รายชื่อทีมงานหลัก iTAX

iTAX มีทีมงานหลัก ดังต่อไปนี้

  • ดร.ยุทธนา - อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากรและที่ปรึกษากฎหมายภาษี
  • Torsakch - ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการออกแบบและพัฒนาระบบ IT
  • Beesigner - ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX)
  • TaxBugnoms - กูรูภาษีแห่งเพจ @TAXBugnoms
  • หมอนัท คลินิกกองทุน - กูรูการเงินแห่งเพจ @คลินิกกองทุน
  • ดร.ธรรม์ธีร์ - ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้าน IT ให้กับหลายหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน
  • ดร.รถยนต์ - นักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  • Insuranger - กูรูวางแผนประกันแห่งเพจ @Insuranger

Img loading