ขายของออนไลน์ (E-commerce)

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร


ขายของออนไลน์ต้องเสียภาษียังไง?

ให้ iTAX ช่วยจัดการเรื่องภาษีให้คุณพร้อมเตรียมแบบฟอร์มภาษีได้เลย!

เริ่มคำนวณภาษี

การขายของออนไลน์ เป็นเงินได้ที่ต้องนำมาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย ซึ่งการขายของออนไลน์อาจมีการขายสินค้าหลายรูปแบบ เช่น

  • ขายของแบบซื้อมาขายไป - การขายของแบบซื้อมาขายไป เช่น ขายครีม, เครื่องสำอาง, เสื้อผ้า, ซีดีหนัง ฯลฯ ที่เราไม่ได้เป็นคนผลิตเอง แต่รับมาในราคาขายส่งแล้วเอามาโพสขายต่ออีกทีแบบซื้อมาขายไป จะเป็นเงินได้ประเภทที่ 8 ซึ่งสามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ 60% หรือจะเลือกหักค่าใช้จ่ายตามจริงก็ได้*1 โดยยื่นภาษีประจำปี 1 ครั้ง และอาจต้องยื่นภาษีครึ่งปีอีก 1 ครั้งด้วย
  • ขาย Digital Content - การขายของแบบนี้ เช่น ขายภาพถ่าย, Stock Photo, ฟอนต์, Template, Software ฯลฯ ที่เราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ จะเป็นเงินได้ประเภทที่ 3 ในรูปของค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งจะหักค่าใช้จ่ายได้วิธีเดียวคือแบบเหมา 50% แต่ไม่เกิน ฿100,000*2 โดยยื่นภาษีประจำปีเพียงครั้งเดียว

อ้างอิง

  • *1 :

    มาตรา 8(25) พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502,พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 629) พ.ศ. 2560

  • *2 :

    มาตรา 42 ตรี ประมวลรัษฎากร


Img loading