Tag: รถฉีดน้ำแรงดันสูง

ทั่วไป

แนวทางการใช้ ‘กระสุนยาง’ ‘รถฉีดน้ำแรงดันสูง’ และการควบคุมผู้ชุมนุมตามหลักสากล

แนวทางการใช้อาวุธประเภท กระสุนยาง รถฉีดน้ำแรงดันสูง แก็สน้ำตา และ กระบองตำรวจ เพื่อควบคุมผู้ชุนุมโดยเจ้าหน้าที่ตามหลักสากลของสหประชาชาติ อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)