Tag: รับเงินสดเลี่ยงภาษี

ทั่วไป

ไม่ได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร สรรพากรรู้ได้ไงว่าเราไม่ได้เสียภาษี

การหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือบันทึกรายจ่ายของบริษัท ทำให้สรรพากรทราบได้ว่า รายการรายจ่ายของบริษัทไปไหน และผู้รับเงิน ทำการยื่นภาษีและเสียภาษีอย่างถูกต้องหรือไม่ อ่านต่อ

error: Content is protected !!