Tag: COVID-19

ทั่วไป

ได้รับสิทธิ เราไม่ทิ้งกัน แต่ชื่อบัญชีไม่ตรง มีวิธีแก้!

ผู้ที่ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทจากรัฐบาล เริ่มได้รับ SMS ที่มีข้อความว่า “ท่านได้รับสิทธิ แต่เนื่องจากชื่อบัญชีไม่ตรงกับข้อมูลลงทะเบียน กรุณาเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com(เลขบัตรฯลงท้าย XXXX)” อ่านต่อ

ทั่วไป

สรุปปัญหาของ SMEs ที่เกิดจากโควิด-19 และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของ กลุ่ม SMEs และผู้เสียภาษีอีกหลายคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และกำลังต้องการความช่วยเหลือและการเยียวยาจากรัฐบาล อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)