ผู้นับถือศาสนาอิสลามซื้อ LTF แบบไหนได้บ้าง?

7 สิงหาคม 2560 ดร.ยุทธนา อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

ทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วว่าปัจจุบัน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ LTF สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน ฿500,000

แต่รู้ไหมว่ามีกองทุน LTF สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามโดยเฉพาะด้วยนะ แล้ว LTF สำหรับศาสนาอิสลามนี้มีความพิเศษกว่า LTF ทั่วไปอย่างไรบ้าง เราลองมาทำความเข้าใจหลักศาสนาอิสลามก่อนดีกว่าว่ามีความพิเศษที่เกี่ยวข้องกับภาษีและการลงทุนอย่างไร


Edit

กิจการใดบ้างที่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม

ตามหลักศาสนาอิสลามจะห้ามไม่ให้ประกอบกิจการที่ขัดต่อหลักศาสนา เช่น กิจการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพย์ติด ของมึนเมา สื่อลามกอนาจาร การพนัน อาวุธ ภาพยนต์ ดนตรี หรือแม้แต่ธุรกิจประกันภัยและธุรกรรมทางการเงินที่ได้รับดอกเบี้ย ฯลฯ ดังนั้น การเป็นเจ้าของกิจการลักษณะนี้จึงขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม ไม่ว่าจะเป็นทางตรง (เช่น ลงมือบริหารกิจการเอง) หรือทางอ้อม (เช่น เป็นผู้ถือหุ้นในฐานะนักลงทุน)


Edit

การซื้อ LTF ก็เหมือนการไปเป็นเจ้าของกิจการ

เมื่อ LTF เป็นกองทุนรวมหุ้นผ่านการไปถือหุ้นในกิจการต่างๆ การถือ LTF จึงแสดงออกถึงการเป็นเจ้าของกิจการด้วย หาก LTF กองใดไปถือหุ้นในกิจการที่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม ผู้ถือ LTF กองนั้นก็จะกลายเป็นเจ้าของกิจการที่ขัดต่อหลักศาสนาตามไปด้วย


Edit

เครื่องมือคัดกรอง LTF สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม

ด้วยเหตุนี้ ผู้นับถือศาสนาอิสลามควรศึกษาข้อมูล LTF ที่ถูกต้องตามหลักศาสนา (หลักชาริอะฮ์) ด้วย ซึ่ง iTAX ได้รวบรวมรายชื่อ LTF ที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามเอาไว้ให้ที่ iTAX Market แล้วเลือก LTF โดยตั้งค่าว่า “นับถือศาสนาอิสลาม” ก็จะพบ LTF ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

Edit

สรุป

เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับบางคนแม้แต่ผู้นับถือศาสนาอิสลามเอง หวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้เพื่อนของเรารักษาสิทธิ์ลดหย่อนภาษีพร้อมกับรักษาศีลได้อย่างบริสุทธิ์ในเวลาเดียวกัน


นับถือศาสนาอิสลามและสนใจลงทุน LTF?

ให้ iTAX Market ช่วยคัดกรอง LTF ที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามให้คุณ

ค้นหา LTF ที่คัดให้แล้ว


Img loading