Tag: วัตถุประสงค์บริษัท

SME

วัตถุประสงค์บริษัท กับการจดทะเบียนบริษัท

วัตถุประสงค์บริษัท คือ สิ่งที่ช่วยให้เจ้าของบริษัทสามารถชี้แจงในวันที่ขอยื่นจดทะเบียนบริษัทว่าเป็นธุรกิจประเภทไหน ให้บริการอย่างไร และควรกำหนดวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ครอบคลุมมากที่สุด อ่านต่อ