น


Edit

เงินเดือน ฿20,000

คนที่มีเงินเดือน ฿20,000 หรือต่ำกว่ายังไม่อยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษี เนื่องจากเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีตั้งแต่แรกอยู่แล้ว


Edit

เงินเดือน ฿30,000

คนที่มีเงินเดือน ฿30,000 จะเข้าสู่ขั้นบันไดภาษีก้าวหน้าในอัตรา 5% ซึ่งจะเสียภาษีไม่เกิน ฿2,050 บาท โดยคิดเป็นสัดส่วน 0.57% ของรายได้ตลอดทั้งปี

แต่ถ้ามีค่าลดหย่อนคู่สมรส หรือมีค่าลดหย่อนบิดามารดาหรือบุตรซัก 2 คน ก็จะไม่ต้องเสียภาษีเลย


Edit

เงินเดือน ฿40,000

คนที่มีเงินเดือน ฿40,000 จะเข้าสู่ขั้นบันไดภาษีก้าวหน้าในอัตรา 10% ซึ่งจะเสียภาษีไม่เกิน ฿8,600 โดยคิดเป็นสัดส่วน 1.79% ของรายได้ตลอดทั้งปี จัดเป็นช่วงเงินเดือนที่ค่าภาษีเริ่มสูงกว่า 1% ของรายได้ตลอดทั้งปี

แต่ถ้ามีทั้งค่าลดหย่อนคู่สมรสและค่าลดหย่อนบิดามารดาหรือบุตรด้วยอีกซัก 2 คน ก็จะไม่ต้องเสียภาษีเลย


Edit

เงินเดือน ฿50,000

คนที่มีเงินเดือน ฿50,000 จะยังอยู่ที่ขั้นบันไดภาษีก้าวหน้าในอัตรา 10% และเสียภาษีไม่เกิน ฿20,600 โดยคิดเป็นสัดส่วน 3.43% ของรายได้ตลอดทั้งปี จัดเป็นช่วงเงินเดือนที่ค่าภาษีก็ขยับขึ้นมาถึงหลักหมื่นเพราะเริ่มมีรายได้ตลอดทั้งปีเกินครึ่งล้าน (รายได้ ฿600,000 ต่อปี)


Edit

เงินเดือน ฿60,000

คนที่มีเงินเดือน ฿60,000 จะยังอยู่ที่ขั้นบันไดภาษีก้าวหน้าในอัตรา 10% และเสียภาษีไม่เกิน ฿35,150 โดยคิดเป็นสัดส่วน 4.88% ของรายได้ตลอดทั้งปี จัดเป็นช่วงเงินเดือนที่ค่าภาษีขยับขึ้นมาเกินครึ่งของเงินเดือน


Edit

เงินเดือน ฿70,000

คนที่มีเงินเดือน ฿70,000 จะเข้าสู่ขั้นบันไดภาษีก้าวหน้าในอัตรา 15% ซึ่งจะเสียภาษีไม่เกิน ฿53,150 โดยคิดเป็นสัดส่วน 6.33% ของรายได้ตลอดทั้งปี จัดเป็นช่วงเงินเดือนที่ค่าภาษีขยับขึ้นมาเกินครึ่งแสน และเริ่มสูงกว่า 5% ของรายได้ตลอดทั้งปีแล้ว


Edit

เงินเดือน ฿80,000

คนที่มีเงินเดือน ฿80,000 จะเข้าสู่ขั้นบันไดภาษีก้าวหน้าในอัตรา 20% ซึ่งจะเสียภาษีไม่เกิน ฿73,200 โดยคิดเป็นสัดส่วน 7.63% ของรายได้ตลอดทั้งปี จัดเป็นช่วงเงินเดือนที่ค่าภาษีใกล้จะเท่าเงินเดือนทั้งเดือนแล้วและรายได้ตลอดทั้งปีก็ใกล้จะทะลุล้านเต็มทีด้วยเช่นกัน (รายได้ ฿960,000 ต่อปี)


Edit

เงินเดือน ฿90,000

คนที่มีเงินเดือน ฿90,000 จะยังอยู่ที่ขั้นบันไดภาษีก้าวหน้าในอัตรา 20% และเสียภาษีไม่เกิน ฿97,200 โดยคิดเป็นสัดส่วน 9% ของรายได้ตลอดทั้งปี จัดเป็นช่วงเงินเดือนที่ค่าภาษีมากกว่าเงินเดือนทั้งเดือนไปแล้วและรายได้ตลอดทั้งปีก็ทะลุล้านไปเรียบร้อยแล้วเช่นกัน (รายได้ ฿1,080,000 ต่อปี)


Edit

เงินเดือน ฿100,000

คนที่มีเงินเดือน ฿100,000 จะเข้าสู่ขั้นบันไดภาษีก้าวหน้าในอัตรา 25% ซึ่งจะเสียภาษีไม่เกิน ฿122,750 โดยคิดเป็นสัดส่วน 10.24% ของรายได้ตลอดทั้งปี จัดเป็นช่วงเงินเดือนที่ค่าภาษีทะลุ 10% ของรายได้ตลอดทั้งปี


Edit

สรุป

ฐานเงินเดือนที่สูงขึ้นจะมีอัตราภาษีที่สูงขึ้นไปด้วยตามขั้นบันไดภาษี แต่เมื่อเทียบกับค่าภาษีที่ต้องจ่ายจริงเมื่อเทียบกับรายได้ตลอดทั้งปีจะพบว่าแม้แต่รายได้เดือนละ ฿100,000 ก็ยังมีค่าภาษีคิดเป็นสัดส่วนราวๆ 10% ของรายได้ตลอดทั้งปีเท่านั้น ซึ่งเรียกได้ว่ายังต่ำกว่าอัตราขั้นบันไดภาษี 25% อยู่มาก

ดังนั้น การคำนวณค่าภาษีที่ถูกต้องจะดูจากอัตราขั้นบันไดภาษีแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ หากแต่จะต้องคำนวณสัดส่วนค่าภาษีต่อรายได้ตลอดทั้งปีด้วยจึงจะเห็นอัตราภาษีที่แท้จริง ซึ่งระบบคำนวณภาษีของ iTAX รองรับการคำนวณในส่วนนี้ให้ด้วย และนอกจากการคำนวณภาษีที่หลายคนต้องให้ความสำคัญแล้ว เรายังมีแผนประกันชีวิต ประกันสุขภาพ กองทุนต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้มากขึ้นอีกด้วย เลือกแผนลดหย่อนภาษีที่เหมาะกับตัวคุณเองได้ที่ iTAX Market ง่ายๆ แค่คลิก!อยากรู้สัดส่วนภาษีต่อรายได้ของตัวเอง

iTAX จะคำนวณภาษีและวิเคราะห์สัดส่วนภาษีต่อรายได้ให้คุณด้วย

เริ่มคำนวณภาษี


Edit

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


Img loading